*Nettavisen* Nyheter.

- Regjeringen må lytte til rådene

I dag gikk høringsfristen for den nye barnehageloven ut. Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet mener at regjeringen må lytte til de klare rådene den får fra foreldre, fagfolk og ansatte.

11.01.05 13:11

Barne- og familiedepartementet har fått inn om lag 150 høringsuttalelser til den nye barnehageloven etter at høringsfristen gikk ut i dag. Kommuner, foreldre, fagfolk og andre involverte parter har gitt uttrykk for hva de mener om regjeringes forslag til ny barnehagelov.

Kompetanse- og bemanning
Sentrale høringsinstanser som Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Barneombudet, og Likestillingsombudet mener at lovfesting av kompetanse- og bemanningskrav er helt nødvendig for et godt barnehagetilbud.

– De mange ordene om kvalitet fra regjeringen er ikke nok. For å sikre og ivareta kvaliteten i barnehagene må det stilles klare krav i loven til kompetanse, bemanning og areal, mener Mimi Bjerkestrand, leder av Utdanningsforbundets barnehageseksjon.

- Klart signal
- Det er godt over 200.000 barn i norske barnehager, og når det kommer et så klart signal fra foreldrene om at regjeringen er på ville veier, regner jeg med at regjeringen lytter til dette. Synspunktene fra fagmiljøene er også entydige, sier Mimi Bjerkestrand.

I høringsnotatet åpnet regjeringen for å fjerne alle sentrale krav, slik at barnehageeiere selv skal få bestemme om de ønsker å ansette førskolelærere med treårig høgskoleutdanning. Det åpnes også for å la barnehageeierne bestemme bemanningen og lekearealet i barnehagene.

Behandling etter påske
Lovforslaget ble sendt ut på høring i november. Nå skal fagavdelingen i Barne- og familiedepartementet jobbe videre med loven. TV 2 Nettavisen får opplyst fra departementet at det nye lovforslaget trolig fremmes for behandling i Stortinget like etter påske.

- Kvalitet viktig
- Dagens og morgendagens foreldre vil stille store krav til kvalitet i barnehagen. Barnehagens hovedoppgave er å bistå foreldrene i barnas oppdragelse, omsorg og læring. Kvalitet er derfor en viktig rettesnor i arbeidet med ny barnehagelov.

- Mange har i høringsuttalelsene reagert spesielt på dette med forslaget om å oppheve normen for pedagogisk personale i barnehagene. Det er likevel ikke slik at en eventuell oppheving av normen vil bety en reduksjon av antall pedagoger i barnehagene, argumenterer Sonja I. Sjøli (H), leder av Stortingets familie, kultur og administrasjonskomitè.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.