- Tallene er hjerteskjærende

Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

- Et paradoks at vi som samfunn er mer opptatt av volden på gaten enn i hjemmet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

OSLO (Nettavisen): Omfanget av vold i nære relasjoner er stort. Inntil 150.000 personer utsettes for dette hvert år i Norge. Ferske tall Justisdepartementet har hentet inn forteller at politiet og hjelpeapparatet landet rundt i løpet av en tilfeldig uke registrerte 2128 henvendelser om vold i nære relasjoner. 908 barn var berørt.

Se lenger ned i saken: Dette mener opposisjonspartiene om barnevern og familievold.

Tross dyster statistikk, mener SV at utgangspunktet for å bekjempe problemet er bedre enn det var før.

SV-leder Audun Lysbakken og SV-statsråd Inga Marte Thorkildsen, regjeringens barne- og likestillingsminister, peker på en pågående holdningsendring:

- Ikke lenger en privatsak
- Det er paradoks at vi som samfunn er mer opptatt av volden på gata enn volden i hjemmet. Men vi har kommet et godt stykke videre. Volden i hjemmet er ikke lenger en privatsak, nå er det en samfunnssak. Men vi har et enormt hastverk. For hvert eneste barn som utsettes for vold i hjemmet gjøres det enorm skade, sier Lysbakken til Nettavisen.

Lysbakken var fredag gjesteredaktør i Nettavisen og satte fokus blant annet på bemanningsnormen i barnehagene og behovet for kvalifisert personell som er i stand til å fange opp mistanke om vold i hjemmet.

Les også: Utfordrer Høyre og Frp om barnehager

Flere anmeldelser
På en pressekonferanse om regjeringens innsats mot familievold fredag 16. august sa statsråd Inga Marte Thorkildsen at det er en klar økning i antall anmeldelser og henvendelser til barnevernet. Det ser hun som et tegn på at samfunnet bryr seg mer om det som skjer innenfor hjemmets fire vegger enn tidligere.

Se pressemelding fra regjeringen: Forsterket innsats mot vold i nære relasjoner

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Trond Lepperød

- Det er fortsatt mange myter og tabuer om vold og overgrep. Det er et samfunnsansvar å sikre åpenhet og kunnskap om dette. Tabuer er overgripernes beste venn. Derfor vil vi rette innsatsen mot økt kunnskap, økt åpenhet og tettere samarbeid, sier barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.

- Snakker ikke godt nok sammen
SV-leder Audun Lysbakken har selv vært barneminister. Han sier det er avgjørende med et godt samarbeid mellom barnehager og barnevern og mellom skoler og barnevern.

- Tjenestene som skal støtte opp under barn og unge snakker ofte ikke godt nok sammen. Det gjør at en del barn faller mellom alle stoler og ikke blir sett. For de barna vi skal hjelpe er tid den viktigste faktoren. Oppdager man problemene tidlig, er sjansen for å lykkes så mye større, sier han.

Klikk på bildet for å forstørre.

- En katastrofe
- Hva tenker du når du hører tallene: 150.000 personer utsettes for vold i nære relasjoner i Norge hvert år. En stor andel av de som berøres er barn?

- Det gir nok dessverre et realistisk bilde av hvordan oppveksten til mange barn i Norge er. Det er altfor mange som vokser opp i hjem som ikke er trygge. Når vi tar disse tallene innover oss er de hjerteskjærende. Katastrofen med volden er at den skaper utrygge barn. Det å vokse opp i et voldelig hjem kan ødelegge mennesker, sier SV-lederen.

Lysbakken sier de rødgrønne har vært opptatt av å trappe opp innsatsen mot vold i hjemmet, men at ingen politiker kan vedta å utrydde den.

- Det handler om å støtte opp om tiltak for de som blir utsatt. Den andre biten er holdningsarbeid. De fleste som utsettes for vold i hjemmet er kvinner. Vi er et mindre likestilt samfunn enn vi liker å tro. Vi har alle et ansvar for å endre denne kulturen, sier han.

Les også: Trapper opp innsatsen mot familievold

Følg valgkampen og utspillene på Nettavisen politikk

Slik vil opposisjonspartiene bekjempe familievold og styrke barnevernet

Nettavisen har tatt for seg partiprogrammene til Høyre, Frp, KrF og Venstre når det gjelder barnevern og vold i nære relasjoner. Her presenterer vi et utdrag av det opposisjonspartiene har programfestet.

Høyre
Høyre vil sikre at alle kommuner er tilknyttet en barnevernsvakt, de vil gi kommunene et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten og ha en prøveordning for samlokalisering av politi og barnehus slik at barn som har vært utsatt for vold og/eller overgrep sikres bistand uten ugrunnet opphold.

Se Høyres partiprogram her

Fremskrittspartiet
Frp vil styrke barnevernet og innføre en deling av tjenesten. Den ene delen vil kalles forebyggende Familievern. Volds- og overgrepssaker mot barn skal alltid prioriteres, heter det i partiprogrammet.

Se Frps partiprogram her

Venstre
Venstre mener Norge har et barnevern med store utfordringer både når det gjelder ressurser og samhandling. Partiet vil ha mindre statlig byråkrati og et langt sterkere kommunalt barnevern med nok ressurser og kompetanse.

Se Venstres partiprogram her

Kristelig Folkeparti
KrF vil øke kompetansen og trappe opp støtten til barnevernet og helsesøsterordningen, slik at de er i stand til å gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Partiet vil sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet, nok fosterhjemsplasser og institusjonsplasser til å gi alle barn et tilbud tilpasset den enkeltes behov

KrF vil videre sikre at alle grunnutdanninger og videreutdanninger som vedrører arbeid med barn pålegges å inkludere kunnskap om seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt i sine fagplaner.

KrF tar opp vold i nære relasjoner som egen programpost. Partiet sier at kvinner og menn som utsettes må få tilbud om opphold på krisesenter og mulighet for ny identitet hvis de trenger det. Alle som trenger det må få tilgang til voldsalarm. Partiet vil satse mer på forskning på voldsadferd og behandling av voldsutøvere.

KrF vil ha en egen handlingsplan for barn som er blitt utsatt for eller har vært vitne til vold i hjemmet. Partiet mener det bør etableres familievoldskoordinatorer i hvert politidistrikt med kun familievoldssaker som arbeidsfelt.

Se KrFs partiprogram her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.