- Vi må hjelpe de kvinner som slås - og stoppe dem som slår sine barn

Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Det sier Sps Jenny Klinge på Kvinnedagen 8. mars.

08.03.13 09:28

STORTINGET (Nettavisen): Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, har et klart budskap på Kvinnedagen:

- Viktigere enn paroler om «likelønn», er det at vi løfter frem de mange innvandrerkvinner som ikke lever et godt liv i Norge, sier Klinge til Nettavisen.

Hovedhovedparolen som går først i toget til 8. marskomiteen i Oslo, er nettopp «100 års tålmodighet er nok - likelønn nå!»

- De opplever mye vold
- Selv om likelønn er en viktig sak som ofte trekkes frem denne dagen, har vi i Norge i dag mange innvandrerkvinner, som både faller utenfor arbeidslivet, ikke lærer seg norsk og som opplever vold i sine hjem. Dette bekymrer meg, sier Klinge.

Klinge påpeker at den gruppen kvinner, med ikke-vestlig bakgrunn, er overrepresentert på voldsstatistikken, relativt sett.

- De opplever i tillegg til seksualisert vold, også mye slag. I en av bydelene i Oslo snakkes det om «konsentrert lidelse» som en beskrivelse på hva som skjer i mange hjem der det bor tett med innvandrerfamilier. Derfor er familievoldskoordinatorer i politiet noe vi går i bresjen for – og som vi vet nytter – i kampen mot å bekjempe overgrep mot både kvinner og barn. Vi ser også at en del av disse kvinnene slår sine barn. Da blir det viktig at noen griper inn for å stoppe en ond sirkel, mener hun.

- Jeg har ikke oppdatert statistikk på dette, men det er jo betegnende at Nettavisen i 2011 skrev om at 70 prosent av familievoldssakene i Oslo gjaldt familier med en annen etnisk bakgrunn. Det ble da fra politiets side påpekt at teorien om at det blir mer husbråk i jula når folk er mer hjemme og drikker mer alkohol ikke stemmer, for de aktuelle kulturene feirer ikke jul og har også en restriktiv linje når det gjelder alkohol.

- Hjelpen nytter
Slik fungerer ordningen:

- Familievoldskoordinatorene er politidistriktets ressursperson på området, og skal bidra til å heve kompetansen i politiet om vold i nære relasjoner. Vedkommende kan ha ansvar for å følge opp voldsalarmer, samt være kontaktperson. Når politiet varsles gjennom bekymringsmeldinger, er det viktig at familievoldskoordinatorene sørger for at sakene blir fulgt opp. I samarbeid med barnevernet, skolene, helsestasjonen eller andre kan innsatsen fra politiet i beste fall få familiene til å fungere, men i noen tilfeller må barna selvsagt tas ut av hjemmet. Jeg tror flere og flere i politiet har blitt mer bevisste på at det ikke bare er snakk om å straffe, men i høyeste grad også om å forebygge, sier Klinge.

Problematikken er vanskelig:

- Å løfte frem en gruppe, fritar ingen andre som begår overgrep. Om det er nordmenn som slår og begår overgrep eller om det er folk med en annen etnisk bakgrunn, er det like galt. Vi som storsamfunn må alltid slå hardt ned på slikt. Samtidig må vi ta statistikken på alvor når den viser at en stor overvekt av voldstilfellene skjer i familier med en annen bakgrunn enn norsk. Historiene til familievoldskoordinatorer er sjelsettende – men heldigvis er det håp, fordi de kan fange opp flere tilfeller og hjelpe mange på rett kjøl.

- Det er lovbestemt at de skal finnes i hvert politidistrikt. Det er en seier, sier hun.

- Ny melding
- Hva annet kan dere gjøre fra jusitissektoren for å hjelpe disse kvinnene?

- Vi kommer med en ny stortingsmelding i disse dager – med en rekke konkrete tiltak, sier Klinge.

Hun mener tendensen er alarmerende:

- Det er en ond sirkel, hvor vi ser at en del menn slår sine koner, som igjen slår sine barn. Tematikken, som rammer enkelte bydeler i Oslo øst hardest, tar vi på det største alvor – og berører både Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartement og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Barnehus
Torsdag ble det kjent at regjeringen oppretter to nye barnehus - ett i Sandefjord og ett i Bodø. Regjeringen har siden 2007 etablert barnehus i Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Hamar, Oslo og Ålesund.

På en tilfeldig valgt uke ble det registrert at 908 barn ble berørt av vold i nære relasjoner.

De øvrige parolene 8. mars er:

  • Støtt kampen mot vold, voldtekt og menneskehandel.
  • Stopp pornokulturen!
  • Prostitusjon er vold, bedre hjelpetiltak – håndhev sexkjøpsloven.
  • Ja til et inkluderende arbeidsmarked – nei til etnisk kjønnsdiskriminering.
  • Lovfest rett til arbeid, ja til 6 timers dag.
  • Trygge aborter til alle jordens kvinner.
  • Nei til salg av kropp – nei til surrogati.
  • Selvstendig status for familiegjenforente – fjern treårsregelen!
  • Merk retusjert reklame.
  • Kvinners rettigheter kom ikke uten kamp - mer STØTTE til kvinneorganisasjoner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.