- Vil se hemmelig Enova-rapport

Flere organisasjoner og stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen reagerer sterkt på at Odd Roger Enoksen holder tilbake en evaluering av Enova.

09.11.06 06:54

Statskonsult leverte sin rapport om den statlige energistiftelsen Enova den 15. august, men ennå har ingen utenom regjeringsapparatet og departementet fått lese den.

Det reagerer Norsk Industri, Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) og Energibedriftenes Landsforening (EBL) sterkt på.

Brev til Enoksen
I et felles brev til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) påpeker de at regjeringen legger opp til at Enova skal disponere avkastningen på det nye fondet på hele 20 milliarder kroner til fornybar energi.

- Ettersom regjeringen legger opp til at Enova skal ha ansvaret også for disponeringen av grunnfondet, og følgelig for den samlede offentlige støtten på dette viktige politikkområdet, finner vi det naturlig med en mest mulig åpen prosess om den framtidige utviklingen av Enova, skriver lederne for de tre organisasjonene i brevet.

Kommunikasjonsdirektør Kristian M. Pladsen i EBL mener at også regjeringen og Enova burde være interessert i å offentliggjøre rapporten.

- Når det først foreligger en evaluering, bør den være offentlig. Saken er uheldig fordi den skaper tvil rundt Enova. Når regjeringen har lagt fram forslag i statsbudsjettet at Enova skal ha en utvidet rolle som et energipolitisk instrument, må det være åpenhet om hvor mye kraft vi får ut av midlene som går gjennom Enova, sier Pladsen til Nettavisen.

- Trenger tid
Olje- og energidepartementet tilbakeviser at de hemmeligholder rapporten.

- Det foregår en evaluering av Enova, og rapporten fra Statskonsult vil bli offentliggjort samtidig som vi legger fram hele evalueringen. Den er inntil videre unntatt offentlighet fordi vi trenger tid til å se på den i forbindelse med evalueringen, sier informasjonsrådgiver Trude Larstad i departementet.

- Står på egne ben
Men stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp) i energi- og miljøkomiteen mener at det ikke er god nok grunn til å holde rapporten hemmelig nå.

- Det er naturlig å tro at Statskonsult sin rapport står på egne ben. Jeg forstår ikke dette hemmeligholdet. Hvis det hadde vært en politisk sak, kunne jeg forstått det, men når det er en faglig sak, bør vi jo få tilgang til informasjonen, sier Solvik-Olsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.