16 av de 75 representantene som gikk ut av Stortinget i høst har søkt om å få forlenget etterlønnen etter nyttår. Halvparten av dem som har søkt er fra Frp, tre fra Høyre, tre fra Ap og to fra KrF, skriver NRK.

Stortingsrepresentanter som ikke blir gjenvalgt – eller ikke stiller til valg – kan søke om tre måneder med full lønn fra oktober ut året. Årslønn for en stortingsrepresentant er 928.602 kroner.

De som fortsatt står uten jobb ved årsskiftet, kan de søke om etterlønn i inntil et år. Den er på 66 prosent av ordinær lønn, med fradrag for eventuelle inntekter. Eks-politikerne må dokumentere at de er arbeidssøkere.

Stortingsrepresentanter som slutter kan også søke om etterlønn på 66 prosent i inntil ett år for å utdanne seg. Tre personer har fått innvilget sju måneders lønn. En av dem er Heikki Holmås som var SV-politiker på Stortinget fra 2001 til 2017, ifølge NRK.