*Nettavisen* Nyheter.

330 elever kan miste skoleplassen

I en tilsynsrapport slakter Fylkesmannen i Oslo og Akershus den svenske privatskolekjeden John Bauergymnaset. Nå kan elevene ved skolen stå helt uten en skole å gå til. Kunnskapsministeren reagerer.

13.06.08 17:22

(YEYE): I dag leverte Fylkesmannen i Oslo og Akershus en tilsynsrapport som slakter den private friskolen John Bauergymnaset i Oslo.

I følge Fylkesmannen skal skolen ha brutt en rekke lover og flere sentrale forskrifter. Konsekvensen kan bli at elevene ved skolen står helt uten skoleplass, om skolen legges ned.

Kan bli lagt ned
Det bekrefter Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet overfor Yeye. Hun forteller at elevene ved John Bauergymnaset ikke vil få noen særbehandling.

- Nei, i lovverket står det at det ikke skal være noen særbehandling av elever ved private skoler, sier hun.

- Betyr det at dersom skolen blir lagt ned midt i et skoleår, så vil ikke elevene få plass ved en annen skole?

- Nei, da må de i så fall søke seg inn på andre skoler, sier Børnes.

Saken har høy prioritet hos Utdanningsdirektoratet, men Ølstad kan ikke si noe om når de vil komme med en avgjørelse.

Ikke undervist i gym og norsk
I følge rapporten skal klasse 1A skoleåret 2006-2007 ikke ha fått undervisning i sidemål, og i høstsemesteret skal de ikke ha hatt gym. Og en tredjeklasse skoleåret 2007-2008 skal det ikke ha vært norskundervisning, i følge timeplanene, skriver Fylkesmannen i sin rapport.

10 punkter med brudd
Tilsynsrapporten inneholder til sammen ti punkter med forhold ved skolen som Fylkesmannen reagerer på. Blant annet skal ikke skolen ha gitt elever med særskilte behov spesialundervisning og i følge rapporten er flere obligatoriske eksamener ikke avholdt. Du kan lese hele rapporten her.

Her er listen:(artikkelen fortsetter under listen)

  • Styret ved John Bauer Oslo AS har ikke et forsvarlig system som sikrer at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Skolen har ikke hatt en forsvarlig ledelse som har sikret at lov og forskrift ble fulgt.
  • John Bauer Oslo AS har pådratt seg kostnader som innebærer at offentlige tilskudd og skolepenger ikke har kommet elevene til gode.
  • John Bauer Oslo AS har ikke dokumentert at elevene har fått opplæring i samsvar med fag- og timefordeling i Reform -94 og i Læreplan for Kunnskapsløftet.
  • Skolen sikrer ikke at elever med særskilte behov får spesialundervisning
  • Skolen har ikke fulgt bestemmelsene i privatskoleloven med forskrifter når det gjelder elevvurdering og dokumentasjon
  • Skolen har ikke fulgt saksbehandlingsreglene for klage på vurdering av elever
  • Skolens system for registrering av elevenes frammøte og fravær gir ikke Fylkesmannen grunnlag for å kontrollere om utbetaling av tilskudd er basert på riktig elevtall
  • Skolens har ikke et system som sikrer riktige elevdata til elevenes hjemfylker.
  • Skolen har ikke gjennomført obligatorisk nasjonal elevundersøkelse våren 2007

Kan ha brukt penger ulovlig
Saksbehandler Bjørg Ølstad hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener tilsynsrapporten har avdekket graverende forhold ved skolen.

- Vi mener at samlet sett er dette såpass alvorlig at vi har valgt å sende saken over til Utdanningsdirektoratet, samt at vi har bedt dem vurdere å trekke tilbake skolens tillatelse til å drive, sier Ølstad.

Hun mener det kan stilles spørsmålstegn ved om de statlige tilskuddene og skolepengene som elevene betaler (10.000 kr årlig, journ.anm.) har kommet elevene til gode.

- Vi vurdert det slik at det kan stilles spørsmålstegn ved om disse pengene faktisk har kommet elevene til gode. I tillegg har vi også vurdert om elevenes rettigheter er godt nok ivaretatt, sier Ølstad.

Tror ikke på nedleggelse
Styreleder Sigve Austheim mener Fylkesmannen tar feil på flere punkter, og tror ikke på at skolen blir nedlagt.

- Nei, vi frykter ikke at vi må legge ned. Vi kommer til å svare på denne rapporten, og tilbakevise de fleste punktene i den, sier han.

- Dersom skolen blir nedlagt, vil alle elevene stå uten skoleplass. Føler dere noe ansvar for dem dersom det skulle skje?

- Det har jeg ingen kommentar til.

Solhjell: - Svært alvorlige påstander
Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier til Yeye at han mener påstandene mot skolen er svært alvorlige.

- Disse påstandene som Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommer med, er svært alvorlige. Blant annet er det sankk om at penger som skulle ha gått til elever, ikke har gjort det, og at det skal ha skjedd brudd på elevers rettigheter. Slike ting må tas alvorlig, sier han.

Elevorganisasjonens leder, Vibeke Mohn Herberg, krever nå at skolen legges ned umiddelbart.

- Dersom disse påstandene stemmer, må skolen legges ned umiddelbart. Vi har lenge advart mot disse kommersielle skolene, og nå ser vi konsekvensene, sier Herberg til Yeye.

Siste fra Yeye: Gå til forsiden her!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.