*Nettavisen* Nyheter.

Advarer mot høyere lån

I løpet av året er folks gjeld dobbelt så høy som den samlede inntekten. Det bekymrer sjefen for Kredittilsynet.

25.01.07 22:26

Folk låner som aldri før. Skyhøye boligpriser fører stadig flere til banken på jakt etter lånte penger. Det er en tendens sjefen for Kredittilsynet, Bjørn Skogstad Aamo setter liten pris på og under et foredrag for samfunnsøkonomer på Sanderstølen advarte han nok en gang mot utviklingen.

NA24 - din næringslivsavis

De siste ti årene har den samlede kredittveksten vært høyere enn veksten i BNP og i november økte innenlandsk kreditt med 14,8 prosent, sammenlignet med sammme måned i 2005. Samtidig økte husholdningene sin gjeld med 12,9 prosent på en tolvmånedersbasis. Kredittilsyn-sjefen fortalte at det dermed foregår en betydelig gjeldsoppbygging i norsk økonomi.

Mer enn på 80-tallet
Han viste også til at kredittveksten i husholdningene de siste syv årene har ligget godt over inntektsveksten, noe som har bidratt til kraftig oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning.

- Nivået ligger nå over nivået fra slutten av 1980-tallet, og i inneværende år vil den samlede gjelden i husholdningene være dobbelt så høy som den samlede inntekten, fortalte han på Sanderstølen, men viste samtidig til at det er store forskjeller mellom dagens situasjon og bildet slik det var for 15-20 år siden,

Blant annet har folk samlet sett har mye større formue i dag, enn forrige gang det var lånebonanza. Men det er en betydelig forskjell på folk. I det siste har gjelden økt mest blant yngre folk, og de med lavere inntekt. De vil dermed være vesentlig mer sårbare overfor negative trekk i økonomien enn dette samlebildet kan gi inntrykk av.

Dyrere lån
- Beregninger viser at husholdningenes kredittvekst påvirkes av boligprisveksten med et etterslep på opp mot to år. Dette innebærer at dagens høye prisvekst på boliger vil medføre en fortsatt høy kredittvekst fremover, påpekte Skogstad Aamo.

Samtidig fører Norges Banks stadige renteøkninger til at å forsterke dette. Rentebelastningen vil øke vesentlig de neste par årene. Det er en betydelig andel lån med belåningsgrad over 80 prosent, og ifølge Kredittilsynet økte andelen lån utover forsvarlig verdigrunnlag fra 12,3 til 14,4 prosent.

66 prosent av boliglånene som ble innvilget i fjor, oversteg 80 prosent. 30 prosent av boliglånene i fjor oversteg 100 prosent av verdien av boligen.

- De som låner 100 prosent utsetter seg for en særlig risiko dersom markedet skulle endre seg vesentlig, påpeker Skogstad Aamo.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.