*Nettavisen* Nyheter.

Alt om statsbudsjettet og avskjeden

Foto: Cornelius Poppe (NTB Scanpix)

Stoltenberg-regjeringen la fram statsbudsjettet og søkte avskjed på samme dag. Erna Solberg har fått i oppdrag å danne ny regjering.

14.10.13 15:29

OSLO (Nettavisen): Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) la mandag fram den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett.

Noen timer senere gikk statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til Slottet og søkte regjeringens avskjed i et ekstraordinært statsråd. Han rådet der Kongen til å henvende seg til Høyre-leder Erna Solberg og be henne danne ny regjering.

Ved 14-tiden var det så Erna Solbergs tur til å besøke Slottet. Klokka 14.15 kom hun ut til den ventende bilen etter å ha fått oppdraget med å danne regjering.

Følg Nettavisens livedekning nederst i saken.

- Tar på meg oppdraget
- Jeg har fått i oppdrag av Hans Majestet Kongen å danne ny regjering. Jeg har meddelt Kongen at jeg tar på meg dette oppdraget. Høyre og Fremskrittspartiet tar sikte på danne en ny regjering onsdag 16. oktober, sa Erna Solberg på en pressekonferanse etter besøket på Slottet.

- Det er noen skritt jeg kommer til å huske, svarte den påtroppende statsministeren om hvordan hun følte det da hun oppsøkte kongen på Slottet.

Flytte på 15-20
Erna Solberg var svært knapp i sine kommentarer rundt den avtroppende regjeringens statsbudsjett. Høyres parlamentariske leder Trond Helleland mener det bør være en ambisjon å flytte på 15-20 milliarder kroner i statsbudsjettet. I tillegg er det rom for å bruke mer oljepenger, mener han ifølge NTB.

Les også: 2,2 millioner må betale mer skatt

- Rike sammen
- Norge er et rikt land fordi vi har lagt vekt på å bli rike sammen, og ikke hver for oss, lød finansminister Sigbjørn Johnsens siste ord i Stortinget. Han pekte på at velstand, velferd og verdier henger tett sammen.

- Det handler om rettferdig fordeling, om rettigheter og plikter, om å bygge bruer mellom mennesker og kulturer. Det handler om fellesskap. Den handler både om det økonomiske, økologiske og menneskelige livsgrunnlaget. Fellesskap gir trygghet, og det gir oss stor frihet. Det er ingen gammelmodig tanke, men en idé som bærer over tid og mellom generasjoner, sa Johnsen i finanstalen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Vil skattelegge gevinst på salg av bolig

Alkohol og tobakk blir dyrere

Vil bruke 135 mrd. oljekroner
I budsjettforslaget legges det opp til å bruke 135 milliarder oljekroner. Det er 54 milliarder kroner mindre neste år enn det handlingsregelen tilsier.

Det utgjør en pengebruk på 2,9 prosent av oljefondets verdi. Statsbudsjettets utgifter er totalt på 1.084 milliarder kroner.

- Vi legger vekt på at budsjettet for 2014 ikke må gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatte virksomheter, sier Johnsen.

- Økonomisk politikk handler om folks liv, sa finansministeren da han presenterte budsjettforslaget.

Les hele finanstalen her (PDF)

HTML EMBED

Han sier regjeringen legger fram et budsjett som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta.

Alt om statsbudsjettet på regjeringens nettside her

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Heiko Junge (NTB Scanpix)

- Forslaget er godt tilpasset en situasjon der kapasitetsutnyttelsen er nær det normale, men der næringslivets kostnader og husholdningenes gjeld er kommet opp på et høyt nivå. Budsjettet utvider og forbedrer fellesskapsløsningene, ifølge Johnsen.

Statsbudsjettets totale utgifter er på 1.084 milliarder kroner uten petroleumsutgifter og 1.114 milliarder dersom petroleumssektoren tas med, melder NTB.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Jørgen Berge

- Orden i eget hus
- Det vi kan gjøre er å holde orden i eget hus, sa Johnsen og mante til stø kurs i den økonomiske politikken.

Det er nå fem år siden den internasjonale finanskrisen brøt ut og ettervirkningene er alvorlige, påpekte han. Johnsen sa videre at veksten blant våre handelspartnere er beskjeden, arbeidsledigheten er høy og den begynnende oppgangen i Europa er skjør.

- Krisen er ikke over før ledigheten går ned og sysselsettingen går opp, sa finansministeren.

Han pekte på at kontrasten til Norge er stor.

- Produksjon og sysselsetting i fastlandsøkonomien har tatt seg godt opp igjen etter tilbakeslaget i 2009. Det er nå sysselsatt 85.000 flere personer enn ved toppunktet før finanskrisen. Veksten i norsk fastlandsøkonomi kan i år bli litt under gjennomsnittet for de siste 40 årene i år og litt over til neste år. Ledigheten er lav, både sammenlignet med andre land og med historiske tall for Norge.

Se noen av Twitter-reaksjonene på statsbudsjettet her. Saken fortsetter under.

HTML EMBED

HTML EMBED

HTML EMBED

HTML EMBED

HTML EMBED

HTML EMBED

HTML EMBED

HTML EMBED

HTML EMBED

Les også: - Et budsjett for arbeid og velferd

I budsjettforslaget for 2014 prioriterer Stoltenberg-regjeringen kommunene, samferdsel og helse- og omsorgssektoren. Her er regjeringens egne stikkord for budsjettet:

* Den legger opp til vekst i kommunesektorens inntekter på 7,7milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 2,0 prosent. Av den samlede veksten er 5,2 milliarder kroner økte frie inntekter.

* Bevilgningene til veg-, jernbane- og kystformål under Nasjonal transportplan øker med 7,5 milliarder kroner i 2014. Dette omfatter forslag om økte bevilgninger til riksveg på 1,8 milliarder og til jernbane 4,2 milliarder kroner.

* Regjeringen foreslår at helseforetaken tilføres 2 milliarder kroner slik at pasientbehandlingen kan økes opp mot 2,3 prosent. I tillegg foreslås det 250 millioner kroner til investeringer i IKT og medisinsk-teknisk utstyr. Regjeringen vil gi tilsagn om tilskudd til 12.000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008–2015. For 2014 foreslås det 101 millioner kroner til 2000 heldøgns plasser.

* Regjeringen foreslår 1,5 milliarder kroner mer til forskning. Regjeringen foreslår å opprette 400 flere studieplasser samt bygging av 1300 nye studentboliger. Regjeringen foreslår å innføre elleve måneders utdanningsstøtte fra og med studieåret 2014-15 og å utvide foreldrestipendperioden fra 44 til 49 uker.

* Foreslår to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping. Til dette bevilger regjeringen 241 millioner kroner. Statlig og kommunalt barnevern styrkes.

* Regjeringen foreslår 314 millioner kroner til politiet slik at nyutdannede fra Politihøgskolen kan tilbys jobb. Regjeringen foreslår videre 68 millioner kroner til mer innsatspersonell i politidistriktenes utrykningsenheter og flere treningstimer for personell med våpengodkjenning, 60 millioner kroner til prosjektering av beredskapssenter og 56 millioner kroner til økt bevilgning til PST.

* Vil videreføre satsingen på klima- og miljøtiltak, både innenlands og internasjonalt. Kapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging foreslås økt med 5 milliarder kroner. Det gir 100 millioner kroner i økte midler til Enova fra 2015. Det foreslås også å bevilge 150 millioner kroner til videreutvikling av teknologisenteret på Mongstad.

* Videreføre det høye nivået på bistanden med en bevilgninger tilsvarende 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt. Samlet øker bistandsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner.

* Vil oppfylle Kulturløftets målsetting om at 1 prosent av statsbudsjettets utgifter skal gå til kulturformål innen 2014. Bevilgningene til tiltak som inngår i Kulturløftet økes med til sammen 840 millioner kroner. I tillegg til bevilgningene til oppfølging av Kulturløftet, kommer byggingen av Nasjonalmuseet på Vestbanen. Prosjektet ble igangsatt i 2013, og Regjeringen foreslår å videreføre byggeprosjektet i 2014 med bevilgninger på til sammen 276 millioner kroner.

* For 2014 foreslår regjeringen å bevilge 701 millioner kroner til en omfattende IKT- modernisering i Arbeids- og velferdsetaten med blant annet selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling.

HTML EMBED

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.