*Nettavisen* Nyheter.

Alt om statsbudsjettet

LEGGER FRAM: Finansminister Siv Jensen på Stortingets talerstol onsdag under presentasjonen av regjeringens forslag til statsbudsjett.

LEGGER FRAM: Finansminister Siv Jensen på Stortingets talerstol onsdag under presentasjonen av regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Hver niende krone på statsbudsjettet hentes nå fra pensjonsfondet.

08.10.14 15:13

OSLO (Nettavisen og NTB): Solberg-regjeringen vil bruke 164 milliarder oljekroner neste år. Det er en økning til 3 prosent av handlingsregelen, mot 2,8 prosent i år.

164 milliarder oljekroner neste år utgjør 32.000 kroner per hode.

Følg NTB og Nettavisens livedekning lenger ned i saken og si din mening om statsbudsjettet

- Hver niende krone hentes nå fra pensjonsfondet, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun presenterte forslaget til statsbudsjett i Stortinget. Samtidig understreket hun at skatteinntektene fra fastlands-Norge fortsatt utgjør den viktigste inntektskilden.

- Norge er et godt land å bo i. Sammenlignet med de fleste andre land har vi bedre muligheter til å forme vår framtid, men vi har ingen garanti for at den gode utviklingen fortsetter, innledet Siv Jensen i finanstalen.

Regjeringen legger opp til skatte- og avgiftslettelser på drøyt 15 milliarder kroner og lover at 100.000 færre personer vil betale formuesskatt neste år med dette forslaget.

Klikk på bildet for å forstørre.

TUNGT DOKUMENT: Statsbudsjettet i trykket utgave, stortingsproposisjon nummer 1 for budsjettåret 2015. Foto: Ole Eikeland


Slik vil du merke endringene

Blir budsjettforslaget vedtatt, vil det påvirke din økonomi slik:

* Lavere formuesskatt. Innslagspunktet økes fra 1 til 1,2 millioner kroner. Skattesats reduseres fra 1 til 0,75 prosent.

* Lavere inntektsskatt. Økning i minstefradrag for lønn, trygd og pensjon utover vanlig lønnsjustering.

* Færre får toppskatt. Innslagspunktet økes med 7.500 kroner utover vanlig lønnsjustering til 534.900 kroner.

* Skatteklasse 2 for ektepar fjernes.

* Frikortgrensen øker fra under 40.000 til 50.000.

* Lavere bilavgifter. Omregistreringsavgiften for bil kuttes med 35 prosent. Engangsavgiften for motorsykkel og snøscooter reduseres, årsavgift for campingvogn fjernes.

* Grensen for momsfri netthandel i utlandet heves fra 200 til 500 kroner.

* Studiestøtten til studenter øker noe mer enn prisveksten. 1.500 nye studentboliger. Økt rentepåslag gjør studielånet noe dyrere.

* Mange uføre får skatteskjerping ved at uføreytelse beskattes som vanlig inntekt. Barnetillegget i uføretrygden legges om, for mange blir det lavere.

* Enslige forsørgere får redusert antall år det er mulig å motta overgangsstønad.


55 mrd. kroner til samferdsel

Regjeringen har funnet rom for å satse på samferdsel, helse, kommuner justis og beredskap, sa Siv Jensen, som også har funnet rom for skatte- og avgiftslettelser.

Klikk på bildet for å forstørre.

PÅ STORTINGET: Vandrehallen på Stortinget onsdag i forbindelse med regjeringens budsjettforslag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Samferdsel får 55 milliarder kroner neste år, det er en økning på 10 prosent fra revidert 2014. Vi følger opp Nasjonal Transportplan, 8 milliarder til store veiprosjekter, 2,9 til vedlikehold av store riksveier. Det er første gang på flere tiår vi kan redusere vedlikeholdsetterslepet på norske veier, sa Jensen på pressekonferansen etter budsjettfremleggelsen.

Statsbudsjettet ligger ute på på statsbudsjettportalen http://www.statsbudsjettet.no/.

- Med de forslagene regjeringen nå legger frem, blir de samlede skatte- og avgiftslettelsene siden regjeringen overtok på drøyt 15 milliarder kroner. Dette er en markant dreining av skattepolitikken sammenliknet med den forrige regjeringen, som bandt seg til et bestemt skatte- og avgiftsnivå i åtte år. Og det er en god dreining fordi den fremmer vekst og velferd, sa hun i finanstalen.

- 100.000 færre personer vil betale formuesskatt neste år med dette forslaget. Det er helt vanlige folk, bedriftseiere, kapitaleiere, som gjennom dette kan investere annerledes i årene som kommer. Det vil være bra for norsk eiersskap. Det betyr også at 200.000 pensjonister betaler mindre i formuesskatt neste år. Så påstanden om at dette gir mer til få, er jeg uenig i, sa Jensen på en pressekonferanse klokka 12.30.


LO: Usosialt og smålig

- Dette er et buddsjett for økte forskjeller og som svikter de store utfordringene i arbeidslivet, sier LO-leder Gerd Kristiansen i en kommentar til regjeringens statsbudsjettforslag.

Se pressemelding fra LO her

Økt bruk av oljepenger går til å gi de aller rikeste store skattegaver, mens trygdede får økt belastning sier Kristiansen.

- Denne regjeringen viser en utrolig raushet overfor de som har mest fra før, og en utrolig smålighet overfor de som har minst, sier LO-lederen.

NHO: Retningen er bra

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener den politiske kursendringen må være sterkere for å øke konkurransekraften nå når økonomien bremser opp. Retningen er bra, men satsingene er fortsatt for svake.

Les mer om NHO-sjefens reaksjoner her

- Fastlands-økonomien preges av lavt investeringsnivå, og nå faller også investeringene på norsk sokkel. Nedbemanninger, klart svakere skatteinngang og lave investeringer i bedriftene forsterker bildet av at det nå er mørke skyer over norsk økonomi, sier NHO-sjefen.

NHO sier seg fornøyd med at regjeringen vil øke tempoet for å nå målene i Nasjonal Transportplan, de sier det er positivt med reduksjonen i formuesskatten, men advarer mot forslaget om å doble grensen for merverdiavgiftsfri import fra utlandet.

- Uklokt om netthandel

- Dette er et uklokt forslag som bør endres gjennom behandlingen i Stortinget. Penger på statsbudsjettet må gå til å styrke norsk konkurranseevne, ikke svekke den gjennom å øke konkurranseulempen for norsk handelsnæring vesentlig. Med dette forslaget vil arbeidsplasser bli flyttet ut av Norge, sier Kristin Skogen Lund ifølge NHO.


Her er noen hovedtall fra statsbudsjettet:

Beløp i milliarder kroner. Regjeringens anslag med 2014-tall i parentes.

* Statens samlede utgifter: 1.199,2 (1.116,6).

* Statens samlede inntekter: 1.328,9 (1.293,0).

* Inntekter fra petroleumsvirksomheten: 342,0 (344,1).

* Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge: 919,8 (879,0).

* Oljekorrigert underskudd: -174,2 (-149,8).

* Oljefondets markedsverdi: 6.015 (5.545).

* De største inntektene foruten oljeinntekter er arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, merverdiavgift samt skatt på formue og inntekt.

* De største utgiftene er ytelser til folketrygden, overføringer til kommuner og fylkeskommuner og tilskudd til helseforetakene.

Se pressemeldinger og budsjettdokumenter på regjeringen.no

Kutter i skatter og avgifter

Forslaget til budsjett for 2015 innebærer nye lettelser i skatter og avgifter på knapt 8,3 milliarder kroner påløpt og 6,9 milliarder kroner bokført, ifølge regjeringen.

Formuesskatten trappes ned, flere får lettelser i inntektsskatten.

Minstefradraget øker for lønn, trygd og pensjon. Trygdeavgiften på lønn, trygd og næringsinntekt går ned.

- Færre vil betale toppskatt siden innslagspunktet økes. Regjeringen fullfører også utfasingen av skatteklasse 2. Det gir bedre arbeidsinsentiver og bidrar til integrering og økt likestilling, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen foreslår i tillegg omlegging og kutt i mange avgifter.

Bilavgiftene blir lavere.

Årsavgiften fjernes for campingvogner.

- Tydelig profil

- Jeg mener dette er et budsjett som har veldig tydelig Frp- og Høyre-profil. Jeg er veldig klar over at vi har en samarbeidsavtale med KrF og Venstre, og vi har selvfølgelig også tenkt på dem. Men vi har først og fremst tenkt på regjeringsplattformen, sa finansminister Siv Jensen (Frp) kort tid før hun presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 i Stortinget.

Klikk på bildet for å forstørre.

LANG DAG: Finansminister Siv Jensen (Frp) møtte pressen utenfor huset sitt tidlig onsdag morgen og var klar for en lang dag i statsbudsjettets tegn. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Hovedpunkter fra statsbudsjettet:

Solberg-regjeringen vil bruke 164 milliarder oljekroner neste år. Det er en økning til 3 prosent av handlingsregelen, mot 2,8 prosent i år.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samferdsel med 5 milliarder til 55 milliarder kroner. Blant annet vil regjeringen skyte inn 40 milliarder kroner i nytt kapitalinnskudd til det såkalte infrastrukturfondet. Det skal blant annet finansiere veier og jernbaner.

Regjeringen foreslår å utfase skatteklasse 2 for ektepar i løpet av 2015.

Under liveboksen: Se fakta om økonomiske endringer i statsbudsjettet.

Følg NTB og Nettavisens livedekning her

HTML EMBED
(function(d, s, id) {var js,ijs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//embed.scribblelive.com/widgets/embed.js";ijs.parentNode.insertBefore(js, ijs);}(document, 'script', 'scrbbl-js'));


Fakta om økonomiske endringer i statsbudsjettet

* Verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom øker fra 60 prosent til 80 prosent av markedsverdi

* Finansdepartementet foreslår å oppheve merverdiavgiftsunntaket på omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag

* Innføring av nettoføringsordningen stat.

* Økning av normrenten ved lån i arbeidsforhold.

* Enklere skatteregler for deltakerlignende selskaper

* Forenkling av prosessen med å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør

* Økt innslagspunkt for toppskatt.

* Avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet økes fra 200 til 500 kroner

* Det foreslås at minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra folketrygden heves fra 0,5 G til 1 G.

* Innen arbeidsrett varsler regjeringen ingen endringer i regelverket gjennom statsbudsjettet for 2015. De henviser imidlertid til de varslede endringene i arbeidsmiljøloven knyttet til midlertidig ansettelser, aldersgrenser og gjennomsnittsberegning av arbeidstid, som i disse dager er ute på høring.
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.