Gå til sidens hovedinnhold

- Ansetter ikke nytt barneombud

Anniken Huitfeldt vil ikke ta jobben med å ansette nytt barneombud fordi hun har en nær forbindelse til en av søkerne. Se søkerlista her!

- En settestatsråd vil bli utnevnt i statsråd fredag 13. juni. Settestatsråden vil overta ansvaret for prosessen knyttet til utnevning av barneombud, skriver barne- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

Det er Anniken Huitfeldts (Ap) nære forbindelse til en ny søker, Tone Fløtten, som gjør at statsråden nå trekker seg fra ansettelssesprosessen. Tone Fløtten er fungerende daglig leder i FAFO og Anniken Huitfeldt har siden 2005 hatt permisjon fra sin stilling ved Fafo.

Ba om vurdering
Huitfeldt ba om en habilitetsvurdering fra Lovavdelingen da de ble klart at Fløtten ville søke på stillingen. Lovavdelingen svarte av 4. juni at den «er tilbøyelig til å tilrå» at det utnevnes en settestatsråd.

- Jeg har derfor bedt om at det blir gjort. Jeg ønsker å unngå enhver tvil om habiliteten i forbindelse med utnevning av barneombud. Fram til nå er prosessen håndtert av Delphi Consulting og embetsverket i Barne- og likestillingsdepartementet. Jeg har ikke hatt noen kontakt med Fløtten i forbindelse med hennes interesse for ombudsstillingen, skriver Huitfeldt i pressemeldingen.

Bedt om å søke
Barne- og likestillingsdepartementet hyret konsulentfirmaet Delphi Consulting til å bistå i ansettelsen av nytt barneombud da Manuela Ramin-Osmundsen måtte gå av. Det er Delphi Consulting som nå har bedt Fløtten om å søke på den ledige stillingen.

- Delphi har som del av sitt oppdrag kontaktet potensielle kandidater utenom de som selv hadde sendt søknad. Som resultat av denne kartleggingen har Delphi Consulting overfor departementet pekt på forskningssjef Tone Fløtten ved forskningsstiftelsen Fafo som en av flere aktuelle kandidater, heter det i pressemeldingen.

Fløtten har nå søkt på stillingen. Departementet lover at de skal ansette det nye barneombudet før sommeren. Den videre ansettelsen vil skje ved at Delphi Consulting legger fram en rangeringsliste for departementets embetsverk, som så presenterer en anbefaling for settestatsråden.

Her er den siste offentlige søkerlista:

Ansvarlig terapeut/arbeidsleder Mia Berglund

Generalsekretær

Generalsekrær Guro Birkeland

Psykolog/arbeidende styreleder Arne Bjerring-Hansen

Olesya Cherkes

Konsulent Kari Broch-Due

Rose A.K Wandera Bråtene

Olesya Cherkles

Jones Daneshvar

Kundekonsulent Millicent Duphey

Avdelingsdirektør Ragnhild Dypdahl

Forskningssjef Tone Fløtten

Advokat Halvor Frihagen

Prosjektleder og medisinsk ansvarlig/rådgivende overlege Lars I. Grømer

Forsker/faggruppeleder Karin Gustavsen

Tidligere barneombud Reidar K. Hjermann

Rektor Hilde S. Jordheim

Klinikkdirektør Anne Lise Kvalevaag

Kirsti E. Larsen

Kultursjef Wencke E. Lauritsen

Daglig leder Knut Ole Myrberg

Lege Per Helge Måseide

Enhetsleder/psykologspesialist Kjell Bjørgvin Nilsen

Prosjektleder Anita Beate Nygaard (39)

Styrer Ingunn Talhaug Rasmussen

Leder Marit Sanner

Psykologspesialist Inger-Johanne Sveum

Advokat Venil Katharina Thiis

Vaktsjef/produsent Jøte Toftaker

Advokat Thea W. Totland

Høgskolelektor Bengt Morten Wenstøb

Rektor/virksomhetsleder Gunnar Aandstad

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg