Gå til sidens hovedinnhold

Ap lover 12 milliarder til sykehusene

Vil behandle én million flere pasienter.

- Det er en stor glede å legge fram Arbeiderpartiets plan for et sykehusløft, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Stoltenberg holdt torsdag formiddag en pressekonferanse om den nye planen sammen med helseminister Jonas Gahr Støre.

- Det er en plan for hvordan vi kan behandle flere pasienter, sier Stoltenberg.

- Skal redusere ventetidene
Stoltenberg sier at planen handler om kvalitet og innhold i sykehusene.

- Vi vil behandle flere mennesker, og redusere ventetidene. Vi vil behandle én million flere pasienter 2017 enn i 2012, sier statsministeren.

Ap vil også holde egenandelene lave, og øke bevilgningene til sykehusene totalt sett.

- Vi har de siste årene økt bevilgningene til sykehusene med 12 milliarder, og vi foreslår de neste fire å øke med ytterligere 12, sier Jonas Gahr Støre.

Se hele Aps sykehus-plan her

- Lengre åpningstider, farvel til faksen
Støre påpeker at det er snakk om en betydelig økning av bevilgningene til sykehusene, og at det følger med en del mål med pengene.

- En åpningstid som i dag er fra ni til fire, er for kort, sier Støre, som sier at man med de økte bevilgningene vil kunne ha lengre åpningstider ved sykehusene.

Han vil også redusere byråkratiet ved sykehusene, samt fornye IKT-løsningene.

- Vi tar det endelige farvel med drosjene som reiser rundt med pasientjournaler, og vi sier farvel til faksen, sier helseministeren.

- Vi skal få på plass en elektronisk pasientjournal, sier Støre.

De vil også anskaffe nye CT- og MR-maskiner, og gi sykehusene økonomi til å øke private kjøp av undersøkelser. De vil gjennomføre kreftstrategien og modernisere strålebehandling både gjennom nye vanlige strålemaskiner og ved å fortsette arbeidet med å etablere partikkelterapi i Norge, og styrke behandlingskapasiteten innen rus og psykisk helse.

Pott til de som gjør det best
Ap vil dessuten sette av en pott med penger til de sykehusene som har best resultater og mest fornøyde pasienter, som et belønningssystem.

- Vi skal styrke og videreutvikle ordningen med fritt sykehusvalg, og så er det slik at rundt 200.000 av de som har time ved norske sykehus, de stiller ikke til timen. Det er omtrent det samme antallet som venter på time, sier Støre, og påpeker at man her kan gjøre mye.

Han vektlegger at de i årene som kommer skal utvikle sykehussektoren med de ansatte på lag.

Ifølge planen vil de styrke sykehusene som en god og faglig spennende arbeidsplass og karrierevei, samt forenkle arbeidshverdgen for den enkelte.

Aps fire mål for norske sykehus:

1. Øke kvaliteten. Det skal være full åpenhet om sykehusenes resultater og de skal være lett tilgjengelig. Norge skal ha som mål å være blant de beste landene i OECDs målinger av kvalitet i sykehus. Sykehusene skal ha enda bedre resultater målt i nasjonale målinger av kvalitet, tilfredshet og pasientsikkerhet.

2. Behandle flere og redusere ventetidene. Vi vil legge til rette for én million flere behandlinger og utredninger ved norske sykehus i 2017 enn i 2012. Økningen skal skje både ved å styrke de offentlige sykehusene og ved å inngå avtaler med ideelle og private. Alle pasienter skal få en bindende frist for oppstart av helsehjelp.

3. Holde egenandelene lave.

4. Skape trygge arbeidsplasser med god rekruttering. I samarbeid med ansatte og ledelse styrke sykehusene som god og faglig spennende arbeidsplass og karrierevei som anerkjenner kompetanse og helsefaglige resultater. Forenkle arbeidshverdagen for den enkelte.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken