*Nettavisen* Nyheter.

Åpner ikke pengesekken

Finansminister Kristin Halvorsen vil ikke bruke mer oljepenger i et budsjett som går i null.

12.05.06 13:30

At staten håver inn milliarder på høy oljepris, er ingen hemmelighet. Inntektene fra oljevirksomheten anslås til 350 milliarder kroner i år, noe som er over 20 milliarder mer enn anslått. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris på 420 kroner pr. fat i 2006, som omtrent tilsvarer gjennomsnittet hittil i år.

NA24 - din nye næringslivsavis.

Men økte oljeinntekter betyr ikke økt oljepengebruk.

Et budsjett i null
Utgiftøkninger på 3,7 milliarder kroner (2,25 prosent), blant annet økninger i sykepenger, økte utgifter til bygging av barnehager, investeringer i veinettet og rassikring av veier og reversering av egenandel for fysioterapi, tar Halvorsen igjen utgiftsøkningen i skatter og avgifter.

Skatte- og avgiftsinntektene øker med 2,5 milliarder kroner, mens andre inntekter øker med 1,8 milliarder kroner. Dermed unngår Kristin Halvorsen å bruke mer oljepenger. Akkurat som ventet. I forbindelse med fremleggelsen presiserte Halvorsen at konjunktursituasjonen ikke tilsier at det bør brukes mer av oljeinntektene nå.

- Gjør vi det, øker faren for kronestyrking og høyere rente. Ved å vise tilbakeholdenhet i budsjettpolitikken tar vi også hensyn til at pensjonskostnader og andre aldersrelaterte utgifter vil vokse sterkt framover. Vi må unngå å skyve enda større byrder foran oss, understreker finansminister Kristin Halvorsen.

Krone og rente
- Vi bør ikke øke bruken av oljeinntekter nå. Gjør vi det, øker også faren for høyrere rente, sa finansminister Kristin Halvorsen og la til:

- Høyere eksportpriser og sterk markedsvekst gir god inntjening nå, men fortsatt høy oljepris kan øke den internasjonale ubalansen. Kronestyrkingen gjør oss sårbare.

Eller som det heter på Finansdepartementets språk:

«Det innebærer at utgiftsendringene kan gjennomføres innenfor et uendret strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd.»

For uten oljen anslås budsjettunderskuddet i 2006 til 68,8 milliarder kroner, mot 70,8 milliarder kroner i tilleggsnummeret til Statsbudsjettet for 2006. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 4,5 prosent av BNP for Fastlands-Norge.

Men alt i alt er ikke finansministeren bekymret for situasjonen i norsk økonomi.

- Situasjonen i norsk økonomi er svært god, sa Halvorsen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.