Gå til sidens hovedinnhold

Applauderer Tine-razzia

Konkurransetilsynets razzia hos Tine og Rema er svært betryggende, mener nestlederen i Stortingets næringskomite, Frps Øystein Hedstrøm.

- Tines ledelse har veldig dårlig troverdighet, så det er veldig bra at Konkurransetilsynet gjør den jobben de skal gjøre, sier Hedstrøm til TV 2 Nettavisen.

Han ser razziane som et tegn på at Konkurransetilsynet er i ferd med å foreta en grundig gjennomgang av forholdet mellom Tine og Rema.

- Det ser jeg på som en naturlig oppfølging av at Konkurransetilsynets ledelse har uttrykt at de ønsker å komme til bunns i de uavklarte forholdene rundt Tine og Rema.

Skviset ut
Hedstrøm mener det er god grunn til å mistenke Tine for å ha gjort seg skyldig i brudd på konkurranseloven.

- Rema hadde jo bare Tines oster i sine hyller. Synnøve Finden ble skviset ut, selv om de var konkurransedyktige hos Rema tidligere. Da er det god grunn til å mistenke at Tine har utnyttet systemet med å betale Rema under bordet, sier Frps næringspolitiske talsmann.

Hedstrøm regner med at Konkurransetilsynet kommer til å måtte bruke lang tid på å undersøke om Tine har gjort noe ulovlig, og viser til at regelverket er svært innfløkt.

- Det er viktig at det blir ryddet opp hvis det har skjedd noen brudd på konkurransereglene, understreker han.

Ikke første gang
Konkurransetiltynet har to ganger tidligere tatt Tine for brudd på konkurranseloven.

I 2003 ryddet Konkurransetilsynet opp i Tines rabattordninger overfor Kavli og Orkla, som viste seg å være ulovlig.

I 2001 ble det avdekket at Tine forskjellsbehandlet sine kunder ved å gi Rema et bedre tilbud enn de andre kjedene. Tine måtte krype til korset og kompensere de andre kjedene med betydelige beløp.

- Det er på bakgrunn av dette jeg stiller spørsmål ved Tines troverdighet, sier Hedstrøm.

Lovendring
Næringskomiteens nestleder har fremmet et privat forslag i Stortinget om å endre paragraf 23 A i konkurranseloven for å få større åpenhet og bedre kontroll med Tine og andre store leverandører, som Gilde.

Hedstrøm foreslår at både leverandør og kjede må informere Konkurransetilsynet om bonusavtaler og andre avtaler som er inngått. Konkurransetilsynet bør på sin side legge ut et minimum av informasjon på sine hjemmesider på nettet, foreslår Hedstrøm.

- Ut fra de signaler som er kommet fra Ap og SV ligger det an til at forslaget kan bli vedtatt, sier Frp-politikeren.

Reklame

Rekordlav pris på Garmin-favoritt