Gå til sidens hovedinnhold

- AUF tror det er det samme som gratis

- Mer nytt enn jeg har sett på en stund fra den kanten, sier Unge Høyre-lederen om AUFs 50 ideer.

I forrige uke utfordret lederen av Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy, AUF-leder Eskil Pedersen til å komme med 50 nye politiske ideer.

Pedersen tok utfordringen, og tirsdag kunne Nettavisen presentere de 50 ideene.

Les egen sak: Her er 50 endringer AUF vil gjøre i Norge

- Jeg tenker det er en fin liste med ideer som er helt nye og spenstige, og andre ideer som AUF allerede har vedtatt og som vi jobber med å få gjennomslag for, sa Pedersen til Nettavisen.

Bakgrunnen for utfordringen var at Pedersen harselerte med Høyres valgslagord: «Nye ideer og bedre løsninger», da han åpnet AUFs sommerleir. Han gjorde også narr av Unge Høyres bok «50 ideer for Norge».

- Jeg savner faktisk nye ideer fra AUF, slo Sandøy tilbake.

Les også: - Har du 50 ideer, Eskil?
Les også: Eskil lover å komme med 50 nye ideer

Se AUFs 50 ideer nederst i saken.

- De tror skattepengefinansiert er gratis
Nå retter Sandøy tommelen opp for AUF og Eskil Pedersen.

- Jeg synes det er veldig bra at de har tatt utfordringen, og jeg synes dette er en veldig bra måte for ungdomspartier å utfordre hverandre på, sier han til Nettavisen.

Da han kom med utfordringen, lovet han å publisere AUFs ideer på Unge Høyres nettsider, dersom de kom med 50 nye ideer.

Her er Unge Høyres 50 ideer

Kravet var at ideene skulle være nye, og at de ikke skulle koste penger.

- Jeg registrerer at de ikke helt følger kriteriene om at ideene skulle være nye og ikke øke pengebruken. Men slik er jo AUF, de tror at skattepengefinansiert er det samme som gratis. Det får vi bare se gjennom fingrene på, vi publiserer uansett, sier Sandøy.

- Mer nytt enn jeg har sett på lenge
Unge Høyre-lederen har gått gjennom AUFs ideer, og sier han generelt synes lista er «forfriskende og befriende».

- Det var seriøst ment da jeg sa at jeg savnet ideer fra dem. Så det her var mer nytt enn jeg har sett på en stund fra den kanten, sier han.

Her er noen av AUFs ideer:

* Omvendt organdonasjon - si nei om du ikke vil.
* Fjerne straffelovens paragraf 155, om kriminalisering av HIV-smitte.
* Doble barnetrygden og skattelegge den.
* At arabisk og kinesisk tilbys ved videregående skoler i alle fylker.
* Innføre anonyme jobbsøknader, eller innkallingsplikt av minoritetsnavn, til offentlige stillinger.
* Maksrente for forbrukslån.
* Øke bistanden til 3 prosent av BNI.
* Folkets spørretime i Stortinget.
* Øke panten på sukkerholdig drikke.
* Opprette senter for Akuttiltak mot klimaendringer.

- Rart når man er et ungdomsparti
Unge Høyre-lederen sier han enig med AUF i flere av forslagene.

- Det er noen ting vi er enige om, som valgfri utbetaling av stipend, og at man må anerkjenne Vest-Sahara som en selvstendig stat. De vil også la homofile gi blod, men det er faktisk en idé som allerede står i boka vår, sier Sandøy, og legger til:

- Folkets spørretime på Stortinget synes jeg er en veldig kul idé, sier han.

Men ikke overraskende er det også en del ting han er uenig i.

- Det er noen ting jeg er veldig imot, blant annet innføring av tobinskatt [skatt på valuttahandel, red.anm]. Det er direkte næringsfiendtlig. En radikal kvotering ved universitetene er jeg også veldig mot, sier han, før han oppsummerer:

- Jeg savner kanskje litt edge. Det er veldig snilt og greit, og så er det ingen ideer om skole her. Det er jo litt rart når man er et ungdomsparti. Men samtidig er kanskje ikke det så overraskende. Arbeiderpartiet har overlatt skolepolitikken til SV i regjering, og det påvirker sikkert også ungdomspartiet, sier han.

- I stedet for å fordumme
Sandøy håper nå vi kan se flere slike sammenligner mellom de ulike partiene i tiden som kommer.

- Jeg tror det kan bidra til å styrke den politiske debatten framfor å fordumme den. Vårt mål er å få til en idédebatt, og få ting til å handle om hva man vil gjøre i fremtiden framfor å slenge dritt mot hverandre. Da diskuterer vi faktisk politikk i stedet for skremmebilder, sier han.

- Dårlig politikk, og heller ikke så veldig nye
Eskil Pedersen fortalte tirsdag at idélisten er blitt til etter en idédugnad på AUFs sommerleir.

- Det er en blanding av ulike saker, men det gjenspeiler jo de politiske områdene som AUF jobber mye med, som internasjonal solidaritet, miljø, kunnskap og arbeidslivsspørsmål. Så vi dekker mange felt, sa han, og sparket mot Unge Høyres idébok:

- Jeg synes en del av ideene deres er dårlig politikk, og heller ikke så veldig nye. Det å foreslå at det skal bli lov å kjøpe sex igjen, er ikke akkurat en veldig ny idé. At det skal bli vanskeligere for unge jenter å få p-piller, som de foreslår i heftet sitt, synes jeg også er en dårlig idé, sa Pedersen.

Pedersen var imidlertid uenig i prinsippet til Unge Høyre, om at ideene ikke skal koste penger.

- Vi godtar ikke prinsippet om at politikk ikke skal kunne koste penger. Høyre lover 25 milliarder kroner i skattekutt, Frp 100 milliarder. Vi har derfor mye mer penger å bruke på skole og velferd enn hva Unge Høyre har, sa han.

Her er Unge Høyres ideer:


Her er AUFs 50 ideer:

1. Tallfeste psykologtetthet i fengsel.

2. Merking av retusjert reklame.

3. Omvendt organdonasjon – si nei om du ikke vil.

4. Fjerne straffelovens paragraf 155, om kriminalisering av HIV-smitte.

5. La homofile gi blod.

6. En helsesøster per 300. elev.

7. Doble barnetrygden og skattlegge den.

8. At arabisk og kinesisk tilbys ved videregående skoler i alle fylker.

9. Valgfri utbetaling av tid og mengde av studielånet.

10. Fjerne kontantstøtten.

11. Gratis kjernetid i alle barnehager.

12. Lage en egen franchiselov, som skal regulere bruken av franchise og bidra til å styrke arbeidstakernes medbestemmelsesrett og arbeidsmiljø.

13. At alle bankenes nye spareprodukter må forhåndsgodkjennes av finanstilsynet.

14. Innføre anonyme jobbsøknader, eller innkallingsplikt av minoritetsnavn, til offentlige stillinger.

15. La personer under gjeldsordning gradvis få beholde mer av inntekten sin.

16. Stille krav om at banker over en viss størrelse skiller ut meklerhus og verdipapirspekulasjon fra bankvirksomheten – for å forhindre unødvendig risiko for vanlige folk.

17. Maksrente på forbrukslån. Dette skal reguleres ved at det gis et maksimalt påslag på den enhver tid flytende renten til Norges Bank

18. Radikal kjønnskvotering i akademia.

19. Stillingsvernet skal bevares fullt opp til 75 år.

20. opprette eget «NAV-ungdom».

21. Gi studenter som velger å starte for seg selv innen fem år etter endt utdannelse, rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år.

22. At alle forelesninger på offentlige Universiteter filmes og podcastes, og gjøres tilgjengelig for oppmeldte studenter.

23. Mer rettferdig fordeling av toppskatt ved å innføre et tredje innslagspunkt.

24. Innføre en internasjonal aktivitetsavgift, tobinskatt, i finanssektoren.

25. Øke bistanden til 3% av BNI.

26. Anerkjenne Vest-Sahara som selvstendig stat.

27. Innføre forbud av import av varer produsert på ulovlig okkupert land.

28. At enslige mindreårige asylsøkere som får midlertidig opphold skal få varig opphold.

29. At ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere skal overføres til barnevernet.

30. Folkets spørretime i Stortinget.

31. La skriftlige forslag som får 100 000 underskrifter realitetsbehandles i Stortinget.

32. Tilsidesette Dublin II konvensjonen

33. Avvikle ordningen med Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder.

34. Eget norsk statlig nudge-gruppe etter engelsk modell.

35. At studentaviser, gratisaviser og nettaviser med de samme kriteriene som andre aviser kan søke om å få pressestøtte.

36. Fjerne helligdagslovens paragraf 4.

37. Øke panten på sukkerholdig drikke.

38. Opprette senter for Akuttiltak mot klimaendringer.

39. At det opprettes en internasjonal klimadomstol som følger opp de internasjonale klimaavtalene.

40. Opprette et statlig energiselskap som skal satse på vind, et ”Stat-vind” av modell etter Statoil.

41. At det utvikles og innføres et system med differensiert strømavgift der nødvendighetsforbruk muliggjøres med stabile betingelser, og overforbruk gjøres dyrt ved hjelp av økte avgifter.

42. Alle bensinstasjoner skal ha ladestasjoner for Elbil.

43. Innføre nasjonale månedskort for kollektivtransport.

44. Økonomisk gradert fri rettshjelp.

45. Egne domstoler for saker som angår barn.

46. Forby halvautomatiske våpen.

47. Gratis prevensjon til kvinner under 25.

48. Grunnlovsfeste alminnelig diskrimineringsvern.

49. Si opp alle gamle BITS-handelsavtaler og avstå fra å inngå nye.

50. Nasjonalt kulturkort for ungdom.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året

Kommentarer til denne saken