*Nettavisen* Nyheter.

Ber regjeringen tenke nytt om bosetting av flyktninger

HJERTEROM: Hvaler kommune viser hjerterom, men kommunestyret og Hvalers ordfører Eivind Normann Borge (Frp) utfordrer samtidig regjeringen til å ta mer av kostnadene for bosetting av flyktninger. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Hvaler kommune er en av kommunene som utfordrer regjeringen til å tenke nytt om tilskuddsordningen for flyktninger.

OSLO (Nettavisen): Fra flere kommuner kommer det krav om bedre og mer forutsigbare finansieringsordninger for bosetting av flyktninger. Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) blir blant annet utfordret til å tenke nytt rundt dagens ordning der kommunene selv må ta 20 prosent av kostnadene ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

Hvaler kommune med Frp-ordfører Eivind Normann Borge i spissen er en av kommunene som åpner døra for flere flyktninger i år og neste år enn først planlagt.

Har lovet å bosette flere

Den lille øykommunen sørvest i Østfold var en av de første til å svare på inkluderingsminister Solveig Hornes (Frp) tilleggsanmodning fra april. Et flertall i kommunestyret har sagt ja til å bosette fem ekstra flyktninger både i 2015 og 2015. Det kommer i tillegg til de ti man allerede har sagt ja til, slik at det totalt blir 30 bosettinger i 2015 og 2016.

Les også: Sjekk hvor mange flyktninger din kommune tar imot

Ber om døgnpris

I tillegg åpner kommunen for å bosette ytterligere åtte flyktninger, men her stiller de en betingelse: Sentrale myndigheter må innføre en prøveordning med døgnprisfinansiering for enslige mindreårige som dekker alle kommunens utgifter.

Dagens tilskuddsordning for bosetting av flyktninger er ikke god nok og velter for mye av kostnadene over på kommunene, mener ordføreren i kommunen med snaut 4500 innbyggere.

- Kommunestyret ser at det er behov for at kommunene tar imot flere flyktninger og vi vil gi vårt bidrag. Samtidig signaliserer vi at finansieringsordningen for enslige mindreårige flyktninger bør legges om. Hvaler kommune er villig til å ta inn ytterligere åtte flyktninger i tillegg til det som nå er varslet dersom regjeringen kan være med på en ordning hvor vi får en døgnpris for hver flyktning. Med dagens ordning må vi ta 20 prosent av kostnadene selv. En døgnprisordning vil dessuten være en spore for kommunene til å drive mest mulig effektivt, sier Borge til Nettavisen.

- Er det ikke naturlig at kostnadene ved bosetting av flyktninger er et spleiselag mellom stat og kommune?

- Jo, men staten kan ikke bare legge nye oppgaver og kostnader på kommunene, som har sine lovpålagte tjenester å skjøtte. Det vil gå ut over noe.

- Ikke hjerterom det skorter på

Borge mener det er på økonomisiden skoen trykker i mange kommuner og at det kan være en forklaring på at mange kommuner nøler med å ta på seg ytterligere forpliktelser når det gjelder bosetting av flyktninger.

- Jeg tror ikke det er hjerterom det skorter på, men det er praktiske utfordringer hele veien når det gjelder bosetting av flyktninger, for eksempel må det skaffes boliger.

Fremskrittspartiets gruppe, ordføreren inkludert, mente kommunen i denne omgang skulle nøye seg med de bosettingene man alt hadde vedtatt, men Borge sier han ikke har noe problem med å stille seg bak det endelige vedtaket.

- Tragisk med mange på vent

- Jeg har ikke noe problem med å forsvare dette vedtaket, sier han og viser til flyktningestrømmen etter krigen i Syria og etterslepet med bosetting av flyktninger i Norge, der 5300 personer nå sitter på mottak og venter på bosetting.

- Det er tragisk at det sitter så mange mennesker på vent i flyktningemottak i dag, sier ordføreren.

Lang erfaring

Salangen kommune i Troms er en av kommunene med lang erfaring når det gjelder å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) roser initiativet fra Hvaler. Hun har selv tatt opp spørsmålet om en døgnprisfinansiering for enslige mindreårige flyktninger med departementet og statsråden.

Klikk på bildet for å forstørre.

STØTTER HVALER: - Det er veldig positivt det Hvaler kommune tar initiativ til. Her må bosettingskommunene stå sammenm sier Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), ordfører i Salangen kommune. Foto: (Senterpartiet)

Taper tre millioner årlig

- Dagens ordning slår negativt ut for oss. På årsbasis er det snakk om drøye tre millioner kroner i mindre inntekter. En døgnprismodell, slik man har i statlige barneverninstitusjoner, vil gi større forutsigbarhet både for staten og kommunene, hevder Prestbakmo.

- Det er veldig positivt det Hvaler kommune tar initiativ til. Her må bosettingskommunene stå sammen. Poenget er å unngå at det blir en propp i systemet som straffer de kommunene som gjør en god jobb.

I en situasjon hvor det sitter mange flyktninger på vent i mottak og det er behov for et krafttak for å bosette nye Syria-flyktninger, mener Prestbakmo det er viktig at regjeringen sørger for en bedre finansieringsmodell.

- Det er utrolig viktig med forutsigbar og langsiktig økonomi på dette området. Staten ber oss jo fatte langsiktige vedtak om bosetting. Bedre og mer forutsigbare løsninger kan bidra at kommunene strekker seg langt for å imøtekomme det enorme behovet for å hjelpe flyktninger fra Syria og at vi kommer i mål med å bosette de som i dag sitter i mottak og venter, sier Prestbakmo til Nettavisen.

Les også: Vil hente 10.000 Syria-flyktninger - har fått ja til 1598

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.