*Nettavisen* Nyheter.

Biler pøser ut utslipp

Flere biler på veiene er hovedårsaken til økte klimagassutslipp i Norge.

19.02.07 12:22

Utslipp av klimagasser i kommunene har økt med 13 prosent siden 1991. I mange kommuner er det vekst i veitrafikken som er hovedårsaken, mens industrien også bidro betydelig, melder Statistisk sentralbyrå.

Se klimaverstingene i tabellene under.

NA24 - din næringslivsavis

Veitrafikken var hovedårsaken til veksten i utslippene, og det var også denne kilden som bidro mest til det samlede utslippet i de fleste kommuner i 2005. Veksten er i de fleste kommuner en følge av utslipp fra veitrafikken, som har økt med 28 prosent i perioden. I en del kommuner har det også vært en betydelig vekst forårsaket av industrien.

LES OGSÅ: Bilen må parkeres

Oslo verst per hode
Veitrafikken er ansvarlig for drøyt halvparten av CO2-utslippene i Oslo.

Klikk på bildet for å forstørre.

Målt i CO2 -ekvivalenter ble det sluppet ut 1,2 millioner tonn klimagasser i Oslo i 2005. Dette året var veitrafikken ansvarlig for 54 prosent av Oslos utslipp, mens bruk av fossile brensler til oppvarming og andre formål i bygg sto for 33 prosent. Øvrige kilder sto for 13 prosent av utslippene.

Siden 1991 har utslippene økt med knapt 4 prosent i hovedstaden. Veksten er dominert av økt veitrafikk, men bremses noe av reduserte utslipp fra avfallsdeponier og fra oljefyring. Oslo har to forbrenningsanlegg for avfall, og bruken av disse samt økt kildesortering har ført til redusert deponering av nedbrytbart avfall på avfallsdeponiene. Uttak og avbrenning av metangassen som utvikles under forråtnelsen, har også redusert utslippene.

Av de 20 kommunene med flest innbyggere er det bare Stavanger som har mindre utslipp per innbygger enn Oslo. I Oslo var utslippene 2,3 tonn CO2 -ekvivalenter/innbygger, mens landsgjennomsnittet altså er 8.

Klikk på bildet for å forstørre.

Industrien er verst
Mens veitrafikkutslippene har økt overalt hvor det kjøres biler, er utslippene fra industrien spesielt knyttet til noen titalls kommuner med utslippsintensiv industri.

Nedgang i bruk av oljeprodukter til oppvarming har imidlertid bidratt til å bremse den totale veksten i utslippene. Videre har utslipp fra avfallsfyllinger minket betydelig i perioden, blant annet på grunn av utslippsreduserende tiltak.

Karmøy topper «versting-listen». Der har utslippene økt med nesten 35 prosent siden 1991. Blant annet Hydro har et stort anlegg på Karmøy.

Utslippene av de tre viktigste klimagassene, CO2 , metan og lystgass, har økt med 13 prosent i norske kommuner i perioden 1991-2005.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag