Bukken og melkespannet

To rapporter konkluderer med at melkemarkedet ikke fungerer rettferdig for Tines konkurrenter. - Kjent stoff, sier landbruksministeren.

09.11.06 15:05

(NA24-KOMMENTAR): I går skrev NA24 om to rapporter om det norske melkemarkedet, og mer spesifikt om hvordan man fastsetter prisen på melk som andre bedrifter kjøper fra Tine.

Hovedbildet er at prisfastsettelsen er gjort gunstigst mulig for Tine og tilsvarende ugunstig for konkurrentene, for eksempel Synnøve Finden.

De to rapportene er laget av analysefirmaet Econ og av en ekspertgruppe med professorer under ledelse av Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole. Oppdragsgiver er Næringsmiddelbedriftenes landsforening, som i denne saken står på motsatt side av Tine.

Klikk på bildet for å forstørre.

Vanskelig
La det være klart med en gang at dette er komplisert. Men kortversjonen er slik:

Siden Tine har en helt dominerende posisjon på det norske melkemarkedet skal Tines konkurrenter ha tilgang på råvaren melk til samme pris som Tines egen foredlingsvirksomhet. Men siden man ikke har noe fungerende marked, må man beregne denne prisen. Det gjøres ved å regne seg bakover i Tines regnskaper, og trekke ut kostnader som hører til under foredlingsvirksomheten. Slik finner man en riktig råvarepris.

Synes du dette høres vanskelig ut, har du helt rett. Det kryr av vanskelige spørsmål, tvilstilfeller og skjønn. Hva er verdien av Tines merkevare, for eksempel? Jo større verdi som settes på denne, jo mer av kostnadene må henføres til foredlingsvirksomheten, og jo lavere blir råvareprisen ut til konkurrentene.

- Grove feil
I rapporten til ekspertgruppen påstås det at både vurderingen av Tines kapital og renten er for lav, at det gjøres feil i justeringer av overskudd og at urealistiske forutseninger legges til grunn.

«Dette er oppsiktsvekkende grove feil og inkonsistente forhold. De justeringer som er gjort for merverdier ¿ virker så innlysende for lave at det vanskelig kan sees som annet enn en skjerming av Tine,» heter det i konklusjonen til ekspertgruppen.

Men landbruksminister Terje Riis-Johansen er ikke overrasket over rapportene og avfeier i en pressemelding Econ-rapporten med at den er kjent stoff.

Samrøre
Som sagt: Dette er vanskelige spørsmål, og partene vil sikkert slå hverandre i hodet med tall i måneder og år fremover.

Men det grunnleggende problemet er at norsk landbrukspolitikk har sauset sammen næringsinteresser, organisasjoner, byråkrati og politikere i en korporativ blokk hvor alle er interessert i status quo. Systemet beskytter dem som er på innsiden og fungerer tilsvarende dårlig for dem som ikke har makt – spesielt forbrukerne og nye konkurrenter.

Slik vil det være til en regjering uten Senterpartiet manner seg opp til et skikkelig oppgjør.

Are Slettaner tidligere leder for TV 2 Nettavisens økonomiseksjon og redaktør for iMarkedet.no. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet kommentarartikler. Her kan du lese de siste dagenes kommentarer:

Elefanten på sykestuen
It’s not the economy, stupid
Økonomisk vås fra raddiser
Penger er ikke alt
Sosial dumping?
Ti utrolige år
Kampen for dyre flyreiser
Dilbert bedre enn banken
Utakk er Telenors lønn
Slik lurer banken deg

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.