Det kan gå mot slutten for den omstridte «pampeparkeringen» i Oslo rådhus. Etter at Nettavisen de siste ukene har satt søkelyset på politikernes gratisparkering, har det blitt full fart i saken.

Lederne av de tre byrådspartiene, Harald Nissen (MDG), Frode Jacobsen (Ap) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), fremmet fredag et privat forslag til eget byråd om å utrede betalingsparkering i rådhusgarasjen.

Kritikerne har ikke vært nådige, og mange har reagert på at politikerne beholder egen gratisparkering – samtidig som de fjerner nærmest all gateparkering i Oslo sentrum.

Miljøpartiet de Grønne innrømmer at dette ikke ser bra ut.

Vi synes det er problematisk og feil hvis politikerne har særfordeler. Spesielt med tanke på at vi fjerner parkeringsplasser fra sentrum, så mener vi at det er helt i tråd med det at vi nå i første omgang ønsker å innføre betaling for parkeringsplasser i rådhusgarasjen, sier bystyrerepresentant Shoaib Sultan (MDG) til Nettavisen.

Har du et tips til saken? Kontakt Nettavisens journalister Tommy H.S Brakstad og Jørgen Berge

Les også: Fjerner 700 p-plasser i Oslo: Her parkerer politikerne helt gratis

Har brukt flere år

Forslaget om betalingsparkering kommer etter at det rødgrønne byrådet har regjert i hovedstaden i to år.

– Hvorfor kommer dette nå?

– Det er del av en villet politikk over tid. Miljøpartiet De Grønne og SV foreslo for fem år siden at man skulle innføre en betaling for plassene, og har hele tiden ment at særfordelen med parkeringsplasser for politikerne skal fjernes, så vi følger bare opp saken og håper at vi har et flertall, sier Sultan.

Les også: Solvik-Olsen parkerings-refser Oslo-byrådet

En av dem som parkerer i rådhusgarasjen, er SV-ordfører Marianne Borgen, som tidligere har slaktet gratisparkeringen hun selv bruker flittig.


Vil ta markedspris

I forslaget ber politikerne byrådet vurdere innretning på betalingen, både når det gjelder pris og hvem som skal ha tilgang og muligheter for parkering.

«En ordning med betalingsparkering kan eventuelt iverksettes før en endelig avklaring av Rådhusgarasjens fremtidige bruk, dersom det er hensiktsmessig og praktisk mulig», skriver lederne av byrådspartiene.

– Hva skal det koste å parkere i rådhusgarasjen?

– Vi har bedt byrådet komme tilbake med et forslag på det, så der må vi bare se hva som kommer. Jeg skal derfor ikke mene noe om det. Vi må se på hva tilsvarende parkering i området koster, og legge oss deretter, sier Sultan til Nettavisen.

SE VIDEO: Her parkerer Oslo-politikerne gratis:


– Vil stenge helt i 2019

Sultan mener betaling burde vært innført for lenge siden, men påpeker at de så langt ikke har fått gehør for dette i bystyret.

Vi ønsker egentlig å stenge parkeringen. Det er en naturlig del av prosjektet «Bilfritt byliv» …

– … så når vil dere stenge parkeringen?

– Vi har ikke satt noen dato, men vi har satt 2019 som et mål for å innføre bilfritt byliv. Da vil det være naturlig å avvikle parkeringen i rådhuset. Det vil være helt unaturlig at politikerne skal ha særfordeler og kunne rulle helt til jobb. Det går hånd i hånd, sier han, og legger til:

– Vi har bedt byrådet utrede mulig bruk av rådhusgarasjen, og jeg håper de kommer med noen gode forslag.

Les også: Ordføreren slaktet gratisparkering hun selv benytter

SE VIDEO: Slik reagerer folk i gata på gratisparkeringen:


– Utredning er under arbeid

En utredning av rådhusgarasjen er imidlertid allerede i gang, får Nettavisen opplyst. I et brev sendt til rådhusets forvaltningstjeneste, datert etter Nettavisens parkeringssaker, ber byrådslederens kontor dem om å utrede fremtidig bruk av garasjeanlegget.

– Rådhusets forvaltningstjeneste har fått i oppdrag å utrede fremtidig bruk av garasjen. Dette er nå under arbeid, opplyser rådhusforvalter Marit Jansen til Nettavisen.


– Hvilken frist har dere fått på dere til å legge fram forslagene?

– Vi forbereder saken til etatsstyringsmøte i november og videre prosess avklares da, sier Jansen.

Hun understreker at det er for tidlig å uttale seg om hva parkeringsplassene skal brukes til dersom bilene fjernes.

– Det er dette utredningen skal handle om, og det er derfor for tidlig å uttale seg konkret om bruken. Vi sender vår utredning med forslag til Byrådsleders kontor som da vil ta saken videre, sier hun.

Les også: Monica Mæland ga bort gratis parkeringsplasser: – Alle burde få adgang

– Regner med støtte

Men det rødgrønne byrådet er avhengig av andre partier for å få flertall for forslaget. Sultan er likevel optimist.

– Verken MDG eller byrådspartiene har flertall alene, så vi må nesten vente til bystyrebehandlingen og se hva de andre partiene stemmer. Men vi regner jo med at de andre partiene støtter forslaget om å innføre betaling for parkeringsplassene, sier han.