*Nettavisen* Nyheter.

Byråkrati til 330 millioner

Staten krever først inn og gir så tilbake de samme pengene til de som betalte.

13.04.07 11:10

NHO vil ha en forenkling av regelverket som gjør at import-bedrifter må betale moms av varer ved fortolling. Årlig utgjør det nær 72 milliarder kroner. Etter gjennomsnittlig 35 dager får importørene tilbake rundt 67 milliarder kroner tilbakebetalt fra avgiftsmyndighetene.

NA24 - din næringslivsavis

Se innslag på NA24-TV

Dermed skjer det en pengeforflytting mellom Tollvesenet og skattemyndighetene. En etat krever inn penger, en annen betaler ut de samme pengene etter en måned.

Si din mening nederst i saken

Vil ha forenkling
Beregninger fra revisjonsfirmaet KPMG viser at dette koster samfunnet rundt 330 millioner kroner årlig.

Organisasjonen mener det bør innføres et system med «utsatt moms», som ikke skal betales når varen tas inn i landet, men først tas med i omsetningsoppgaven, som utestående merverdiavgift, etter at varen er solgt.

Det vil spare næringslivet for betydelig byråkrati, og samfunnet for betydelige summer. I 2005 ba Stortinget Finansdepartementet utrede en slik løsning. Etter halvannet år avvises dette. En arbeidsgruppe, som leverte sin rapport like før jul, vil derimot ikke tilrå en omlegging til utsatt avregning ved innførsel av varer.

Forundret NHO
- Vi er veldig forundret over hvorfor Finansdepartementet har så mye mot dette forslaget. De påstår at forslaget ikke vil være en forenkling. Det er vi helt uenig i, sier avdelingsdirektør i NHO, Espen Søilen, til NA24.

- De avviser at dette vil innebære noen forenkling, verken for staten eller næringslivet. Men de bør være litt ydmyke når de snakker på vegne av næringslivet, sier Søilen.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Skuffet
Frps Gjermund Hagesæter var en av representanene som sto bak forslaget om at Finansdepartementet skulle utrede systemet med «utsatt moms», Han er skuffet over at departementet nå avviser en slik løsning.

- Alle er enige om at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å foreta en slik endring, bare ikke Finansdepartementet, sier han til NA24.

- I dag må bedriftene betale moms på en importert vare, selv om den skal videreselges. Så kan du ved neste momsavregning kreve den tilbake. Du betaler til ett kontor, og krever inn fra et annet. Dette forslaget vil spare næringslivet for mye papirarbeid, men det virker som om Finansdepartementet ikke forstår saken, sier Frp-politikeren.

Sparer millioner
Beregningene KPMG har gjort, viser at samfunnet vil spare 330 millioner kroner årlig, fordi ordningen koster staten over 100 millioner kroner i året i administrasjon, og de næringsdrivende rundt 230 millioner kroner. Samtidig er det klart at staten ikke mister inntekter, siden innbetalt merverdiavgift til tollvesenet likevel senere kan trekkes fra på omsetningsoppgaven til avgiftsmyndighetene.

- Her hadde man en mulighet for å spare en del administrative kostnader, og gjøre ting lettere for næringslivet. Og så griper man den ikke. Det virker som om det er enkelte i embetsverket som ikke ønsker denne endringen, mener Hagesæter.

Frykter svindel
Arbeidsgruppen reiser også spørsmål om et system med utsatt avregning kan medføre en økt fare for såkalt karusellsvindel i Norge. Det er en type momssvindel, hvor bedrifter konstruerer transaksjoner mellom selskaper i ulike land i den hensikt å uberettiget motta utbetaling av til gode merverdiavgift fra statskassen.

- De påstår at det vil gjøre det lettere med momssvindel. Det stiller vi oss undrende til, avslutter Søilen.

Klokken ti har NHO pressekonferanse om saken, sammen med Bedriftsforbundet og Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.