*Nettavisen* Nyheter.

Ekstremforskjeller i osloskolene

Foto: Kjetil Mæland (Nettavisen)

De nasjonale prøvene viser enorme forskjeller blant osloskolene. Her er toppen og bunnen.

04.01.08 15:24

Nettavisen har fått tilgang til resultatene for Nasjonale prøver fordelt på de enkelte skolene i Oslo. Mens Oslo kan skilte med å ha blant de beste gjennomsnittlige resultatene i landet, har byen også store utfordringer.

Du kan se mer av resultatene her: Sjekk din skolekommune her

Nasjonale prøver ble gjennomført høsten 2007 for 5. og 8. klasse i engelsk, matematikk, og norsk. Tallene Nettavisen har fått tilgang til er delvis sensurert for å beskytte elever. Likevel viser de store forskjeller mellom skolene.

Les Stavrums blogg: Gode lærere, bedre lønn

Topp og bunn
For lesing på 5. trinn ligger Tøyen skole nederst på lista. På prøven scoret 75 prosent av elevene dårligst (nivå 1). De resterende 25 prosentene nådde opp til nivå 2 mens ingen av skolens femteklassinger fikk beste score (nivå 3) på prøven.

Fem kilometer vest for Tøyen ligger Majorstuen skole. Her havnet ingen femteklassinger på nivå 1. 52,9 prosent viste leseferdigheter til nivå 2, mens 47,1 prosent hadde ferdigheter for toppnivået (nivå 3).

Tabellen nedenfor viser de beste og dårligste skolene i Oslo skoler rangert etter hvor mange prosent av elevene som ble målt til dårligste mestringsnivå i lesing. Noen av de cirka 100 skolene var sensurert.

Nederst i saken kan du se hvor de aktuelle skolene ligger i byen.

Øst og vest
Oversikten under til høyre viser forskjellene mellom noen skoler i lesing for 5. trinn. Tallene viser at skoler i områder der familier har god økonomi gjør det bra, mens det omvendte er tilfelle i områder der de sosiodemografiske forholdene er desto dårligere.

Nasjonale prøver viser altså klare forskjeller mellom østkanten og vestkanten av Oslo. Også de andre prøvene viser denne tendensen. Majorstuen skole viser toppkarakterer over hele linjen, og har de siste årene vært blant de beste skolene i Norge på eksamen i engelsk norsk og matte. I fjor var gjennomsnittskarakteren i muntlige eksamener 5,08.

Skole

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Oslo i snitt

21,6

47,5

31,0

1. Majorstuen

0,0

52,9

47,1

2. Skøyen

7,0

52,1

40,8

3. Tåsen

7,3

51,2

41,5

4. Korsvoll

7,7

43,1

49,2

5. Toppåsen

39,6

47,2

13,2

6. Grorud

42,0

44,0

14,0

7. Lakkegata

47,5

30,0

22,5

8. Mortensrud

56,5

28,3

15,2

9. Tøyen

75,0

25,0

0,0

- Familiebakgrunn viktigst
Tallene fra Oslo bekrefter det professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole presenterte under NHOs pressekonferanse tirsdag. Hans undersøkelser viser at én av tre gutter dropper ut av videregående skole. Undersøkelsen viser også hva som har størst betydning for hvorvidt barn skal lykkes med skolegang og karriere.

- Familiebakgrunnen er uten tvil den viktigste faktoren. Derfor henger skolepolitikk også sammen med barnehagepolitikk, og familiepolitikk, sier Salvanes.

- Styring er viktigst
Assisterende direktør Kjell Richard Andersen i Utdanningsetaten mener Nasjonale prøver ikke viser noe entydig skille mellom øst og vest i Oslo, eller mange og få innvandrere.

- Tallene gir ikke noe entydig svar. Skolene som er sensurert bort ligger enten øverst eller nederst på skalaen, derfor er det problematisk å bruke tallene. Vi har skoler med stor innvandringsandel som scorer høyt, og skoler med lav innvandrerandel som scorer lavt, sier Andersen.

- Det vi ser er at skolene som er individrettet, scorer høyt. Det gjelder å ha fokus på læring, fokus på de enkelte elevene, og å følge opp hele tiden slik at ingen forsvinner i systemet. De som gjør det scorer bra, sier Andersen.


Nedenfor kan du se hvor de aktuelle skolene i tabellen ligger. Tallene viser et klart skille mellom øst og vest i Oslo. Utdanningsetaten mener likevel at tallene er misvisende og at skillet mellom øst og vest ikke ville vært like entydig hvis samtlige av de rundt 100 skolene hadde blitt rangert.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.