NEW YORK (Nettavisen): - Utfordringen i verden er at det er for få land som bidrar i arbeidet, både med å hjelpe flyktningene der de er – altså i nærområdene – og for få land som bidrar til hjelpearbeid i de store konfliktene, sier statsminister Erna Solberg til Nettavisen like før hun går inn i FN-toppmøtet om migrasjon.

Det samme mener USAs president Barack Obama, som ifølge The New York Times ønsker å øke inntaket av flyktninger til USA fra 85.000 til 110.000. Obama ønsker også at andre land øker sine kvoter.

- Vi trenger å se større forpliktelser rundt omkring i verden, ikke at man bare unnviker denne byrden og pålegger den en håndfull andre land, sa pressesekretær Josh Earnest i Det hvite hus nylig.

FN-vedtak mandag

Så langt er altså Norge og USA enige. I løpet av denne ukas generalforsamling i New York, vil imidlertid Norge fokusere på å forbedre tilretteleggingen av hjemsendelser, mens USA vil forsøke å overtale andre land til å øke sine kvoter.

Mandag vedtok FN et flyktningedokument som skal forsøke å få på plass en mer human løsning på krisen. «New York Declaration for Refugees and Migrants» er imidlertid ikke rettslig bindende. Dokumentet inneholder heller ikke konkrete forpliktelser.

Dette skal president Barack Obama forsøke å få på plass under sitt FN-møte tirsdag, hvor samme tema står på programmet.

I internasjonale møter har Erna Solberg vektlagt hvor viktig det er for Norges regjering at land tar imot sine egne innbyggere etter at de har reist til for eksempel Norge og fått avslag på opphold.

- Det er viktig for oss, når vi først har en tekst om asyl- og flyktningpolitikk, må vi også ha med det at når folk har fått avslag, må land ta imot de når de skal returneres. Hvis ikke vil vi få store grupper mennesker som lever i våre land uten papirer og uten lovlig opphold, og det blir mer organisert kriminalitet og flere mennesker som blir utnyttet. Det er ikke bærekraftig over tid, mener Solberg.

- USA kunne gjort mer

Norges statsminister er ikke imponert over USAs innsats i denne flyktningkrisen.

- Dagens administrasjon i USA kan ikke slå seg på brystet når det gjelder inntak av flyktninger. 10.000 flyktninger fra Syria er ikke mange, når Norge har tatt imot 3000 og Storbritannia sier at de skal ta imot 20.000. Det er ikke imponerende i forhold til innbyggertallet, sier Erna Solberg.

Statsministeren påpeker at USA ikke bruker 0,7 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt til bistand, slik Norge gjør.

- De kunne gjort mer. Det er mange land som kunne ha gjort mer for flyktningsituasjonen. Særlig i de områdene hvor det er mange flyktninger. De trenger hjelp, avlastning og å se at det kan skapes nytt håp.

Solberg mener at Norge kan være stolt av sin flyktningpolitikk.

- Norge tar imot flere flyktninger enn de aller fleste land og har gjort det i mange år. Det er cirka 10-12 land som tradisjonelt har tatt imot kvoteflyktninger. Det har vært jobbet i mange år for at flere skal gjøre det. Det må faktisk være en dugnad for alle land, ikke bare 10-12 land. Norge har ingenting å skamme seg over – tvert imot.

Risikerer solidariteten

- Opplever du at regjeringer verden over ønsker å løse krisen sammen eller helst ser at den løses av andre?

- De som har utfordringer med flyktninge- og migrasjonsspørsmål, har et ønske om å løse det sammen. De som ikke opplever det, synes ikke at de nødvendigvis skal overta problemene. Det er det som mangler i den europeiske solidariteten for øyeblikket, at de landene som ikke har et flyktningproblem, sier at dette vil ikke de gjøre noe med, sier Solberg til Nettavisen.

Dette kan påvirke samarbeidsviljen i andre spørsmål, påpeker statsministeren.

- Det brekker ned den internasjonale solidariteten, for hvis disse landene ønsker solidaritet når de har utfordringer, så blir jo viljen til å bidra mindre i de landene som må håndtere denne krisen.