*Nettavisen* Nyheter.

Freder ikke skatten

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil ikke frede skattene på høye lønninger, og varsler økte avgifter på miljøfiendtlig forbruk.

02.12.05 12:41

- Jeg vil ikke si at jeg freder satsene verken på arbeid eller kapital. Nå har vi tid til å tenke på det neste vi skal gjøre, sier Halvorsen til TV 2 Nettavisen.

Finansministeren gir samtidig klare signaler om at hun ikke bøyer seg for LO og gjør full retrett i forhold til skattereformen, etter anklagene om at regjeringen i sitt første budsjett øser ut skattelette til de rike, og avspiser de lavtlønte med smuler.

- Jeg venter ingen større endringer i satsen, men det er noe av det vi skal ta oss til å se på framover, sier hun.

På kollisjonskurs
Det er brutt ut ny strid på rødgrønn side etter at partienes skattepolitiske talsmenn på Stortinget har varslet at de går inn for å øke skatten på høye inntekter.

Sps Per Olaf Lundteigen mener det er mulig å øke gapet mellom skatt på inntekt og skatt på kapital utover dagens seks prosent.

Men i et intervju med TV 2 Nettavisen før utspillet til Lundteigen er Halvorsen tindrende klar at det ikke kommer på tale å øke forskjellen mellom skatt på inntekt og kapital.

- Forskjellen på skatt på siste krone på arbeid og på kapital skal uansett ikke være større enn dagens seks prosent, fastslår finansministeren overfor TV 2 Nettavisen.

Hun mener det er mulig å gjøre noen endringer i skatteopplegget i budsjettet for 2007, uten at dette ødelegger for gjennomføringen av skattereformen.

Halvorsen må nå redegjøre for dette skriftlig overfor opposisjonen på Stortinget, som i et brev krever at finansministeren oppklarer hva regjeringen egentlig mener.

- Med de ulike utsagn fra finansministeren og regjeringspartienes skattepolitiske talsmenn er det i beste fall skapt en sterk usikkerhet om hvor Regjeringen vil, heter det i brevet fra Venstres Lars Sponheim, Høyres Jan Tore Sanner og KrFs Hans Olav Syversen slik hun regjeringen forpliktet seg til på Soria Moria.

Grønn skatt
Halvorsen påpeker at regjeringen fortsatt har et par milliarder å gå på når det gjelder skatteskjerpelser for å komme opp på skattenivået for 2004.

Hun varsler at staten vil øke sine inntekter ved å sette opp avgiftene på miljøfiendtlig og helseskadelig forbruk

For å få til en mer rettferdig fordeling skal de økte avgiftene veies opp med skattelettelser for de med lave inntekter. Med andre ord er det de med høye lønninger, og høyt forbruk, som skal betale mer til fellesskapet gjennom «grønne skatter»

- Vi vil følge opp Soria Moria-erklæringen om «grønn skatt», og ser dette i en større sammenheng. Skatteskjerpelser skal kobles direkte mot lettelser på andre områder, sier Halvorsen.

Både de med lave og vanlige inntekter vil komme bedre ut enn i dag med et grønt skatteopplegg, lover Halvorsen.

- Lettelser i inntektsbeskatningen i bunnen vil gi en mer rettferdig beskatning. Det er av de sakene vi skal begynne å jobbe med fram mot statsbudsjettet for 2007, sier finansministeren.

Klikk på bildet for å forstørre.

Miljøvennlige biler
Halvorsen vil ikke gå nærmere inn på hva dette innebærer, men SVs finanspolitiske talsmann på Stortinget, Heikki Holmås, bekrefter at regjeringen blant annet vil gjøre det mer lønnsomt å kjøre miljøvennlige biler. Det betyr høyere avgifter på biler med store motorer og høyt bensinforbruk, og lavere avgifter på blant annet hybridbiler.

Ulykker i trafikken koster hvert år mange liv, fører til omfattende skader og påfører staten store utgifter. Regjeringen vil ha ned antallet ulykker ved å stimulere folk til å kjøre mer trafikksikre biler gjennom avgiftssystemet.

To-pris på strøm
SVs finansminister kommer også til å vurdere et to-pris-system på strøm. Det innebærer lave avgifter på det som regnes som vanlig husholdningsforbruk, og høyere avgift påforbruk utover dette. Det betyr at folk med store hus og hytter må bidra mer til statskassen i form av en slags luksusavgift på strøm.

I forbindelse med en omlegging til grønne skatter vil regjeringen også se på om det er mulig å forebygge helseskader. Det kan bety dyrere sukker, sjokolade og brus.

- Hele poenget er å få til et skatteopplegg som er konsekvent miljøvennlig og helsefremmende, sier Halvorsen til TV 2 Nettavisen.

Bærekraftig
I kapittelet om økonomisk politikk i erklæringen fra Soria Moria lover de rødgrønne fortsatt vekst innenfor rammen av en bærekarftig utvikling, der Norge forvalter miljø- og naturressursene i et langsiktig perspektiv.

«Regjeringen vil gjennomgå skatte- og avgiftssystemet med sikte på å foreta endringer, for å fremme miljøvennlig adferd. Dette skal skje innenfor en provenynøytral ramme», heter det i erklæringen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.