Hagen tvunget i kne

Frp må finne seg i nye og strengere regler for pengebruken til stortingsgruppene.

15.06.06 15:28

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen var den eneste som stemte imot da Stortingets presidentskap torsdag voterte over nye retningslinjer for bruk av stortingsgruppenes midler. Visepresidenten ville ha saken utsatt til høsten.

Hagen har en rad innvendinger mot det foreslåtte regleverket, og konkluderer slik:

"Innst. S. nr. 241 sendes tilbake til Presidentskapet med anmodning om å foreta en fornyet vurdering av det prinsipielle spørsmål om et regelverk som innskrenker stortingsgruppenes rett til selv å disponere over tildelte midler."

Les hele innstillingen her.

Tåkelegging
Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) er svært fornøyd med det nye regelverket.

-Folk som velger stortingsrepresentantene har krav på å vite hva de tjener. Det skal ikke være diffuse ordninger eller et sideordnet system, sier Jagland til TV 2 Nettavisen.

Jagland sier at dette har vært klart hele tiden, men at det åpenbart har vært behov for en endring likevel, siden dette har vært praktisert forskjellig i gruppene.

- Det er bare tåkelegging å si at dette ikke har vært klart. Lønn og ekstregodtgjørelser til stortingsrepresentantene er bestemt av lønnskommisjonen. Ut over dette skal det ikke gis ytelser som kan oppfattes som ekstra lønn, sier Jagland.

Det eneste presidentskapet åpner for er en ekstra godtgjørelse til parlamentaisk leder og nestleder, som formelt sett ikke er en del av vervene i Stortinget.

- Grupperegnskapene skal offentliggjøres, slik at alle skal lese dem, slår lagtingspresident Inge Lønning (H), fast.

Les også:Frp-turer blir gransket
Stavrum:Kortene på bordet, Hagen!

Lønning sier derimot til TV 2 Nettavisen at reglene hittil har vært for uklare.

- Reglene tilsier at bevilgningene skal brukes til stortingsrelevant arbeid. Det er en veldig generell formulering, sier Lønning.

Det stilles heretter også strengere krav til revisjon, og alle gruppene vil bli underlagt samme revisjonsfirma.

- Pinlige avsløringer
Frp har i ni år hatt en reisekonto med penger til stortingsgruppen. Det var Carl I. Hagen som har disponerte kontoen. Frp har blant annet brukt den til å betale turer for stortingsrepresentantenes ektefeller.

Kontoen er nå gjort opp, og omlag 100.000 kroner overført til stortingsgruppen.

- Fortsatt uklart
- Det er bra at vi får retningslinjer, men hovedproblemet er at det nye regleverket fortsatt gir rom for utstrakt skjønn, sier partiformann Siv Jensen om hvorfor Carl I. Hagen har levert en mindretallsinnstilling.

- Men selv om vi er uenig i deler av dette kommer vi til å stemme for regleverket når det skal behandles til høsten, sier Jensen.

- Betyr det at dere vil ha strengere regler enn det som nå er foreslått?

- Vi vil i alle fall ha klarere regler, og mener vi burde brukt mer tid på dette.

Sjekker skatt
Carl I. Hagen overlot i går håndteringen av saken i forhold til pressen til Siv Jensen. At det når blir et soleklart forbud mot firmabil, frisør, personlig trenger og annet mener hun er «ryddig og greit».

- Når regelverket blir slik forholder vi oss selvfølgelig til det. Det er helt uproblematisk, sier Jensen til TV 2 Nettavisen. Men hun tror det vil bli mange brevvekslinger mellom partigruppene og presidentskapet om grensetilfeller i regelverket.

Hun lover også en full gjennomgang av om partiet har brutt noen regler.

- Vi mener vi har holdt oss innenfor regleverket og loven. Vi har overhodet ikke noe ønske om å gjøre noe galt, og skulle vi ha gjort det vil vi være de første til å rydde opp, slår hun fast.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.