Gå til sidens hovedinnhold

Hanekleivtunnelen stengt

Statens vegvesen har fredag vedtatt å stenge trafikken i E18 Hanekleivtunnelen i Vestfold.

Statens vegvesen har besluttet å stenge også nordgående løp i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold. Det blir omkjøring for all trafikk mellom Bergsenga-krysset og Helland-krysset via gamle E18 (Rv. 313) forbi Holmestrand. Nordgående løp stenges av hensyn til trafikksikkerheten, står det skrevet i en pressemelding utstedt av Statens vegvesen.

Omkjøring ble iverksatt fra og med fredag kl. 18.00. Det er allerede igangsatt forsterket vedlikehold på de omkjøringsveiene som skal ta unna E18-trafikken. Trafikantene oppfordres til å følge omskiltingen og å ferdes aktsomt.

- Trafikantene må dessverre påregne enkelte avviklingsproblem i perioder med stor trafikk. Vi skal gjøre alt vi kan for å få åpnet en av tunnelene så raskt som mulig, sier regionvegsjef Andreas Setsaa i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har tidligere i dag hatt et møte for å gjennomgå det sikringsarbeidet som pågår og for å vurdere de siste geologiske undersøkelsene som er gjort. På dette grunnlag er det enighet om at det må foretas mer sikring i begge tunnelløpene.

Siden raset i sørgående løp 1. juledag har interne og eksterne tunneleksperter løpende sømfart geologien og sikringsløsningene i Hanekleivtunnelen. Undersøkelsene har nå påvist at fjellkvaliteten og sprekkdannelsen er slik at det er nødvendig med mer sikringsarbeid i nordgående løp. Det er ikke akutt rasfare, men for å være helt sikker finner Statens vegvesen det derfor riktig å stenge begge løpene fra og med fredag.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021