Gå til sidens hovedinnhold

Hanssens mareritt øker

Sykefraværet øker stikk i strid med alle målsettinger.

Det totale sykefraværet har økt fra 6,7 til 6,8 prosent fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006. Det egenmeldte sykefraværet økte fra 0,9 prosent til 1,0 prosent, mens det legemeldte fraværet er på 5,8 prosent, det vil si ingen endring. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den lille økningen er dramatisk fordi regjeringen har bestemt at de skal spare inn hele 2,5 milliarder kroner på neste års budsjett ved å få ned sykefraværstallene.

Ung = syk fra jobben
Det er de unge som bruker muligheten til å ta egenmelding mest. Det legemeldte sykefraværet økte prosentvis mest i aldersgruppen 16-19 år, men her er det relativt få arbeidstakere. For aldersgruppen 20-24 år økte fraværet med hele 6,3 prosent og for aldersgruppen 25-29 år økte det med 1,4 prosent.

Eldre = på jobb
Sykefraværet gikk derimot ned med 2 prosent for arbeidstakere i alderen 65-66 år, men disse er det heller ikke så mange av. Blant aldersgruppene med mange arbeidstakere, gikk fraværet mest ned for 50-54 åringene med 0,9 prosent.

Flest unge kvinner
Det er fortsatt kvinner som har mest sykefravær. For kvinner mellom 20-24 år har det legemeldte sykefraværet økt med 7,5 prosent, mens for menn er det en økning på 5,7 prosent i den samme aldersgruppen. Blant denne gruppen har det vært en særlig økning i sykefraværet for personer med sykdommer i fordøyelsesorganer, med rygglidelser og sykdommer i luftveiene.

Bekymret for de unge
Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie er bekymret over tallene.

- Det er i dag stor etterspørsel etter arbeidskraft. Det er da særlig urovekkende at det legemeldte fraværet øker hos de yngre. En uro som forsterkes når vi vet at det også har vært en økning blant de unge som mottar en uføreytelse, sier Saglie.

Tente på alle pluggene
Med daværende LO-leder Gerd-Liv Valla i tet tente lederne for de åtte mektige arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene på alle pluggene da arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i fjor erklærte at regjeringen vil spare inn 2,5 milliarder kroner ved å la private arbeidsgivere, stat og kommune ta en større del av utgiftene ved sykefraværet.

Regjeringen ble tvunget til retrett, men målet er fortsatt at fraværet skal gå så mye ned at regjeringen kan spare inn 2,5 milliarder kroner på neste års budsjett. På den måten skal regjeringen få råd til å holde løfter som de ga da de la fram Soria Moria-erklæringen i oktober i fjor.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar