HENRY DUNANT-SALEN, OSLO: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) legger fredag fram folkehelsemeldingen.

Folkehelsemeldingen legges fram hvert fjerde år, og i den legger regjeringen fram en rekke forslag til hvordan folkehelsen kan styrkes.

Blant hovedpunktene i meldingen finner vi forslag om:

 • Forbud mot salg av tobakksvarer på nett.
 • Røykeforbud på flere utendørsarenaer.
 • Forbud mot e-sigaretter med smakstilsetninger.
 • Å kartlegge den psykiske helsen og livskvaliteten til eldre.
 • Å utvikle en nasjonal livskvalitetsstrategi.
 • Å utvikle et voksenvaksinasjonsprogram.
 • Etablere et eksternt folkehelsepolitisk råd.

– Våre virkemidler skal være best for dem som trenger det mest, men samtidig bra for alle, sier Kjerkol under fredagens pressekonferanse og fortsetter:

– Den røde tråden i meldingen er å utjevne sosiale helseforskjeller.

Mål om tobakksfri generasjon

Regjeringen har et uttalt mål om en tobakksfri generasjon for de født etter 2010.

– Tobakksbruk er en av de største årsakene til tidlig død og store helseforskjeller, forteller Kjerkol og fortsetter:

– Vi vil hindre at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer og utvikler en nikotinavhengighet.

For å oppnå målet foreslår de blant annet:

 • Røykeforbud på utendørs lekeplasser.
 • Røykeforbud på utendørs idrettsanlegg.
 • Røykeforbud på utendørs holdeplasser.
 • Røykeforbud i bil hvor barn er passasjer.
 • Røykeforbud på fellesområder i leilighetskomplekser.
 • Forbud mot salg av snus på nett.
 • Et nasjonalt hjelpeprogram for røykeslutt.

I tillegg foreslås det et forbud mot salg av e-sigaretter på nett, samt et totalforbud mot e-sigaretter med smakstilsetning.

Et forslag som allerede har møtt kritikk, som Nettavisen kunne fortelle fredag:

Tidligere har det også blitt vurdert et forbud mot smakstilsatt snus, men regjeringen foreslår ikke det i denne omgang.

Les også

Selger ulovlige e-sigaretter til nordmenn

Utvalg skal se på sukkeravgiften

Helse- og omsorgsministeren opplyser at regjeringen foreslår å nedsette et eget folkehelseutvalg, som skal komme med anbefalinger om fremtidige tiltak for å utjevne sosiale helseulikheter.

Blant tiltakene som har vært diskutert i forkant av fredagens pressekonferanse er sukkeravgiften. Noe ny sukkeravgift innføres ikke i denne omgang, men Kjerkol bekrefter at utvalget vil komme med anbefalinger også om den.

– Vi setter i gang et eksternt utredningsarbeid for å få gode anbefalinger til ulike virkemidler til å fremme et godt kosthold, forklarer Kjerkol og legger til:

– Nå vil det bli noe som dette utvalget skal se på. Det er deres anbefalinger som avgjør hvilke virkemidler vi setter i kraft.

Tematikken har vært i vinden de siste dagene, etter at flere av de store dagligvarekjedene har dumpet prisene på en rekke sukkerholdige produkter.

– Jeg er veldig tilhenger av at det skal være lett å ta de sunne valgene, og at det ikke skal være de mest sukkerholdige varene som står nær kassa. Det er bra at vi nå får et eksternt utredningsarbeid, sier Kjerkol om prisraset på påskevarer.

Kjerkol kommer samtidig med et tips til de som planlegger å tømme påskeegget i påsken.

– Jeg vil oppfordre alle til gode og fine skiturer, for da tåler man litt mer kos. Jeg tror på kunnskapsbaserte virkemidler, sier Kjerkol.

Spørsmålet fra Nettavisens journalist fikk hele salen til å le, da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterte folkehelsemeldingen fredag formiddag.

Kreftforeningen: – Et stort steg

Folkehelsemeldingen, og spesielt de foreslåtte innstrammingene i røykeloven, faller i god jord hos Kreftforeningen.

– Folkehelsemeldingen er et stort steg på veien mot en tobakksfri framtid. Regjeringens ambisjon er at 2010-generasjonen skal være tobakksfri, det er fantastisk, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Hun er svært fornøyd med at regjeringen legger til rette for at røykere skal få hjelp til å slutte å røyke.

– I dag er vi i Kreftforeningen først og fremst utrolig glade for at de som ønsker å slutte å røyke endelig skal få et godt tilbud – med veiledning og medisiner, uavhengig av hvor du bor i landet, fortsetter hun.

Det er imidlertid noe Kreftforeningen savnet i meldingen, og gjerne skulle sett regjeringen være tydeligere med.

– Når det gjelder solarium skulle vi ønsket oss at regjeringen gikk lenger enn å be om nye utredninger. Årlig dør tusen nordmenn som følge av solarium, vi håper Stortinget vil ta dette lenger.

– Et mageplask

LHL, pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke, er ikke fornøyde med det regjeringen legger frem, og kaller det hele et mageplask.

– LHL er skuffet over en folkehelsemelding med få konkrete tiltak. Det vi trenger er handlekraft, ikke nye utredninger, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

De skulle helst sett at sukkeravgiften ble gjeninnført.

– Vi hadde ønsket oss gjeninnføring av sukkeravgiften, sterkere vern av barn og unge mot markedsføring og daglig fysisk aktivitet i skolen. Det vi får er videre utredning, men regjeringen skal ha ros for å ta nye grep mot tobakk, sier Jahren.

Økt fokus på psykisk helse

Folkehelsemeldingen vier også mye plass til psykisk helse og livskvalitet.

Kjerkol forteller at undersøkelser viser at barn og unge med foreldre med lavere inntekt oftere sliter psykisk.

– Dette er urettferdige skillelinjer som regjeringen vil gjøre noe med. Det er viktig med brede tiltak rettet mot hele befolkningen for å utjevne sosiale forskjeller.

Regjeringen lanserer ABC-kampanjen som en nasjonal metode for å forebygge psykiske plager.

– Det er allerede en viktig del av folkehelsearbeidet i Trøndelag, og vi ser at det fungerer, forklarer Kjerkol.