Her er den stygge sannheten om vold i norske hjem

Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Vold i hjemmet berører 50.000 norske barn. Unicef Norge ber politikerne øke ambisjonsnivået når det gjelder å oppdage volden. Vil ha styrket kompetanse i barnehagene.

23.08.13 22:21

OSLO (Nettavisen): Ferske tall Justisdepartementet har hentet inn forteller at politiet og hjelpeapparatet landet rundt i løpet av en tilfeldig uke registrerte 2128 henvendelser om vold i nære relasjoner. 908 barn var berørt.

- Hvis disse tallene er representative, er det 50.000 voldssaker hvert år som berører barn. Det viser hvor viktig det er med kontinuerlig forebygging, oppfølging fra politiet og hjelpeapparatet og rehabilitering, sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef Norge, til Nettavisen.

Les også: Trapper opp innsatsen mot familievold

Organisasjonen er utålmodige og vil at politikere og myndigheter skal gjøre mer i kampen mot dette samfunnsproblemet.

Han sier Norge har manglet forskning og statistikk på vold mot barn og er glad for at regjeringen nå har varslet en forsterket innsats mot vold i nære relasjoner. Blant annet skal det settes av 50 millioner kroner over fem år til forskning på voldens omfang og årsaker.

- Har famlet i blinde
- Det trengs mer forskning. På dette området har vi famlet i blinde, sier Stokkereit.

Han etterlyser samtidig mer fokus på hvordan myndighetene raskt kan fange opp at det er noe galt. De som jobber i barnehager og skoler spiller en viktig rolle i så måte, påpeker han.

- Vi i Unicef har etterlyst større kompetansekrav og mener åtte av ti som jobber i barnehager bør ha barnefaglig utdanning. I dag er situasjonen den at 46 prosent ikke har noen barnefaglig utdanning i det hele tatt, så det er et godt stykke igjen.

- Hvorfor er det så viktig at de ansatte i barnehagene har denne utdanningen?

- Det sikrer blant annet at barna har voksne som forstår dem, som kan kommunisere, selv om de ikke har språk. Det sikrer at de har kompetansen til å avdekke vold- og overgrepsproblematikk, sier Stokkereit.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Trond Lepperød

Regjeringen har lovet at de vil ha en bemanningsnorm for barnehagene som skal lovfeste en minimumsbemanning i barnehagene fra 2020. Hva som vil skje med bemanningsnormen dersom Høyres Erna Solberg overtar som statsminister etter valget, er ifølge SV-leder Audun Lysbakken høyst usikkert. Han viser til at Høyre i Oslo ønsket å fjerne bemanningsnormen. Nå har han oppfordret de ikke-sosialistiske partiene til å avklare dette.

Les saken: Lysbakken utfordrer Høyre og Frp på barnehagene

Stokkereit i Unicef peker på at barnehagenes adgang til å fravike kompetansekravet er en utfordring

- Ha høye ambisjoner
- Det har vært en voldsom satsing på barnehagedekning, så jeg har forståelse for at man henger noe etter når det gjelder kompetansen i barnehagene, men på dette området oppfordrer jeg politikerne til å ha høye ambisjoner, sier han.

2557 anmeldelser
Statistikk fra politiet og landets krisesentre gir en pekepinn om omfanget av vold i nære relasjoner. I 2012 overnattet 1929 kvinner, 117 menn og 1763 barn på et av landets krisesentre. Samme år registrerte politiet 2557 anmeldelser for vold i familieforhold (straffelovens paragraf 219).

I sin ytterste konsekvens ender volden med drap. Sju av 28 registrerte drap i Norge i 2012 ble begått av nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer. Seks av ofrene var kvinner, én var mann. De siste ti årene er 63 kvinner drept av nåværende eller tidligere partner i Norge.

Stor pågang på krisesentrene
Tove Smidal, daglig leder for Krisesentersekretariatet, forteller om en stor pågang til krisesentrene. Krisesentrene er kommunenes ansvar, og tilbudet varierer.

- I denne sammenhengen er faktisk kommuneøkonomien livsviktig, sier hun til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Trond Lepperød

Daglig leder Inger-Lise W. Larsen ved Oslo krisesenter forteller at det daglig har pågang fra voldsutsatte kvinner. Mange av dem kommer sammen med sine barn.

- Her bor det til enhver tid 20-30 kvinner som har vært utsatt for vold i hjemmet. Noen dager kommer det én kvinne, andre dager tre til fire. På årsbasis hjelper vi 350 kvinner og 300 barn. Alt er voldsrelatert. Det handler om fysisk og psykisk vold.

Oslo krisesenter har i snitt 200 henvendelser i måneden.

- Greier å ta unna det akutte
- Har dere den kapasiteten dere trenger?

- Vi mener vi greier å ta unna det akutte, men vi ønsker et økt samarbeid med hjelpeapparatet etter at kvinnene har flyttet ut, sier hun.

På Oslo krisesenter strekker hjelpeinnsatsen seg gjerne til fire uker, men kvinnene blir ofte boende lenger, kanskje tre til fire måneder. Det skyldes vanskelighetene med å skaffe bosteder.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.