*Nettavisen* Nyheter.

Høringer om både asylbarn og sykehussaken

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har kalt inn justisminister Anders Anundsen (Frp) og helseminister Bent Høie (H) til høringer om behandlingen av asylbarna og sykehussaken på Møre.

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) mener det er behov for å kontrollere hvordan statsrådene har opptrådt i de to sakene.

– Vi har fått et brev fra statsråden som ikke belyser saken ytterligere, sier Kolberg om helseminister Høies informasjon til komiteen i sykehussaken.

Han opplyser at flertallet i komiteen mener helseminister Høies engasjement gjør det nødvendig å finne ut hva det har betydd for beslutningen i helseforetakene Helse Midt og Helse Møre og Romsdal.

Press?

Kolberg sier de også vil undersøke hvorvidt samarbeidet mellom de to helseforetakene er i tråd med loven.

– Det er mange eksempler på at det har vært holdt møter som ikke har vært offentlige, og det er påstander om at det har vært press og samordning. Det er dette komiteen skal kontrollere, sier han.

Like før jul gikk styrene i både det lokale og det regionale helseforetaket inn for å bygge et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal i Molde. I et foretaksmøte gikk også Høie inn for Molde fremfor Kristiansund. Han ble flere ganger spurt om å informere Stortinget om hvorvidt han hadde gitt uttrykk for sine preferanser i forkant av styremøtene. Mandag skrev helseministeren til komiteen at han unnlot å svare Stortinget fordi han mente det kunne ha en uheldig virkning på behandlingen av saken i de to helsestyrene.

– Ingen grenser

Sps Per Olaf Lundteigen mener sykehussaken er den mest krevende av de to sakene kontrollkomiteen tirsdag besluttet å innkalle til høringer om. Han mener det er bekreftet at det «ikke er noen grenser» for hva statsråden kan gjøre for å få det som han vil.

Folk flest tror at sykehusstyrene på selvstendig grunnlag tar beslutningene de mener er best, sier Lundteigen.

– Så viser det seg at de som har hatt en annen mening enn statsråden, har fått valget mellom å gå av frivillig eller å bli avsatt, og sånn kan vi ikke ha det, sier han.

På tilliten løs

I saken om de lengeværende asylbarna, mener flertallet i komiteen at det er grunn til å spørre om Anundsen har gitt riktige opplysninger til Stortinget.

– Han har sagt det har vært en forandring i politikken, men det er vanskelig å se denne endringen i det han nå svarer og i den øvrige dokumentasjonen, sier Kolberg.

Venstres medlem i komiteen, Abid Raja, mener asylsaken har to spor for de to samarbeidspartiene, som har inngått en avtale om asylpolitikken med regjeringen.

– Det komiteens høring vil frembringe, er om statsråden har feilinformert Stortinget på noe vis. Men det er et parallelt løp. Anundsens opptreden i denne saken viser at han har utvist svært liten lojalitet til kontrakten han har inngått med Venstre og KrF, sier Raja.

Han understreker at kontrakten mellom samarbeidspartiene ikke er en del av hva komiteen skal kontrollere.

– Men det handler om den tilliten man skal ha til en statsråd. Og jeg kan si at tilliten vår er lav, sier Raja.

Han mener kontrollkomiteens høring også vil gi svar på hvordan statsråden har forholdt seg til asylavtalen.

Stemte mot

Høyre og Frps tre representanter sluttet seg ikke til vedtaket om en høring i saken om asylbarna.

– Vi kan ikke der se at det er noe konstitusjonelt grunnlag for å høre noe mer utover det som det allerede er redegjort for. Derfor stemte vi imot, sier Michael Tetzschner (H) til NTB.

I sykehussaken nøyde de seg med en protokolltilførsel om at de vil bidra til at kontrollkomiteens spørsmål vil bli besvart. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag