Gå til sidens hovedinnhold

Ikke uvenn med Jens

Etter en turbulent uke med ramsalt kritikk mot regjeringen, forsikrer LO-leder Gerd-Liv Valla at hun og Jens Stoltenberg fortsatt er venner.

- Vi er uenige, men vi er veldig gode venner. Hvis noen spekulerer i at Jens og jeg er blitt uvenner på grunn av budsjettet, så kan du være den første til å si at det er vi absolutt ikke, sier Valla til TV 2 Nettavisen.

Sammenstøtene mellom LO og regjeringen om politikerlønninger og skattelettelser har vært så knallharde at Gerd-Liv Valla og Jens Stoltenberg har vært inne på tanken om at de burde vise seg sammen offentlig, for å avkrefte at ting har skåret seg fullstendig mellom dem.

- Vi er dørgende uenige om deler av den skattepolitikken som de har kommet med, men vi er veldig enig om mye annet. Det er viktig å være proffe på og kunne være uenige. Jens og jeg har snakket om det. Jens har vært sint på meg, og jeg har vært sint på Jens, men vi er fortsatt gode venner, smiler Valla.

Ikke nært forhold til Halvorsen
Forholdet til SVs finansminister Kristin Halvorsen er ikke like hjertelig. Valla er forundret over at LOs innvendinger mot statsbudsjettet ikke skal ha nådd finansministeren før hun fikk det servert gjennom mediene.

- Jeg så i en avis at de ikke hadde fått inn uttalelser fra oss. De hadde lett grundig i hele bunken og ikke funnet noe. Det synes jeg virker merkelig. For det første kan vi ikke komme med uttalelser om budsjettet før vi har sett det. For det andre har vi et fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet, som betyr at jeg selvsagt snakker med Jens direkte. Jeg vet at Jens informerer de andre om det vi snakker om, så dette virker litt underlig.

- Det ser ikke ut til at SVs finansminister kjente til LOs syn?

- Nei, men det blir nesten deres problem. Jeg synes det er utrolig. I det øyeblikket vi oppfatter at regjeringen kommer med noe vi mener strider mot interessene til våre medlemmer, så er det viktig at vi sier i fra, sier Valla.

Ikke på tur
- Hvordan er ditt forhold til Kristin Halvorsen?

- Meg bekjent har vi ikke noe dårlig forhold, men vi har heller ikke noe nært forhold. Jeg har aldri gått på tur med Kristin Halvorsen, slik jeg gjør med Jens. Det er et profesjonelt samarbeid.

- Kommer du til å ta mer direkte kontakt med Halvorsen om framtidige budsjett?

- LO kommer som tidligere til å ha møter med enkeltstatsråder. Det gjelder også finansministeren. Vi har hatt møter med SV to ganger i året siden jeg ble LO-leder. Det har vi tenkt å fortsette med.

-Men kommer du til å gå på tur med henne?

- Jeg vet ikke om hun pleier å gå på tur. Jens og jeg har en felles interesse i å gå på tur. Begge synes det er fint og har behov for å komme oss ut, innimellom. Så kombinerer vi turgåing med å snakke politikk, sier Gerd-Liv Valla.

«Overstatsminister»
Oljearbeidere og sjøfolk droppet den planlagte streiken i dag etter at de rødgrønne la inn en merknad i statsbudsjettet om å utrede skatt på mat og kosttillegg.

Valla regner med at dette betyr at skatten fjernes i revidert budsjett.

- Ja, det er jeg ganske sikker på forplikter. Det som gjorde folk sinte, var at et enstemmig storting i vår avviste saken. Jeg tror ikke noen tenker nå at når man har en slik merknad, så vil man ikke gjøre noe med det neste år.

Valla legger til:

- Men det er ikke jeg som bestemmer. Jeg er ikke «overstatsminister», slik noen har omtalt meg, sier hun.

Mer bråk
Valla kommer til å være like tydelig i kritikken framover, hvis regjeringens politikk går på tvers av LOs interesser.

- Vi må komme med samme kritikk mot en Ap-statsminster som mot Bondevik. Det er ikke Ap vi er opptatt av. Vi er opptatt av sakene, sier hun.

- Har det vært viktig for deg å markere at LO er uavhengig av regjeringen?

- Det har ikke ligget noen plan bak. Jeg har sagt at uansett hvor jeg er - om det er i Aps sentralstyre eller andre steder - så er min oppgave å ivareta LOs interesser.

Stoltenberg kan - tross vennskapet - ikke ta for gitt at LO-lederen skyver fremtidig uenighet under teppet. Dersom LO går mot regjeringens politikk i Aps sentralstyre, kommer Valla gjøre det samme utad.

- Det er ingen grunn til å tro at det ikke blir uengihet framover. Vi innser selvfølgelig at det må inngås kompromisser, men det ville være helt utrolig hvis vi ikke skal si fra om det vi synes er gærent når det er store og grunnleggende saker. Hvordan skulle medlemmene våre da kunne stole på oss? Det kommer aldri til å skje. Vi kommer ikke bare til å sitte og applaudere, varsler Valla.

Hun understreker at LO ikke kan stå ansvarlig for regjeringens politikk, slik partiene gjør.

- Det er viktig for LO å ha sagt klart i fra. Det er regjeringens ansvar å få lagt fram budsjettet, og Stortingets ansvar å vedta det. Vårt ansvar er å være tydelig på hva vi mener.

Ba ikke om skattelette
LO-lederen vil ikke høre snakk om at de lavtlønte, som tjener under 200.000 kroner får mer i skattelette med Stoltenberg, enn det de ville ha fått med den forrige regjeringen.

- Nå må politikerne slutte å snakke om Bondeviks budsjett. Vi er ikke opptatt av Bondevik-regjeringens budsjett. Vi er opptatt av hvordan situasjonen forandrer seg fra 2005 til 2006. Vi hadde ikke regnet med at de som tjener over en million kroner skulle få store skattelettelser.

Valla kjøper ikke finansministerens argumentasjon om at de rike får økt skatt, på grunn av skjerpet utbytte- og formueskatt. Hun viser til at de færreste som tjener mellom 500.000 og èn mill kroner har aksjer og formue.

- LOs medlemmer får ingen skattelette, men vi har heller ikke bedt om det. Men hvem hadde trodd at det skulle gis skattelette til dem som tjener èn million?

At Kristin Halvorsen hadde kort tid på seg på å legge fram et nytt budsjett gjør ikke inntrykk på Valla.

- Vi kan ikke forholde oss til at det har vært en vanskelig jobb. Vi må si hva LO mener, og tenke lenger enn til julaften. Vi må tenke langt fram, og stå på det som er i LOs interesse.

-Trenger et kurs
Valla er like uforsonlig når det gjelder politikerlønningene.

- Politikerne tildeler seg selv noen lønnsrammer våre medlemmer bare kunne ha drømt om, sier hun.

Hun fnyser av Kristin Halvorsens bastante påstand om at økningene i politikerlønningene ikke gir et dyrere lønnsoppgjør.

- Hvis finansministeren går rundt og tror at det ikke har noen psykologisk virkning i tariffoppgjørene at politikere innvilger seg selv en helt annen lønnsøkning enn det andre har fått de to, tre siste årene - ja, da tror jeg hun trenger å gå på et lite kurs.

Dette kommer selvsagt til å innvirke på lønnsforhandlingene, like mye som høye lederlønninger i næringslivet gjør det, mener Valla.

- Psykologisk betyr det mye at Reiten får millioner og at politikere innvilger seg selv større lønnsøkninger enn andre. Jeg tror kanskje ikke Kristin Halvorsen har noen særlig bakgrunn for å uttale seg om slikt, sier LO-lederen.

- Kan finansministeren være mer lydhør?

-Ja, det kan hun.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin