Gå til sidens hovedinnhold

Kirken ber Kristin redde indianere

Den norske kirke krever at finansminister Kristin Halvorsen respekterer rettighetene til indianerstammer i Brasil, og sørger for at de får land tilbake.

- Dersom finansminister Kristin Halvorsen (SV) ønsker at Statens pensjonsfond skal være et etisk forbilde, bør hun gjøre noe med fondets investeringer i Aracruz Cellulose, sier rådgiver Line Skum i Samisk kirkeråd.

Krav i brev
I et brev til finansministeren ber lederne i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd om at regjeringen tar et tydelig standpunkt for at indianerstammene Tupinikim og Guarani i Aracruz i Brasil snarest får tilbake sine tradisjonelle landområder, slik de har krevd.

- Som aksjeeier gjennom Statens pensjonsfond-Utland, har norske myndigheter et medansvar for måten selskapet opptrer på. De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond-Utland legger klare føringer for investeringene fondet gjør, skriver lederne i Den norske kirkes sentrale råd i sitt brev til finansministeren.

En oppgave for kirken
Rådene understreker at kampen for urfolks rettigheter er et kirkelig anliggende.

- Det kristne budskapet er et budskap om forsoning mellom mennesker slik at de i gjensidig anerkjennelse kan skape en trygg framtid sammen. Men denne forsoning forutsetter erkjennelse av urett som er begått og vilje til å søke rettferdighet. Dette anliggendet deler Den norske kirke med den verdensvide kirke i møte med urfolks rettigheter, uttaler kirkens rådsledere.

Reklame

NÅ: Stor vinterkampanje med supergode priser

Kommentarer til denne saken