OSLO (Nettavisen): Kristelig Folkeparti møtes denne helgen på Hamar for å avholde sitt landsmøte. Politiske forslag om kjernekraft, formueskatt og skjermtid skal diskuteres, men mest interessant er nok valget av ny nestleder.

Valget står mellom Ida Lindtveit Røse (30) og Jorunn Gleditsch Lossius (43).

De to kandidatene mener selv det er lite som skiller dem politisk. Den samme historien fortelles også fra sentrale kilder i partiet. Men selv om de i stor grad er enige om familiepolitikk og næringsliv, står de på hver sin side i verdispørsmål.

Ulikheten dreier seg blant annet om hvordan partiet skal håndtere abortspørsmålet, Pride-deltakelse og hvordan homoterapi skal reguleres i loven.

Ida Lindtveit Røse er valgkomiteens foretrukne kandidat og innstilt til nestledervervet. Hun er gruppeleder for Viken KrF og tidligere konstituert barne- og familieminister i Erna Solbergs regjering. Kilder Nettavisen har snakket med, beskriver henne som den mest liberale av de to kandidatene.

Nettavisen møter Røse på en kafé i Oslo sentrum, få dager før valget skal avgjøres.

– En typisk sak som dere i KrF ofte blir møtt med, er holdningen til Pride. Hva mener du om den?

– For meg så er Pride en markering mot trakassering, mot vold som det vi fikk oppleve så til de grader i fjor sommer. Jeg mener at hendelser som det og saker hvor vi ser at folk blir trakassert og slått ned på gata på bakgrunn av legningen sin, det viser at det er viktig å markere motstand mot det, forteller Røse til Nettavisen.

Hun påpeker samtidig at det må være rom for at folk har forskjellig oppfatning av markeringen, uten at hun anser det som problematisk at andre i partiet velger å ta avstand.

– Det er forskjellige holdninger om homoterapi i partiet. Hvor står du i diskusjonen?

– Det som er avgjørende for KrF er at trosfriheten ivaretas. Og det forslaget kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) kom med, har vist seg å kunne ha dramatiske konsekvenser for trosfriheten. Det går ganske langt inn i å regulere teologi og hva man kan si i en menighet.

– Forslaget Abid Raja (V) la frem da han ledet departementet gikk ikke like langt, hva synes du om det da?

– Det sto vi bak som regjeringsparti.

– Og det er et forslag du kan støtte nå også?

– Ja, svarer hun kontant.

Av de to kandidatene, er det Røse som har erfaring fra regjering. Hun ble landets yngste statsråd da hun vikarierte som barne- og familieminister for Kjell Ingolf Ropstad som hadde foreldrepermisjon. Da var Røse bare 27 år gammel.

Anser du det som mulig at KrF går i regjering med Frp igjen?

– Nå prøvde vi det i ett år og ingen av oss har noen ønsker om å gjøre igjen. For min del handler det om politikken, at man skal få gjennomslag for KrF sin politikk. I den perioden vi regjerte sammen med Høyre og Venstre, da hadde vi en god regjering med et godt regjeringsgrunnlag.

Utfordrer fra Sørlandet

Tirsdag kom meldingen om at sentralstyremedlem Magne Supphellen nominerer fylkesleder, tidligere stortingsrepresentant og varaordfører i Lillesand kommune - Jorunn Gleditsch Lossius.

Lossius forteller at hun har loddet stemningen etter innstillingen kom for å se om hun hadde støtte til å stille. Det mener hun at hun har.

– Jeg er toppmotivert for dette! Det har jeg vært hele veien. Jeg vil være med og bygge laget videre, sier Lossius til Nettavisen.

Hun peker på sin erfaring fra lokalpolitikken og som stortingsrepresentant for Kjell Ingolf Ropstad da han var minister.

Der Ida Lindtveit Røse har en på-stedet-hvil-strategi om dagens abortlov, er Lossius for en innstramming av norsk abortpolitikk.

– Jeg ønsker en abortlov som i større grad anerkjenner barnets rettsvern. En abort vil alltid handle om to liv, og barnet har et selvstendig menneskeverd.

– Hva ønsker du konkret?

– Jeg er helt tydelig på at vi må gi barnet mye sterkere rettsvern. Det vil først være mulig den dagen det er et politisk flertall for det.

Skulle flertallet oppstå, ville Lossius ønsket seg mer kunnskap og utredninger for å kunne gi et konkret svar.

– Du ønsker en innstramming?

– Ja. Det gjør jeg.

Vil ikke delta i Pride

– Hvis du skal inn i vurderinger om hvilke regjering du vil anbefale KrF å gå inn i, er det aktuelt å vurdere en regjering med Frp?

– Nei. Det er ikke noe jeg ville anbefalt. Vi gjorde noen erfaringer som viste at det ikke fungerte. Vi står nok litt for langt fra hverandre politisk, mener Lossius.

– Døren er lukket for Frp?

– Ja. Jeg tenker det.

Sentrale kilder i partiet forteller til Nettavisen at de ofte ikke kjenner seg igjen i mediedekningen av såkalte konfliktsaker. De beskriver et parti med takhøyde og aksept for uenighet, særlig når det kommer til verdispørsmål som abort og deltakelse i Pride-paraden.

– Jeg er helt tydelig på at alle mennesker har helt lik menneskeverd, og at alle mennesker, uavhengig av legning skal føle seg trygge og akseptert, forteller Lossius.

Men du vil ikke se henne i en Pride-parade med det første:

– Akkurat det å gå i Pride, er ikke for meg. Det handler om sammenkoblingen til foreningen Fri. Mye av det de representerer er på kollisjonskurs med mitt verdisyn.

Hun understreker likevel at hun mener det skal være takhøyde for både å gå og ikke gå i paraden i partiet. Lossius er fortsatt mot tidligere regjeringskollega Abid Rajas (V) sitt forslag til lov mot såkalt homoterapi:

– Da vi satt i regjering måtte vi være en del av et flertallsforslag. Men vi som parti syns ikke det var nødvendig ettersom de grenseoverskridende handlingene som kom frem i debatten om såkalt konverteringsterapi allerede var tilstrekkelig lovregulerte.

Nestlederkampen avsluttes lørdag klokken 11:00, da skal partiet stemme over de to kandidatene.