Kritiserer UD-fredning

SV-leder Kristin Halvorsen reagerer sterkt på at regjeringen ikke har tatt opp spørsmålet om modernisering av UD i sin stortingsmelding om tsunamien. Ap er fornøyd med forslagene i meldingen.

27.05.05 16:04

- Meldingen har én stor mangel, og det er at det opplagte umoderne UD-systemet ikke er berørt, sier Halvorsen til TV 2 Nettavisen.

Hun viser til at Reinås-utvalget la fram en knusende kritikk over det tungrodde systemet UD i sin rapport.

- Utenriksminister Jan Petersen (H) har jo hele tiden avvist at det er kritikkverdige forhold i UD, men det er klart at enhver bedrift som leverer et slikt resultat som DU må gå i seg selv, nettopp for å sikre endringsdyktighet.

Avventende til kriseenhet
I stortingsmeldingen som regjeringen la fram i dag, blir det foreslått å opprette en egen krisestøtteenhet, slik Stortinget tidligere har etterlyst.

Denne støtteenheten blir foreslått lagt til Justisdepartementet. Frp-formann Carl I. Hagen sier blankt nei til forslaget, mens Kristin Halvorsen ønsker å ha tid til å vurdere forslaget før hun trekker noen konklusjon.

- Stortinget har tidligere vedtatt at Statsministerens kontor skal ha ansvaret for krisehåndtering. Det kan være at det er fornuftig å legge støtteenheten til Justisdepartementet, det må vi vurdere.

- Det er uenighet om hvilken komité i Stortinget som skal behandle stortingsmeldingen. Hva mener SV?

- Vi mener så langt at den hører inn under kontroll- og konstitusjonskomiteen fordi denne komiteen har mye kompetanse til å gå inn i kontrollsaker. Men flere komiteer er involvert, og våre medlemmer fra både justis og forsvarskomiteen vil bli koblet inn, sier Halvorsen.

Stortingsmeldingen skal nå behandles i ekspressfart før stortingsrepresentantene tar sommerferie

- Statsministerens ansvar
- Jeg er glad regjeringen nå viser ydmykhet og erkjenner at tsunami-katastrofen ble håndtert på en for dårlig måte, sier AP-leder Jens Stoltenberg til TV 2 Nettavisen

Stoltenberg er fornøyd med forslaget om å opprette en krisestøtteenhet.

- Jeg er glad regjeringen følger opp Stortingets vedtak om en sentral krisehåndteringsenhet etter å ha trenert dette i fire år.

Stoltenberg tar ikke stilling til om enheten bør legges under Justisdepartementet slik regjeringen foreslår, eller under Statsministerens kontor slik Hagen krever .

Han presiserer at statsministeren alltid uansett har det øverste ansvaret, og at det viktige er at han eller hun har et apparat rundt seg til å håndtere en krise.

- Det er viktig å bruke litt tid på å være sikre på at vi treffer de riktige tiltakene, sier han.

Stoltenberg er enig med Bondevik i at det departement som sitter med fagkunnskap bør lede krisehåndteringen. Dette har fungert under tidligere nasjonale ulykker og katastrofer, for eksempel etter Åsta-ulykken, som ble håndtert av Samferdselsdepartementet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.