Gå til sidens hovedinnhold

- Kunnskapsløst av Borten Moe

- Utflagging av arbeidsplasser er ikke avgjørende for Statoils effektivitet, sier fagforeningsleder.

Med sin støtte til Statoils planer om utflagging av 1000 arbeidsplasser, viser olje- og energiminister Ola Borten Moe manglende innsikt i den rollen selskapet han er hovedeier i spiller i Norge, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

SAFE er tilknyttet YS og organiserer ansatte i energisektoren både til lands og til havs.

- Skjønner ikke samfunnsansvaret
- Statoil ble etablert for å utvikle Norge, økonomisk, kunnskapsmessig og teknologisk. Mandatet var å ivareta norske interesser, deriblant sysselsetting. Så vidt jeg vet, har ikke dette mandatet blitt endret. Det ble gitt for at vi ikke skulle være en «bananrepublikk» der landets ressurser ble hentet ut av fjerntliggende selskaper, uten interesse for utviklingen der ressursene lå. Statoil er den viktigste byggeklossen i norsk næringsliv, og fungerer som et lokomotiv for mange sektorer i økonomien. Derfor er det forstemmende at vi har en olje- og energiminister som ikke skjønner det samfunnsansvaret som påhviler Statoil , sier SAFE-lederen ifølge en pressemelding fra organisasjonen.

Statoil står bedre rustet til å drive godt ved å beholde den kompetansen man sitter på i Norge

- Effektivt uten utflagging
Rysst er enig med Borten Moe i at Statoil skal drive effektivt, men aviser at det er utflagging av selskapets arbeidsplasser i Norge som er avgjørende for effektivitet.

- Det er selvsagt slik at staten som majoritetseier må være opptatt av at Statoil driver sunt økonomisk. Men min påstand er at Statoil står bedre rustet til å drive godt ved å beholde den kompetansen man sitter på i Norge, sier hun.

Hun utfordrer Statoil til å lete etter innsparingsmuligheter andre steder:

- Overskridelser er problemet
- Personalkostnader er en forsvinnende liten del av totalkostnadene i Statoil. I stedet for å spare småpenger ved å flytte kompetansearbeidsplasser til land der arbeidstid og sosiale ordninger er helt annerledes enn i Norge, burde man gå etter de store summene som brukes i utenlandssatsinger og prosjekter. Det er milliardoverskridelsene som er problemet, ikke høyt motiverte og godt kvalifiserte folk i støttefunksjoner.

Rysst ser snarere planene om utflagging som et symptom på en forretningstankegang hun mener Statoil og regjeringen burde holde seg for gode for. Hun spør om Borten Moe snakker på vegne av den rødgrønne regjeringen i denne saken og om regjeringen har tatt et nytt veivalg for Statoil.

3656909

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus