*Nettavisen* Nyheter.

Les Frp-Mazyars reisebrev fra Malmö

Islamic Center, Malmö Foto: Frp

Frps Mazyar Keshvari flyktet fra prestestyret i Iran. Her er hans reisebrev fra bydelen Rosengård i Malmö.

13.03.09 21:15

Stortingskandidat Mazyar Keshvari (28) sitter i Oslo bystyre for Frp og er nestleder i partiets bystyregruppe. Han er av iransk opprinnelse, og rømte til Norge med familien som politisk flyktning i 1986. Han har en bachelorgrad i Informasjon og samfunnskontakt fra BI, og jobber også som kommunikasjonsrådgiver for Frps stortingsgruppe.

Les også: Så nær var Frp å si unnskyld

Han har skrevet reisebrev fra Frps studietur til den belastede Malmö-bydelen Rosengård. Les brevet her:

«Studiereisen til Rosengård torsdag 12.03.09.

Fremskrittspartiet dro på studiereise til Malmö for å lære mer og se med egne øyne hva utfordringene i bydelen Rosengård besto av. Delegasjon besto av nestformann Per Sandberg, innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen, medlem i justiskomiteen Solveig Horne og nestleder i Frps bystyregruppe i Oslo Mazyar Keshvari. Under hele turen var også bydelsleder Andreas Konstantinides (Socialdemokraterna) og bydelsnestleder Montaser Eneim (Moderaterna) verter og guider.

Dagen startet med et møte hos brannvesenet i Rosengård kl. 09.00 der vi ble tatt imot av hovedverneombud Bertil Ahlgren og en rekke andre ansatte ved stasjonen - og et presseoppbud jeg ikke har sett maken til. De fortalte om alle utfordringene sine og den spesielle situasjonen som er i bydelen. Det gjorde veldig sterkt inntrykk å høre hvordan de ble utsatt for trusler, vold og annen brutal behandling når de skulle gjøre jobben sin. Tilstanden ved visse deler av bydelen er så ille at de er nødt til å ha politieskorte for å kunne rykke inn med nødssituasjoner. Ved flere tilfeller har de også vært nødt til å avbryte oppdrag av hensyn til sikkerheten til deres personale. Som et resultat av dette har brannstasjonen ansatt egne såkalte brubyggere, deres oppgave å ha dialog og informere innbyggerne om hvorfor det er viktig at de får utført sitt arbeid. Det var svært vanskelig å nå ut med informasjon til befolkningen ettersom de ikke ser svensk TV og ikke leser svenske aviser. På spørsmål om hvorfor det var slik fortalte de at alle med uniform, det være seg politi, ambulanse, brann eller for den sak skyld park og frilufts vesenet, blir møtt med skepsis og opplever ubehageligheter, var forklaringen at dette skyldtes at mange av innbyggerne kom fra land der man hadde dårlig erfaring med all slags myndighetspersoner som bar uniform. Naturlig nok var de meget frustrerte og irriterte over at de ikke kunne gjøre jobben sin, som er å redde liv og helse. For meg var det hele nokså surrealistisk og uvirkelig - at man i en by noen timer fra Oslo lever under slike forhold.

Så gikk turen videre til moskeen Islamic Center i Malmö kl. 10.10. Der ble møtte vi den meget karismatiske moskeedirektøren Bejzat Becirov. Han har blitt kritisert av bl.a. den radikale imamen Ahmed Abu Laban for å utøve ”islam light”. Becirov har på sin side kritisert kjellermoskeene for å radikalisere muslimer og at ” sånne moskeer oppmuntrer barn til å lære seg å hate”. Ifølge imamen i bosniske moskeen i Malmö frykter Becirov arabisk fundamentalisme. Og han understreket at det er viktig og ikke blande politikk og religion. Men under møte med oss var har langt rundere i sine uttalelser - selv om han sa at også i Rosengård og Malmö var det ekstreme krefter som alle andre steder. Han mener mye av utfordringene skyldes at innvandrere ikke sosialiserer seg, men velger å ”se på parabolprogrammer fra hjemlandet”. Becirov er også rektor med den muslimske skolen Ågårdskolan i Rosengård. Han mener muslimske skoler er et godt alternativ til koranskoler i utlandet. Så fikk vi en omvisning i moskeen med hele pressekorpset på slep. Pressen gikk amok da Per Sandberg skulle ta av seg og på seg skoene sine, så det var både morsomt og litt rart å se hva media synes er viktig å få med seg.

Klikk på bildet for å forstørre.

Rosengårdskolan, Per Sandberg, imam, rekotor, ordfører Foto: Frp

Deretter var det tid for å besøke Rosengårdskolan kl. 11.00 hvor vi møtte rektor Lars Birgerson og Sveriges eneste kommunalt ansatte imam og kulturrådgiver - Ali Ibrahim. Av hensyn til elevene fikk ikke pressen komme inn på skolen, det var egentlig synd fordi her fikk vi innblikk hvor mye av opphavet til utfordringene var. På denne skolen som ikke har en eneste etnisk svensk elev, så har ledelsen og lærerne virkelige utfordringer. Rektor fortalte om barn ned til 11 års alderen som var blitt tvangsgiftet. Om barn som kom fra krigsherjede land med posttraumatisk stress, og om manglende ressurser til å ta seg av dem. Ibrahim fortalte om foreldre som nektet barn å delta i musikk-, biologi- og gymundervisning for det er i strid med deres verdier. Men rektor sa at han ikke fant seg i dette og gjorde det klart overfor foreldrene at barna måtte forholde seg til pensum og svensk lov. De brukte mye tid på å forklare foreldre at dersom deres barn skulle få godkjent utdanning, så måtte de fullføre alle fag. Det er ca. halvparten av elevene som fullfører og får vitnemål. De fortalte også at skolen i realiteten er den eneste linken barna har til det svenske samfunnet. Også på skolen påpekte de at det er en problem med at barn ikke får sett svenske programmer, men i stedet ser parabolprogrammer fra hjemlandet - samt at nesten ingen av foreldrene har jobb. Dessuten er boforholdene så elendige at barna har en rekke helseproblemer som f.eks. astma. Ibrahim beskrev Rosengård som en getto som hadde egne gettoer der somaliere bodde for seg selv, irakere for seg selv o.s.v. Bydelsnestlederen sa at man i Malmö tverrpolitisk var enige om at det måtte en innvandringstopp til for å kunne klare å gjøre noe med problemene. Dette bekreftet også bydelslederen. Jeg foreslo selv ved forrige valg at man måtte ha en innvandring stopp til Oslo og ble latterliggjort og møtt med argumenter som: Vil du ha passkontroll med bomstasjoner? Men erkjennelsen hos de fleste var at en altfor høy konsentrasjon av innvandrere vil gjøre integreringsarbeidet vanskelig og i visse tilfeller umulig. Og begge politikerne var i likhet med Ibrahim og Birgerson enige om at muslimske friskoler var en uting som gjorde vondt verre. Selv om Moderaterna prinsipielt er for friskoler, så går de lokalt mot muslimske friskoler fordi samfunnet da ikke har noen kontroll med hva som forgår. Dette nøyaktig den samme situasjonen som vi i Frp er i Oslo.

Så var det tid for lunsj med politisjefen i Rosengård, Børje Aronsson kl. 12.20 på Folkets Hus. Pressen var ikke til stede under lunsjen. Politisjefen forklarte det vi hadde hørt tidligere at svært mange av innbyggerne på grunn av dårlige erfaringer med politi fra hjemlandet viste forakt for myndighetspersoner. Også han poengterte at den skyhøye arbeidsledigheten på nærmere 85 prosent bidro til mer kriminalitet. Han var også veldig tydelig på at mer ressurser og flere politifolk ikke ville løse utfordringene, ettersom dette ikke var roten til problemene. Hovedproblemer var etter hans oppfatning at det var utviklet seg en ”utenforskap” eller parallell samfunn i samfunnet. Og at de elendige bo- og sosiale forholdene måtte bedres vist man skulle gjøre noe grunnlegende for Rosengård. Det var også veldig viktig for ham å understreke at det var svenskelover som gjaldt og ikke sharialover i Rosengård.

Klikk på bildet for å forstørre.

Folkemøte Folkets Hus, Malmø, Mazyar Keshvari, Frp Foto: Frp

Etter lunsj, kl. 13.20, var det tid for folkemøte i Folkets Hus der representanter for en rekke organisasjoner som kvinneforeninger og Islamske kulturforening deltok. Islamske kulturforening, som anses for å ha en strikt tolkning av islam, var representer ved Ammar Daoud og noen andre kvinner. I tillegg er de kjent for å blande politikk og religion, i motsetning til Islamske Center som er veldig opptatt at disse tingene ikke skal blandes. Jila Moradi, som driver Kvinnobasen, var også til stede. Kvinnobasen jobber for utdanning av kvinner. Moradi, som også er lederen av Herregårdens kvinneforening, uttalte 31. Januar til Skånska Dagblad at hun er truet flere ganger av ekstreme gruppe. Og at arbeidet med likestilling, integrering og demokrati i Ronsengård er svært vanskelig. Bydelslederen åpnet møte og alle presenterte seg. Deretter hadde Per Sandberg en innledning om hvorfor vi var på studiereise og at det viktigste for oss som liberalister var enkeltindividets kår og muligheter for å lykkes uansett hvor man opprinnelig er fra. Svært mange av dem som tok ordet utrykte at de var misfornøyde med uttalelsene til Siv Jensen. Flere fra delegasjonen forklarte vårt ståsted og hvorfor vi var opptatt av en vellykket integrering. Jeg forklarte også min bakgrunn og hvorfor det er så viktig for meg og oss i Frp at enkeltindividets frihet ikke ofres i dialogen og forståelsens navn.

Kl. 1430 til 15.00 var det tid for intervjuer med pressen.

Kl. 15.00 hadde vi møte med Kent Andersson (Socialdemokraterna), kommunalråd i Malmö med ansvar for integrering og arbeid. Han forklarte om hvordan den svenske systemet fungerte med tanke på bosetting og ulike støtteordninger. Andersson mente også at rapporten fra den svenske forsvarshøyskolen var helt riktig og at uenighetene mellom forskerne var irrelevant, for statistikken og konklusjonene kunne det ikke stilles spørsmål ved. Dette var overraskende for meg ettersom mange av hans egne partifeller har hevdet noe annet.

Sum a summarum:
Studiereisen var veldig lærerik og samtidig skremmende. Dersom man ikke ser sammenhengen mellom innvandring i antall og integrering så kan det få katastrofale følger. Selv om vi i Norge og Oslo heldigvis ikke står ovenfor nøyaktig samme situasjon, så ser vi også her tendenser til at enkelte byer som Oslo og Drammen sliter og bruker stadig større ressurser på feilslått innvandringspolitikk. For meg er det viktigste friheten for enkeltindividet - som dessverre ser ut til å få dårligere kår som et resultat av den massive i nnvandringen til Europa.»

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.