Gå til sidens hovedinnhold

Lover flere og bedre lærere

De rødgrønne lover at det skal bli flere og bedre lærere i den norske skolen.

OSLO: – Det skal bli 2000 nye lærere i småskolen og 2500 lærere skal få etterutdanning, sier SVs skolepolitiske talskvinne Lena Jensen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Fredag diskuterte politikerne stortingsmeldingen om kvalitet i skolen.

– Vi lover flere og bedre lærere. I tillegg skal lærerne få redskaper til å drive god undervisning, sier Lena Jensen.

Lese og regne
Hun forteller at det nå blir rom for 2000 nye lærere som skal gi elevene på de fire første klassetrinnene bedre opplæring i lesing og matte.

– Dette opplegget skal være på plass høsten 2009 og kommer som et tillegg utover de friske pengene som kommunene får fra staten, sier Jensen. Hun er videre glad for at det innføres skolelederutdanning for alle nye rektorer og for de av dagens rektorer som har behov for det.

Det innføres også et nytt system for etter- og videreutdanning av lærere.

– Opplegget vil gi rom for å etterutdanne 2500 lærere, sier hun.

Trenger vikarer
Lena Jensen viser til at staten dekker alle kostnadene til studieplasser og 40 prosent av kostnadene. Kommunene dekker så ytterligere 40 prosent av vikarkostnadene, mens de 20 siste prosentene blir dekket av lærerne selv. Opplegget er nemlig at lærernes ordinære arbeidsoppgaver blir redusert i studietiden.

Jensen er opptatt av at mer av lærernes tid skal brukes til undervisning framfor administrasjon og papirarbeid. Det legges opp til et system med veiledende læreplaner slik at man kan lære av andre gode eksempler og forslag, framfor at alle skal lage egne læreplaner fra grunnen av.

– Samtidig pålegger vi kommunene å lage rapporter om kvalitetsutvikling. På den måten kan vi få en debatt om skolekvaliteten lokalt, sier Jensen. (ANB)

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus