I partiprogrammet foreslår partiet en rekke ambisiøse mål for å redusere forbruk, møte utfordringene med roboter, og legge opp til mer fritid.

Det partiet kaller «Det nye arbeidslivet» innebærer blant annet et ønske om at vi skal arbeide sju timer mindre i uka. Dette ønsker MDG å få til i samarbeid med arbeidslivet, fastslår det nye programmet.

Det som skiller MDG fra eksempelvis LO i dette spørsmålet, er at partiet også legger et ønske om at redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning.

Partitopp Rasmus Hansson var blant dem som talte for å redusere arbeidstiden under debatten lørdag.

– Vi skal ta på alvor at vi står overfor en situasjon hvor vi på den ene siden vil få behov for å dele på arbeidet, og på den andre siden et behov for å definere velferd på en annen måte. Blå og rød regjering sier jobb mer og bruk mer for å betale velferden vi har, men redusert arbeidstid har flere fordeler. Vi kan gi folk mer fritid og samtidig redde kloden, sa han.

Delegatene ble også enige om at de vil utrede ordninger for borgerlønn, tilpasset norsk kontekst. Dette vil de prøve ut i mindre pilotprosjekt.

Partiet vedtok også at de ønsker å gjeninnføre lovbestemmelser for å begrense ufrivillig deltid.

(©NTB)

Se intervjuer fra MDGs landsmøte på Lillehammer her: