Mer jakt skal redde utkantene

Tidsrommet hvor det kan jaktes her i landet kan bli kraftig utvidet.

04.04.06 08:37

Miljøvernminister Helen Bjørnøy går langt i å antyde at perioden på høsten og tidlig på vinteren hvor elg og hjort og annet vilt lever utrygt, vil bli lengre.

Nye jakktider
- Utvidet jakttid må til for å gi distrikts-Norge muligheter til å utvikle sitt potensial på dette området, mener Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark.

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har satt i gang en prosess som skal ende opp i nye jakttidsforskrifter fra 1. april 2007. Det var bakgrunnen for et spørsmål fra Gundersen til Bjørnøy i Stortinget forrige uke. Mye tyder på at det vil bli åpnet både for at elgjakt, hjortejakt og rådyrjakt kan begynne tidligere - og kanskje slutte senere.

I Sverige har de i lang tid hatt vesentlig lengre jakttider, og Gundersen mener det er vanskelig å se hvorfor det er så store forskjeller.

Unødige konflikter
- Korte perioder for tillatt jakt hemmer mulighetene for å utvikle salgbare jaktprodukter. Det stresser jegerne og hindrer i visse situasjoner fornuftig viltforvaltning. Det skaper også unødvendig konflikt mellom jegere som ønsker å jakte småvilt og hjortevilt, fordi jaktterreng ofte stenges for småviltjegere under storviltjakten. I tillegg øker det risikoen for skadeskyting som følge av tidspress for jegerne, mener Gundersen.

Foto: Tv2

Han sier de korte jakttidene har medført at jaktkulturen i Norge i stor grad er rettet mot å få «tatt ut kvota så raskt som mulig».

- Skal en få økt verdiskaping ute i Bygde-Norge med utgangspunkt i jakt, burde imidlertid målsettingen vært at lokalbefolkningen og grunneierne får flest mulig gjestedøgn og størst mulig verdiskaping ut av hver fellingstillatelse, mener han.

- Alt tilsier lengre jattider, sier Gundersen, og viser til vellykkede forsøksprosjekter i flere norske kommuner. Han mener jakt generelt bør kunne pågå minst fram til 23. desember i stedet for å stoppes i månedsskiftet oktober/november. I de områder som har betydelig problematikk med dyr på trekk, må den kunne pågå ut januar, mener han.

Gode erfaringer
Miljøvernministeren viste blant annet til at det etter initiativ fra Norskog, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Friluftslivets fellesorganisasjon ble satt i gang en forsøksordning i en del kommuner der jakttiden for elg og hjort ble forlenget.

Bjørnøy understreket, som Gundersen, at signalene som er kommet fram i rapporten etter forsøkene er gode.

- Vi ser at det er få negative konsekvenser i de områdene hvor forsøksordningen har pågått, sa hun blant annet.

- Vi må selvfølgelig avvente den prosessen direktoratet nå må gjennom. Men jeg vil bli svært overrasket om ikke distrikts-Norge vil kunne nyte godt av utvidede jakttider fra 2007, sier en tilfreds Gunnar Gundersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag