*Nettavisen* Nyheter.

NHO vil ha superdepartement

For å unngå at Norge blir en globaliseringssinke, vil NHO gi næringsministeren mer makt.

02.01.07 15:35

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Norge er et av verdens ti mest konkurransedyktige land. NHO har som uttalt mål at Norge skal forbli det også i årene som kommer.

NA24 - din næringslivsavis

Men det kommer ikke av seg selv, og fallet fra toppen kan komme hardt og brutalt. På viktige områder som utdanning, forskning og infrastruktur sakker Norge akterut, sammenlignet med nabolandene.

Nytt departement
Land som ikke har inntekter fra olje og gass gjør det betydelig bedre økonomisk enn Norge og våre store oljeinntekter kan overskygge behovet for å satse på områder som er viktige for å lykkes. Derfor savner NHO mer penger til forskning og utdanning, mer kompetent arbeidskraft, flere teknologer.

Men NHO mener å ha svaret og foreslår nye grep for å ta bedre styring om konkurransedyktigheten. Ett av dem er å rykke opp i departementsstrukturen. NHO-president Erling Øverland vil gi nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen et nytt navn og mer makt.

- Vi foreslår et nytt departement som består av kjernen i det nåværende NHD og deler av finansdepartementet i tillegg til å ta inn viktige områder fra fiskeri, olje og arbeid, sier NHO-presidenten.

Samler mer makt
Dette departementet, som NHO har døpt Nærings- og konkurranseevnedepartementet, vil få ansvaret for rammebetingelser, kunnskap, innovasjon og skatt. Tilbake står finansdepartementet som et rent budsjettdepartement. Han viser til det tyske Wirtshcaftsministerium, som har mer vidtrekkende makt enn det norske næringsdepartementet.

- Det vil være en bedre måte å styre ressursene på, sier Øverland til NA24. Han viser til at dagens departementsstruktur stammer fra etterkrigstiden med sektordepartement for fiskeri, olje, samferdsel og så videre.

Klikk på bildet for å forstørre.

Hensikten er å samle de viktigste næringspolitiske virkemidlene i ett sentralt departement, for å forhindre spredningen av virkemidlene som NHO mener i dag hemmer regjeringens helhetlige politikkutøvelse.

Foreslår milliardfond
Samtidig etterlyser NHO-toppen mer langsiktig tenkning i budsjettprosessen. Langtidsbudsjettering som kan prioritere midler over tid, ikke bare tenke ett år av gangen.

Men ny departementsstruktur er ikke det eneste NHO vil gjøre for å styrke konkurranseevnen. Et nytt milliardfond ligger også i NHOs planer. NHO har kalt det et verdiskapingsfond, der avkastningen øremerkes til vekstremmende investeringer og skattereduksjoner i de årlige budsjettene.

NHO-direktør Jon Vea, som har stått bak dokumentet Norge i verden hvor forslagene presenteres, viser til at handlingsregelen for oljefondet i praksis har fungert som retningsgivende for pengebruken i de årlige statsbudsjettene. I virkeligheten var tanken å bruke pengene som ble frigjort gjennom handlingsregelen til forskning, samferdsel og vekstfremmende skatte- og avgiftsreduksjoner.

- Vi setter av noen hundre milliarder kroner og bruker avkastningen til å prioritere områder som er viktige, sier Øverland.

Det skal være et statlig styrt fond med forhåndsdefinerte områder som FoU, samferdsel og så videre.

Globaliseringsråd
Samtidig foreslår NHO å opprette et såkalt globaliseringsråd for å sikre at politikerne bedre tar inn over seg betydningen av globaliseringen for Norge og norsk nærings- og arbeidsliv.

Rådet, som bør ledes av statsministeren og bestå av parter fra arbeidslivet, forskningen og politikken, skal gjøre regjeringen bedre i stand til å handle koordinert og offensivt.

- Rådet må ha som mandat å meisle ut de nødvendige strukturelle grep og tiltak som må iverksettes for at Norge kan opprettholde sin sterke posisjon i fremtiden, heter det fra NHO-hold.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag