Gå til sidens hovedinnhold

Norge er splittet i Giske-saken

Bare 42,1 prosent av befolkningen mener at Trond Giske har fått rettferdig behandling.

Oppfatningen av om Arbeiderpartiets avgåtte nestleder Trond Giske ble rettferdig behandlet eller forhåndsdømt, splitter befolkningen i Norge, viser en ny landsomfattende gallupundersøkelse som InFact Norge har gjort for Nordlys og Nettavisen.

Svært mange er i tvil, men av de som har en oppfatning mener 31,1 prosent at Giske ble forhåndsdømt, mens 42,1 prosent mener han fikk rettferdig behandling.

På spørsmålet om Trond Giske ble forhåndsdømt eller fikk rettferdig behandling, fordeler svarene seg slik:

Svarene viser en klar kjønnsforskjell. Av de som har har en klar oppfatning, mener altså 38 prosent av kvinnene at Trond Giske ble forhåndsdømt, mot 46 prosent av mennene.

Les også

Her er Giske-varslene

Les også

Trond Giske fritas som nestleder i Arbeiderpartiet

Les også

Trond Giske trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet

Les også

- Tajik formidlet de første varslene mot Trond Giske

De eldre er hardere mot Trond Giske
Svarene viser også en klar kjønnsforskjell. I aldersgruppen 30-44 år mener faktisk flertallet av de som har en oppfatning, at Trond Giske ble forhåndsdømt.

Det er mange tvilere i alle aldersgrupper, men spesielt blant de eldre er det mange som heller til at behandlingen av Trond Giske var rettferdig.

Kommer ikke tilbake
Mens det er omfattende tvil om behandlingen var rettferdig, så er en klar majoritet i befolkningen av den oppfatning at Trond Giske ikke kommer tilbake i partiledelsen i Arbeiderpartiet.

Bare 19,7 prosent tror han kommer tilbake i partiledelsen, mens 59,3 prosent tror han aldri kommer tilbake.

Det er et klart flertall som ikke tror Trond Giske kommer tilbake i partiledelsen i alle aldersgrupper, i begge kjønn og over hele landet.

Sterkest støtte i Arbeiderpartiet
Svarene viser at det er store forskjeller i vurderingen av Trond Giske-saken avhengig av hvor man står politisk.

Blant Venstres og SVs velgere er det et klart flertall som mener han fikk rettferdig behandling. Unntaket er Arbeiderpartiets egne velgere. Hos dem er det flere som mener at Trond Giske ble forhåndsdømt enn dem som mener at han fikk rettferdig behandling.

Sympati i Midt-Norge
Undersøkelsen viser at det er store geografiske forskjeller i vurderingen av Trond Giske-saken. På «hjemmebane» i Midt-Norge er sympatien sterkest. Der mener bare 34,7 prosent av velgerne at Trond Giske ble rettferdig behandlet.

Alle andre steder i landet mener en overvekt av de som har bestemt seg at Trond Giske ble rettferdig behandlet.

Nettavisen har snakket med medieprofessor Eli Skogerbø ved Universitetet i Oslo (UiO).

- 31,1 prosent at Giske ble forhåndsdømt, mens 42,1 prosent mener han fikk rettferdig behandling. Hva sier tallene deg?

- Blant de spurte er det et flertall som mener dette er «rett og rimelig», og det er ikke overraskende, sakene kommer opp etter en høst med mye fokus på hva som er «grei oppførsel», sier Skogerbø.

- Smertefullt og vanskelig

Hun mener det ikke danner grunnlag for å si at Giske ble forhåndsdømt og legger til at:

- Mange har ikke gjort seg opp en mening. Det viser at det er ulike syn i saken. Jeg er ikke overrasket over kjønnsforskjellen, jeg tror det er flere kvinner enn menn som opplever den som relevant, sier medieforskeren.

- Fra ditt ståsted, hvorfor er Giske-sakene så vanskelige?

- Fordi vi snakker om folk med høye, sentrale tillitsverv, samt det faktum at det som kommer frem, viser saker som har fått lov til å passere. Mange av disse sakene ble for noen år siden feid under teppet. Når ting kommer frem, er det smertefullt og vanskelig. Det i seg selv er ikke noe nytt, sier hun.

Skogerbø er ikke overrasket over at de eldre vurderer Giske-sakene strengere enn de yngre eller hvordan partitilhørighet slår ut.

Fakta om undersøkelsen:
Målingen ble gjennomført 11. januar 2018 av InFact Norge AS på oppdrag fra Nettavisen og Nordlys. Det ble gjennomført 1.002 intervjuer, og feilmarginen er anslått til 3,0 prosent for totalutvalget.

Kommentarer til denne saken