I fjor startet Oslos byråd en elsykkelordning der privatpersoner kan få støtte til å kjøpe ny elsykkel. Den ble fornyet i år.

Ordningen har møtt kritikk og flere sa at pengene burde vært brukt annerledes slik at de kom flere til gode.

Les også: Kaster millioner etter elsyklister

Ordningen ble imidlertid evaluert av Transportøkonomisk Institutt (TØI) i august i fjor, som konkluderte med at den hadde fungert godt etter sine målsetninger.

Elsykkelforkjemper

TØI-forskeren som var prosjektleder for evalueringen, Aslak Fyhri, er selv en ivrig elsykkelentusiast, noe som blant annet fremkommer av hans aktivitet på sosiale medier.

Allerede i begynnelsen av 2015 tar han til orde for innføring av støtteordning for elsykler i Oslo.

Når støtteordningen for elsykler ble innført senere i 2015, feiret han dette på Twitter.

Året etter evaluerte TØI elsykkelordningen, med Fyhri som prosjektleder. Det betalte Oslo kommune 300.000 kroner for gjennom Klimafondet.

Les også: Flere dropper bil og velger elsykkel

Evalueringen konkluderte med at «ordningen har fungert svært godt ut fra målsetningen om å stimulere til økt kjøp av elsykler. Ordningen har også har fungert svært godt ut fra målsetningen om økt sykkelbruk og reduserte klimagassutslipp.

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg har brukt rapporten til å forsvare tiltaket.

- Selv om vi hadde en stor bølge av kritikk fjor, så viste jo en rapport vi fikk utarbeidet ved Transportøkonomisk institutt at det var en veldig god effekt, hevder hun overfor NRK.

- Mister all troverdighet

Tommy Skjervold, samferdselspolitisk talsmann i Oslo Fremskrittsparti, reagerer sterkt på at en elsykkeltilhenger har fått evaluere elsykkel-ordningen.

- Mange, i likhet med meg, mener at Oslo kommune kan bruke pengene mer effektivt enn det byrådet nå gjør når de deler ut penger til konsernsjefer for å subsidiere deres private innkjøp. Når det nå er kjent at en av pådriverne for ordningen sitter i andre enden og evaluerer mister evalueringen totalt troverdighet, skriver Skjervold i en mail til Nettavisen.

- Her kunne vi heller brukt pengene på å styrke kollektivtrafikken, fremfor en mulig verdiløs ordning og evaluering, legger han til.

Full tillit

Nettavisen har vært i kontakt med kontoret til byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg. De viser videre til Klimaetaten.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, sier at TØI søkte Klima- og energifondet om støtte til et pilotprosjekt for å vurdere effekten av elsykkelstøtteordningen. De fikk tildelt 300 000 kroner i støtte til prosjektet.

- Transportøkonomisk institutt er landets tyngste fagmiljø på transport, og jeg har full tillit til dem, skriver Sørensen i en mail til Nettavisen.

Saken fortsetter under avstemningen.

- Påvirker ikke resultatet

Direktør i TØI, Gunnar Lindberg, avviser at Fyhris personlige syn på elsykler har påvirket utfallet av evalueringen.

- Jeg har ikke rapporten foran meg, men alle rapportene vi skriver går gjennom de samme kvalitetssikringsrutinene. Forskerens personlige oppfatning skal ikke påvirke resultatet. Ellers hadde det ikke vært forskning, sier Lindberg til Nettavisen.

Han viser til at det er åpent for alle å etterprøve forskningen som ligger bak evalueringen av elsykkelordningen.

- Hvorfor ble det ikke opplyst at Fyhri selv er svært positiv til elsykkelordningen, slik det fremkommer, blant annet av hans aktivitet på sosiale medier?

- Det er mulig vi kunne ha opplyst. Det hadde ikke kostet oss noe. Men uansett er det slik at personlige oppfatninger ikke skal spille noen rolle for resultatet, sier Lindberg.

- Kun basert på forskning

TØI-forsker Aslak Fyhri understreker sier også at forskningen hans ikke er påvirket av personlige meninger.

- Hadde mine funn vist at ordningen ikke hadde noen effekt, hadde vi naturligvis skrevet dette, sier Fyhri til Nettavisen.

- Men basert på dine kommentarer, blant annet på sosiale medier, fremgår det at du selv er en tilhenger av ordningen. I hvilken grad kan vi ha tillit til at du er nøytral i denne evalueringen?

- Jeg synes ikke en slik støtteordning er en dum idé, men det er ikke sånn at jeg på død og liv vil vise det. I den grad jeg er positiv til ordningen, er det fordi jeg gjennom mine funn tidligere har sett at elsykler har en god effekt, og at det ville være interessant å studere hva subsidiering av disse betyr. Entusiasmen er kun basert forskning, sier Fyhri.

HTML EMBED
embedNAvideo("bAoV2oVPGAeYCE5mJeTmAg", false)
HTML EMBED
embedNAvideo("IAEXscHaJjkMIHc5WbHOMg", false)
HTML EMBED
embedNAvideo("9A1G_Pyq2N0Wlq6AX9UN4w", false)