*Nettavisen* Nyheter.

Skattesystem som KISS

Foto: Heiko Junge/Scanpix

Skattelette for arbeidende kapital er en dårlig idé.

(NA24-KOMMENTAR): En rekke næringsorganisasjoner, blant annet NHO, har foreslått at kapital som er i arbeid i næringsvirksomhet skal fritas fra formuesskatt. Tre KrF-politikere har nå fremmet det samme forslaget. Det argumenteres med at formuesskatten er en ulempe for private, norske bedriftseiere, siden de fleste sammenlignbare land har avskaffet denne skatteformen.

Finansminister Kristin Halvorsen sier imidlertid nei. Hun mener en slik endring både vil ha dårlig fordelingsprofil – bedriftseiere har en tendens til å være rikere enn folk flest - og skape mange kompliserte grensedragninger. Skattebetalerforeningen støtter heller ikke ideen.

Gode grunner
Det er lett å argumentere for et generelt moderat skattenivå, og det å fjerne formuesskatten kan være velegnet. Det er ingen tvil om at kapitalen er mobil og flyter dit den får best avkastning. Og da er skatt en faktor.

Hvis kapitalbeskatning fører til kapitalister flytter ut og tar investeringene sine med seg, vil det over tid også hemme lønnsveksten. En viktig grunn til at lønningene er så høye i Norge er at det ligger mye kapital bak hver arbeidsplass, noe som bidrar til at arbeidstagerne er effektive.

Klikk på bildet for å forstørre.

Så det finnes gode argumenter for å fjerne formuesskatten. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er et riktig skritt. Kanskje er det andre skatter som er like skadelige?

På kort sikt vil dessuten den foreslåtte endringen fjerne mange milliarder i inntekter til staten. KrF-politikerne sier ingenting om dette skal kompenseres med offentlige utgiftskutt, økning i andre skatter – eller om man bare skal bruke mer oljepenger over statsbudsjettet.

Dette er viktige spørsmål. Det er slett ikke åpenbart at det er lurt å beskatte formue lettere hvis dette for eksempel blir kompensert med høyere inntektsskatt.

Unaturlig skille
Men uansett hva man mener om formuesskatten generelt, er det gode grunner til å si nei til å fjerne denne skatten bare på arbeidende kapital – og finasministeren peker på de to viktigste.

For det første blir fordelingsprofilen merkelig. En slik endring vil gi store skattelettelser for milliardærer som eier bedrifter, men vil bety like høy (eller høyere) beskatning av for eksempel en pensjonist som sitter med penger på en bankkonto.

For det andre skapes det et kunstig og vanskelig definerbart skille mellom arbeidende og passiv kapital.

Hvor kunstig dette skillet blir, fremkommer tydelig i det forslaget NHO og de andre organisasjonene har utarbeidet. For eksempel er man allerede i full gang med detaljer som hvordan firmahytter skal vurderes (bør ifølge forslaget særbehandles og ilegges formuesskatt på grunn av fare for at eierne benytter dem privat).

Og hvor går grensen for hvor stor del av bankkontoen i en bedrift som kan regnes som (skattefri) arbeidende kapital? Her foreslås det en grense for hvor store omløpsmidlene kan være i forhold til kundefordringer, kombinert med en annen begrensning i forhold til kortsiktig gjeld – samtidig som man åpner for skjønnsmessig behandling av kortvarig høy kontantbeholdning, hvis det foreligger konkrete investeringsplaner. Er du med?

Når til og med tilhengerne vikler seg inn i slike detaljer, er det gode grunner til å være skeptisk til hele ideen.

KISS-prinsippet
For å vise at grenseoppgangene lar seg gjennomføre, viser tilhengerne gjerne til at Sverige hadde et lignende system, inntil formuesskatten ble avskaffet. Men, som vi har sett før, er skatteordninger ikke nødvendigvis gunstige selv om svenskene har prøvd dem.

Det er alltid fristende å skreddersy skattesystemet for å oppnå spesielle mål. Og hver enkel idé er ikke nødvendigvis ødeleggende. Men totalt sett blir effekten gjerne et villnis som bare profesjonelle har oversikt over. Det er en plage for den enkelte skattebetaler og samfunnsmessig ulønnsomt. Enkelhet har egenverdi.

Skattesystemer bør utformes etter KISS-prinsippet – Keep It Simple, Stupid!

Are Slettaner tidligere leder for Nettavisens økonomiseksjon, ansvarlig redaktør i iMarkedet.no og redaktør i Finansavisen. Han jobber nå for NA24 fra Connecticut utenfor New York, og skriver blant annet daglige kommentarartikler.

Her kan du lese den siste ukens kommentarer:
NRK kaster skygger
Clinton og Obama i handelskrangel
Nyhet: Tog var i rute
Asshole og dritt
Dårlige lærdommer fra Terra

Og her kan du lese enda mer kommentarstoff fra NA24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.