Gå til sidens hovedinnhold

Skuffet over fossefall-dom

Energiminister Odd Roger Enoksen vil snu alle steiner for å beholde kontrollen med vannkraften.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen er skuffet over at Norges kontrollering av fossefall ble felt av EFTA-domstolen.

NA24 - din næringslivsavis

Den norske staten bryter EØS-avtalen med måten vi praktiserer hjemfallsreglene for vannkraftverk på, mener domstolen.

- Svært skuffet
- Jeg er svært skuffet over dommen, slår olje- og energiminister Odd Roger Enoksen fast i en pressemelding.

- Hjemfall er så viktig for Norge at vi måtte gå aktivt ut og prøve denne saken for EFTA-domstolen. Jeg vil nå sette mine beste folk på saken. Alle steiner skal snus for å sikre det offentlige fortsatt styring og kontroll av vannkraftressursene. Dommen er stor og kompleks, jeg har derfor ikke hatt mulighet til å gjøre meg kjent med de enkelte vurderingene i den ennå.

LES OGSÅ: Fossefall bryter EØS-avtalen

Departementet er nå i full gang med å studere dommen fra EFTA-domstolen.

- Offentlig eierskap og kontroll har vært sentralt i norsk vannkraftforvaltning siden 1909 da konsesjonsloven ble innført. Derfor skal disponeringen av Norges vannkraftressurser også i tiden framover bygge på et betydelig offentlig eierskap med styring og kontroll av hensyn til kraftforsyningssikkerheten, trygging av inntekter, og for å ha det nødvendige grepet om miljøet i vassdragene, sier statsråden.

Fortsatt mulighet
Aps energipolitiske talsmann Tore Nordtun mener at det fortsatt er mulig å finne løsninger som kan sikre vannkraften som folkets eiendom også inn i fremtiden.

- Det som er viktig nå, er å begynne arbeidet med å finne løsninger som kan sikre energiressursene og fremtidig offentlig eierskap til disse. Vårt mål ligger klart: Vannkraftressursene skal fortsatt bygge på styring og kontroll gjennom offentlig eierskap, sier Nordtun.

- Jeg har forstått på Olje- og energiministeren at han vil be Regjeringsadvokaten analysere dommen i detalj som ledd i vurdering av en videre prosess. Det er bra, sier Nordtun.

- Må ta kampen videre
Også hos Nei til EU er reaksjonene sterke over EFTA-domstolens avgjørelse. De mener Norge må ta kampen videre i EU-systemet.

- Regjeringen må straks kreve endringer i EØS-avtalen slik at det utvetydig slås fast at hjemfallsretten kan bestå. Dermed kan man unngå skadevirkningene av EFTA-domstolens uholdbare dom, sier leder Henning Olaussen i Nei til EU.

Nei til EU mener Norge må klargjøre at EØS-avtalen ikke kan være «hellig». Som det står i Soria Moria-erklæringen, må Norge være beredt til å bruke alle politiske virkemidler for å sikre «vitale nasjonale interesser», ifølge Nei til EU.

EU-kommisjonen ga i forkant av domstolsbehandlingen delvis støtte til Norges syn, så det burde ikke være vanskelig for EU å innse at Norge her kjemper en rimelig og rettferdig sak, mener Nei til EU.

I utakt med folket
Hos Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) er også skuffelsen stor.

Ifølge organisasjonen er spørsmålet om utenlandske børsnoterte kraftgiganter skal få kjøpe opp norsk er avgjørende for den videre utviklingen av sysselsetting, industri og velferd i Norge. Nærmere 90 prosent av det norske folk vil ha norsk eierskap til vannkraften, viser meningsmålinger. Blant annet dokumenterer MMI-undersøkelser at et stabilt, massivt flertall er for nasjonalt eierskap i befolkningen.

- De folkevalgte kan ikke overse den klart uttrykte folkeviljen i en så viktig sak, med store konsekvenser for kommende generasjoner, sier president Marit Stykket i NITO.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg