Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Slik vil partiene få folk i aktivitet

Foto: (Thinkstock)
Dette mener partiene om idrett og fysisk fostring.

Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Mange av de stortingsaktuelle partiene er opptatt av idrett - både i bredde og topp. Flere av de borgerlige partiene vil fjerne forbudet mot proffboksing. Her er noen av hovedtrekkene i partienes mål for planer for tilrettelegging for idrett og økt aktiviteten, med utgangspunkt i programmene partiene går til valg på:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:
- Gjennomføre en bred satsing på folkehelse og fysisk aktivitet i samarbeid med idretten og friluftsorganisasjonene.

- Bygge flere idrettsanlegg, særlig innenfor pressområder, befolkningstette områder og storbyer.

- Følge opp endringen i tippenøkkelen slik at idretten og det lokale frivillige kulturlivet får en større andel av Norsk Tippings overskudd.

- Arbeide for at lån av offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år i størst mulig grad skal være gratis.

- Støtte utvikling av mangfold i toppidretten og motvirke at kun markedskrefter blir styrende for driftsgrunnlaget. Støtte og oppfordre lag og organisasjoner til å inkludere minoriteter.

- Stimulere til videreutvikling av toppidrettens prestasjonskultur og verdier.

Senterpartiet vil:
- Beholde tippemonopolet og sikre at mest mulig av inntektene fra spill går til idrett, kultur og frivillighet.

- Omleggingen med større andel av tippemidlene til idretten må gjennomføres

- Styrke arbeidet mot dopingbruk blant ungdom og i idretten, og støtter forbudet mot bruk og besittelse av anabole steroider

Sosialistisk Venstreparti vil:
- Sikre gode vilkår for idretten på alle plan – fra barneidrett og friluftsliv til toppidrett.

- At utøvere, trenere og administrativ ledelse i norsk toppidrett skal bidra til å fremme en ren, verdibasert idrett.

- At forholdene legges til rette for en helsemessig forsvarlig toppidrett og at det er en kontinuerlig satsing på forebyggende arbeid mot idrettsrelaterte skader, sykdom og doping.

- At anleggsmidler sikrer likeverdige muligheter til å drive idrett over hele landet, og at staten må bidra til å redusere etterslepet på utbygging og vedlikehold av nasjonale idretts- og svømmeanlegg.

- At det gis støtte til anlegg som gir mulighet for uorganisert fysisk aktivitet utenom dyre kommersielle tilbud, slik som åpne flerbrukshaller, balløkker og liknende.

- At tilbudet av gratis idrettsaktiviteter for barn og unge økes.

- Gi alle muligheten til å være fysisk aktive. SV vil arbeide for flere idrettsanlegg som er tilgjengelig for alle, og som kan være med på å gi flere mulighet til fysisk aktivitet til en billig penge. Vi ønsker å bedre mulighetene til å delta for de med dårlig råd.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:
- Gi frivillige lag og organisasjoner mulighet til å drifte offentlige bygg som brukes til kultur, idrett eller andre frivillighetsformål

- Utarbeide en overordnet plan for anleggsutvikling og bygge flere nasjonalanlegg. Flere idretter må gjøres berettiget til tilskudd fra tippemidlene for bygging av anlegg

- Styrke idrettens grunnfinansiering og raskere utbygging av lokale anlegg, gjennom raskest mulig å øke idrettens andel av overskuddet fra Norsk Tipping til 64 prosent

- Sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke toppidrettskompetansen innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene

- Avskaffe forbudet mot proffboksing

Fremskrittspartiet vil:
- At idrett i størst mulig grad skal være uavhengig av politisk styring.

- Offentlige midler som brukes på idrett, bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett.

- Toppidretten skal være egenfinansiert, slik at den ikke trekker offentlige midler vekk fra breddeidrett.

- Vi ønsker å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge.

Venstre vil:
- Øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett.

- Bygge flere nasjonalanlegg, blant annet for cricket.

- Gjøre alle vesentlige anleggstyper berettiget til tilskudd fra tippemidler, uavhengig av idrett.

- Utvikle Olympiatoppen som nasjonalt senter for trening og prestasjon.

- Lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene.

- Fjerne forbudene mot organisert poker og proffboksing i Norge.

- Frigjøre kulturlivet, idretten og lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger gjennom finansiering over statsbudsjettet.

Kristelig Folkeparti vil:
- Gi frivillige organisasjoner, herunder idrettslag, fullstendig fritak for moms.

- At idretten og idrettsarenaer, inkludert tribuner/tilskuerplasser, skal være alkoholfrie soner.

- Styrke arbeidet mot doping.

- Satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg, og lette tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg.

- At alle kommuner skal ha tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring.

- La enkle aktivitetshaller som krever minimalt av investerings- og driftsutgifter komme inn under tilskuddsordningen.

- Arbeide for å redusere etterslepet på spillemidler til idrettsanlegg.

- Arbeide for et breddeanleggsløft i de store byene gjennom økt utbyggingstakt, særlig med tanke på nærmiljøanlegg og ballbinger.

- At det innføres momsfritak for idrettsanlegg bygget av idrettslag.

- At breddeidretten fortsatt skal være prioritert i statlig idrettspolitikk.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:
- Satse på breddeidrett.

- Styrke den uorganiserte idretten ved at blant annet haller, ballspillbinger og skøytebaner er tilgjengelig i de fleste større boligområder.

- Sikre utbygging, vedlikehold og tilgang til offentlige idrettsanlegg i hele landet.

- Økte bevilgninger til idrettsorganisasjoner, musikk, korps og andre som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge.

Miljøpartiet De Grønne vil:
- Øke statusen frivillig arbeid har i samfunnet, deriblant av organisasjoner som driver med idrett.

- Her finner du mer om MDGs planer for tilrettelegging for idrett og økt aktivitet.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!