*Nettavisen* Nyheter.

Somlekopper skal få stemme

Regjeringen vil endre valgloven slik at også somlekopper skal få avgi stemme. I 2003 ble det kaos ved flere valglokaler på grunn av lange køer før fristen.

28.01.05 14:37

I Regjeringens forslag til endringer i valgloven presiseres det at velgere som er møtt fram ved et valglokale før det fastsatte stengningstidspunktet, skal få avgi stemme. Det gjelder enten de befinner seg i valglokalet eller står i kø utenfor.

Kaos ved valglokaler
Endringen kommer som et resultat av stemmekaoset som hersket flere steder under kommune- og fylkestingsvalget i 2003. I Skien ble velgere dyttet som kveg inn i stemmelokalet for at de skulle rekke å stemme før fristen. Andre steder måtte folk snu med uforrettet sak.

Regjeringen kommer også med andre forslag til endringer i sin proposisjon til Stortinget:

  • Regelen om at velgere som på valgdagen lider av alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet skal følge særlige prosedyreregler ved stemmegivningen, foreslås opphevet. Dette foreslås fordi reglene er lite betryggende ut fra rettssikkerhetshensyn og vanskelige å praktisere, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet.
  • Velgere som trenger assistanse ved stemmegivningen skal alltid få bistand fra en representant for valgmyndighetene for å hindre at velgeren utsettes for utilbørlig påvirkning. Velgere som lider av alvorlige psykiske eller fysiske funksjonshemninger kan likevel peke ut en ekstra hjelper etter eget ønske.
  • Det foreslås en ny måte å stryke kandidater ved stortingsvalg. Velgerne kan bare stryke ved å sette merke (i en boks) utenfor kandidatenes navn. Stemmen vil likevel ikke bli forkastet selv om velgeren markerer på andre måter, men strykingen blir da ikke godkjent.

Nei til bindende folkeavstemninger
Regjeringen vil ikke fremme forslag om å lovfeste en ordning med bindende lokale folkeavstemninger, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet.

- Dagens ordning med rådgivende folkeavstemninger fungerer etter min oppfatning tilfredsstillende og gir kommunene den fleksibilitet de trenger for å gjennomføre folkeavstemninger etter den enkelte kommunes behov og ønsker, sier kommunalminister Erna Solberg i en pressemelding fra departementet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.