*Nettavisen* Nyheter.

Sp-politiker raser mot Ap-statsråd

Foto: Scanpix

- Det er intet som forhindrer kyprioten John Fredriksen i å selge Marine Harvest til en eller annen Don Pedro fra Vigo.

10.06.13 12:06

I et høringsforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet, datert 8. mai, åpnes det «for at det etter søknad gis erverv som medfører kontroll med 15 prosent eller mer av produksjonskapasiteten og inntil 40 prosent under forskriftsfastsatte vilkår».

I klartekst betyr det at opptil 40 prosent av all norsk lakseproduksjon kan bli eid av John Fredriksen. I tillegg kan den norske fiskeriministeren Lisbeth Berg-Hansen (Ap) bli søkkrik.

Høringsforslaget får nå en regjeringskollega i Senterpartiet til å se rødt.

Les Stavrums kommentar: Kan tjene grovt på milliardgave

- Det er intet som forhindrer kyprioten John Fredriksen i å selge Marine Harvest til en eller annen Don Pedro fra Vigo. Og hvem tenker seg at slike eiere har noe særskilt ønske om å «bygge landet», sier Peter Ørebech (Sp) til Nettavisen. Han er 1. vara til Stortinget og fra Senterpartiet Troms.

- Sp har hele tiden vært motstander av dette
- Sp har hele tiden vært motstander av å fjerne maksgrensen på 25 prosent og ser ikke med særlig glade øyne på å åpne for eierskap til en aktør, sier Peter Ørebech fra Senterpartiet Tromsø til Nettavisen.

Han stiller seg også undrende til lovligheten av dette:

- Vi lurer på om 40 prosent er noe mer lovlig enn 25 prosent, sier han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Nei til EU

Helomvending
EFTAs overvåkingsorgan ESA ga sjømatselskapet Marine Harvest i juli i fjor medhold i reglene som forbyr selskap å kontrollere mer enn 25 prosent av Norges oppdrettsfiskproduksjon, var i strid med EØS-reglene om fri etablering.

- Men Sp er i regjering. Hvorfor har dere ikke påvirket dette i en annen retning?

- Sp gikk umiddelbart ut at vi ikke skulle legge oss flate for ESA krav. Ap-statsråd Lisbeth Berg-Hansen sa også at «vi bøyer ikke av» og kjører gjerne saken til domstolen, men så snudde de etter en måned.

- Hva skjer neste gang?
-Hvorfor tror du det skjedde?

- Jeg tror det skyldes at juristene statsråden lyttet til, advarte mot at mulighetene for å vinne frem var små. Og når Ap har fiskeristatsråden og det siste ordet i saken, samt er mye større enn Sp og SV, har vi ikke noe vi skulle sagt. Men jeg liker det ikke, sier Ørebech.

Han lurer på hva som skjer neste gang John Fredriksen tar opp dette med ESA.

- Jeg antar at de kommer til å svare at det ikke lar seg gjøre å tallfeste dette – og at svaret blir at dette ikke kan reguleres av norske myndigheter – men av internasjonale konkurransetilsyn. Derfor tror jeg uansett at dette blir kortvarig glede for Berg-Hansen.

Sp-politikeren kritiserer flere ting ved lovforslaget, som at de som eier fra 15 til 40 prosent, skal bidra med store investeringer med å etablere læringssentre, trainee-ordninger og administrasjonsapparat.

- På Aps skryteliste
- Det kan koste flere hundre millioner og er helt håpløst. For det første mener jeg det strider med EØS-reglene for investering og etablering. Dessuten – er det diskriminerende fordi små selskap med eierandel under 15 prosent ikke trenger å bidra, sier han.

- Men dette står på Aps skryteliste, sier han oppgitt.

Han stusser også over følgende:

- Hvis du finleser forskriftsforslaget, ser du omtalt at det kan gis «dispensasjonsadgang» - noe jeg tolker slik at man kan eie 10 prosent i sør og 70 i nord – fordi det gir et snitt på maksgrensen foreslått på 40 prosent.

- Hva vil du si til at Berg-Hansen er habil i saken, Ørebech?

- Jeg har siden hun ble utnevnt påpekt at det kan by på vanskeligheter – så spørsmålet blir om tilliten til henne kan svekkes av saken, sier han – med henvisning til paragraf 6.2.

Habilitet
Nettavisen har vært i kontakt med departementet vedrørende habilitetsspørsmålet.

- Berg-Hansen er habil i denne saken, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i departementet overfor Nettavisen.

- Hvordan begrunner departementet Lisbeth Berg-Hansens habilitet i denne konkrete saken?

- Jeg har vurdert min habilitet både opp mot Justisdepartementets lovavdeling sin generelle habilitetsvurdering, og en egen gjennomgang av denne saken av juristene i Fiskeri- og kystdepartementet. Konklusjonen er at jeg er habil. Eierskapsbegrensninger er en generell sak som gjelder laksenæringa som helhet. Selskapet som jeg er deleier i, ligger meget langt unna eierskapstaket og er ikke relevant i denne situasjonen, sier Berg-Hansen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Alexander Winger

- Hva kan du si om saksbehandlingen?

- Eventuelle søknader vil – som i dag – bli behandlet av Fiskeri- og kystdepartementet i tråd med forskriften og i lys av den aktuelle søknaden, sier hun.

- Enighet i regjeringen
- Hvor viktig er denne saken, på kort og lang sikt?

- Endringen vi foreslår er viktig både på kort og lang sikt fordi det vil bli stilt klarere krav for å sikre at de største selskapene fortsatt bidrar til verdiskaping og aktivitet i kystdistriktene.

- Hva vil dere si til Sps motvilje mot et slikt forslag?

- Det er enighet i regjeringen om forslaget som ble sendt på høring, ifølge Berg-Hansen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.