*Nettavisen* Nyheter.

Stadige flere blir uføre

Foto: Cornelius Poppe (Scanpix)

Norge eldes. Dermed blir også flere uføre, stikk i strid med politikernes mål.

17.08.06 11:02

324.018 uføre
8600 flere personer mottok en uføreytelse etter første halvår i år sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall fra arbeids- og velferdsetaten. Totalt 324 018 nordmenn mottar nå en uføreytelse.

- Befolkningens alderssammensetning er en viktig forklaring på veksten i antall personer med uførytelser, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Han kan ikke love noen endringer på kort sikt, men mener at en effektiv og målrettet organisering av den nye Arbeids- og velferdsforvaltnigen (NAV) vil føre til en bedre innsats overfor langtidssyke.

- Økningen i antall nye personer som får uføreytelser viser at arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet er viktigere enn noen gang, sier Saglie.

Fakta:
- Nye mottakere av uføreytelser har økt med 3,6 prosent fra første halvår 2005 til første halvår 2006. Tilsvarende tall fra perioden 2001 til 2006 viser en gjennomsnittlig årlig økning på 5,4 prosent.

- Av nye mottakere første halvår 2005 til første halvår 2006, fikk 57,8 prosent uførepensjon og 42,2 prosent tidsbegrenset uførestønad. I første halvår 2005 fikk 66,3 prosent uførepensjon og 33,7 prosent tidsbegrenset uførestønad.

- Fra slutten av juni 2005 til slutten av juni 2006, har det vært en økning på 8,9 prosent blant uføremottakerne i alderen 18-29 år. Ved utgangen av juni 2006 var det 9245 uføremottakere under 30 år.

Det er en lavere andel av nye mottakere som får varig uførepensjon, mens andelen som får tidsbegrenset uførestønad øker.

Eldre blir uføre
Ved utgangen av juni 2006 mottok altså totalt 324.018 personer uføreytelse. Dette utgjør en økning på 2,7 prosent fra juni 2005 til juni 2006.

- Alderssammensetningen i befolkningen er en viktig grunn til økningen i nye uføre. De store etterkrigskullene er nå i en alder der risikoen for uførhet øker.

- Urovekkende
- Det er av stor betydning for den enkelte å få delta i arbeidslivet, og vi ser at veien kan være lang og krevende for noen. Alle parter må inn med forsterket innsats for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet. Dette gjelder både arbeidsgiverne, legene og myndighetene. Det er viktig å finne løsninger som forebygger utstøtingen og hindre prosesser som fører til en uførepensjon, sier Saglie.

Han understreker at det i dag er stor etterspørsel etter arbeidskraft.

- Da er det særlig urovekkende at så mange unge faller ut av arbeidslivet og over på uføreytelser. NAV-reformen legger vekt på at vi skal bruke mer tid på utsatte grupper. En effektiv og målrettet organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen gjør at vi kan frigjøre ressurser til dette arbeidet, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.