*Nettavisen* Nyheter.

Stortinget avviser tiggeforbud

Foto: Nina Bjordal (Nettavisen)

Et klart flertall på Stortinget vil begrense tigging på offentlige steder, men går ikke så langt som til forbud. Høyre og Frp vil ha bot eller inntil to måneders fengsel.

Forsommerens opphetede debatt om gatetigging får dermed sin politiske avklaring, i det minste inntil en eventuell ny regjering kommer på plass etter valget. Høyre og Frp har varslet et snarlig forbud hvis de vinner valget.

De rødgrønne regjeringspartiene avviser altså forbud mot tigging, men erkjenner samtidig at det foreligger et klart behov for å gripe inn med regulerende tiltak, som det heter. Meldeplikt er et av flere foreslåtte tiltak.

Flertallet viser til at det bare er Danmark og Storbritannia, av sammenlignbare land, som har innført forbud, de andre har varianter av regulering og begrensning.

Skyves videre

De tre partiene vil under voteringen mandag kveld endre politiloven slik at det overlates til politiet, i samarbeid med kommunene, å fastsette begrensninger om tid og sted for tigging, eller for «den som vil samle inn penger på offentlig sted til egne eller andres formål», som det står i nytt første ledd i paragraf 14.

Høyre og Frp mener det kan reises berettiget tvil om hvorvidt forslaget vil begrense tigging som fenomen og problem. De vil ha nasjonale tiltak og mener at regjeringen bare skyver problemene over på politiet og kommunene.

De to partiene understreker at problemene med tigging må løses med sosiale, juridiske og internasjonale virkemidler, men at regjeringens endring av politiloven kun er et justispolitisk grep.

Hele landet

Ellers slutter justiskomiteens medlemmer fra Høyre og Frp seg til Riksadvokaten, som skriver at fenomenet med omfattende, aktiv og pågående tigging mer er et nasjonalt anliggende enn lokalt.

– De foreslåtte tiltakene skaper flere uavklarte spørsmål som overlates til kommuner og lokalt politi, som geografisk avgrensning og tidsrom for når tigging skal være tillatt, heter det i merknadene fra Høyre og Frp.

De to partiene viser også til at flere humanitære organisasjoner, som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, ikke tror meldeplikt vil redusere tiggingen i nevneverdig grad.

Oslo

I forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det at situasjonen i Oslo skiller seg ut fra resten av landet, men ikke på en så graverende måte at tigging skal forbys. Den enkelte kommune får heller ikke anledning til å innføre et lokalt totalforbud.

Pengeinnsamling på offentlig sted skjer ofte i forbindelse med sang og musikk, sier departementet, så begrensninger av tigging må også omfatte slik virksomhet.

I forslaget heter det videre at det må være opp til politiet, som har ansvar for offentlig ro og orden, å utarbeide hva slags begrensninger det er hensiktsmessig å innføre.

Dette må politiet lokalt drøfte med den enkelte kommune, før endringene i kommunale politivedtekter så godkjennes av Politidirektoratet. Endringen i politiloven trår i kraft umiddelbart. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.