Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Streng eller liberal narkotikapolitikk?

Foto: (Scanpix)
Partiene har et spekter av løsninger.

Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

De fleste av de norske partiene går inn for en fortsatt streng narkotikapolitikk, men i synet på om straff eller behandling fungerer best deler partiene seg.

Her er hovedtrekkene i partienes syn i narkotikapolitikken:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:
- Bygge ut lavterskeltilbud for rusmiddelmisbrukere, der brukere både får helse- og sosialfaglig oppfølging.

- Redusere ventetid til avrusning, behandling og oppfølgingstjenester og sikre kontinuitet i behandlingsforløpet.

- Styrke forskningen på rusavhengighet og effekt av behandling.

- Ha en nullvisjon for overdoser og oppsøkende overdoseteam i alle store byer.

- Ha et prøveprosjekt med Naloxone (nesespray, motgift) i de store byene.

- Styrke rehabiliteringssiden av legemiddelassistert behandling.

Senterpartiet vil:
- Videreføre strenge straffer ved narkotikalovbrudd og opprettholde lovforbudet mot cannabis

- Utvide bruken av alternative straffereaksjoner i narkotikasaker

Sosialistisk Venstreparti vil:
- At bruken av fengselsstraff og bøter mot rusavhengige for besittelse av brukerdoser avskaffes.

- Åpne for heroinassistert behandling for de aller mest utsatte brukerne. De som ikke klarer å slutte med rusmidler, må få bistand som kan sikre skadereduksjon og et verdig liv.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:
- Ha fortsatt forbud mot besittelse og bruk av narkotika

- Styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for dem som deltar i legemiddelassistert rehabilitering, herunder sikring av botilbud.

- Åpne flere mottakssentre for rusavhengige i de største byene

Fremskrittspartiet vil:
- Si nei til heroinassistert behandling.

Venstre vil:
- Endre norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, der justispolitiske virkemidler benyttes mot selgere, ikke brukere, og der misbruk møtes med tilbud om behandling.

- Styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.

- Tillate kommuner å ha sprøyterom eller brukerrom, samt endre forskriftene slik at også andre metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin tillates her.

- Innføre heroinassistert behandling som et tilbud til rusavhengige som etter helhetlig medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler anses å ha nytte av det.

Kristelig Folkeparti vil:
- At medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusbehandling.

- Gå mot utdeling av gratis heroin til rusavhengige.

- Ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning.

- At straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:
- Styrke innsatsen mot smugling av alkohol og narkotika.

Miljøpartiet De Grønne vil:
- Føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem.

- Avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk.

- At innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart.

- Utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana.

- Åpne for at behandling av brukere av tunge rusmidler kan assisteres av stoffer som ellers er ulovlige, som heroinassistert behandling. Rusavhengige må få tilbud om behandling langt raskere enn i dag.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!