Gå til sidens hovedinnhold

Svindyrt med sekstimersdag

- Kortere arbeidstid er ikke gratis og vil gi mindre velferd, sier NHO.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Norge vil bli mye rikere i årene frem mot 2050. Det gjør at vi kan prioritere å jobbe litt mindre, for eksempel ha sekstimersdag.

NA24 - din næringslivsavis

Dette var et av hovedbudskapene fra fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, som onsdag la frem en ny rapport (se faktaboks) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Det er bare en dårlig nyhet i rapporten: Dette vil koste penger, sa Grande Røys på pressekonferansen.

Mindre forbruk, mer skatt
Siden 1962 har vi redusert arbeidsuken vår kraftig: Fra gjennomsnittlig avtalt arbeidstid for heltidsstillinger på 48 timer per uke, til 39 timer per uke. Tallet er helt nede i 30 timer per uke, hvis vi regner med feriedager, fravær, overtidsbruk og deltidsomfang. Kan vi forvente vekst hvis vi jobber enda mindre?

  • Et hovedfunn i rapporten er at reduksjon i arbeidstid fortsatt gir vekst, selv om den blir noe lavere enn uten: Hvis vi reduserer arbeidstiden med 10 prosent fra 2010, vil brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge likevel være 118 prosent høyere i 2050 enn i 2009. Alternativet er 124 prosent vekst hvis vi jobber like mye.
  • Mindre verdiskapning betyr også mindre forbruksvekst.
  • Antall ansatte i offentlig sektor er holdt uendret etter arbeidstidsreduksjonen i hovedberegningene. Men siden hver ansatt arbeider færre timer, blir det offentlige forbruket tilsvarende redusert.
  • Satsene for inntektsskatt øker, for å holde statens inntekter på et høyt nok nivå.

- Folk etterspør fritid
Fornyings- og administrasjonsministeren mener rapporten viser at arbeidstidsreduksjon er en type velferd som må prioriteres opp mot annen velferd.

- Når vi blir rikere, etterspør folk fritid, konstaterte Grande Røys.

Ministeren konstaterer at mange allerede i dag tar seg fri en ekstra dag før helgen: De siste som går hjem, er de som ikke har råd til det.

Grande Røys opplyser om at rapporten vil bli vurdert i sammenheng med SVs arbeid med nytt partiprogram neste år. Hun understreker at fremtidige arbeidstidsreduksjoner må være ønsket av partene i arbeidslivet, slik praksis har vært de siste 30 årene.

- Dette er ikke gratis
Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, mener rapporten viser at kortere arbeidstid ikke er gratis.

- Rapporten viser at kortere arbeidstid vil føre til høyere skatter og et lavere nivå på det offentlige tjenestetilbudet. Det blir mindre velferd, sier Vågeng til NA24.

Ifølge direktøren er ikke tiden inne for å redusere arbeidstiden ytterligere. Hun viser til at Norge allerede har den laveste arbeidstiden blant OECD-landene. Landet skriker etter arbeidskraft med 120.000 ledige stillinger.

Frankrike snur
- Hvis du spør enkeltindivider, og noen bedrifter, kan det godt hende noen ønsker å redusere arbeidstiden. Men jeg registrerer at vi har hatt tidenes lønnsoppgjør, at vi har bevilget oss stadig mer ferie og flere goder, er mitt inntrykk at vi ønsker oss stadig mer velferd, sier direktøren.

Rapporten påpeker dessuten at produktiviteten må øke. Men Norge ligger allerede på produktivitetstoppen.

- Rapporten sier at vi antakelig må være mer innstilt på bruk av overtid. Da forutsetter det et helt annet og mer fleksibelt lovverk enn i dag, påpeker Vågeng.

Direktøren viser i tillegg til Frankrike, hvor flere nå vurderer tidligere arbeidstidsreduksjoner som feilgrep.

- God velferdsordning
LO-sekretær Trine Lise Sundnes mener rapporten viser at arbeidstidsreduksjon og betydelig vekst lar seg kombinere. Selv om veksten vil være lavere enn uten arbeidstidsreduksjon.

- Det vil i så fall være et spørsmål om hva verdien av økt livskvalitet er. Det er mer et politisk spørsmål enn det er et økonomisk, sier Sundnes til NA24.

Arbeidstidsreduksjon vil medføre mindre til privat forbruk, men LO-sekretæren mener det i et bærekraftig perspektiv er en god måte å ta ut velferdsveksten på.

Deler ikke bekymringer
Sundnes tror arbeidstidsreduksjon kan føre til mindre deltidsarbeid. Årsaken er at flere som fra før av jobber deltid da kan jobbe heltid. Hun deler ikke rapportens bekymring om mer bruk av overtid.

- De sekstimersdagsprosjektene vi kjenner til, viser foreløpig at det ikke har blitt mer overtid, men at man ved forkorte arbeidstiden har organisert arbeidet annerledes, sier Sundnes.

Heller ikke mangelen på arbeidskraft bekymrer LO-sekretæren. Gjennom arbeidstidsreduksjon kan flere som i dag står utenfor arbeidslivet komme i jobb, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren, ifølge Sundnes.

- Vi er mer enn villig til å gå i dialog med arbeidsgiversiden om arbeidstidsreduksjon, sier LO-sekretæren.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken