«Ikke en meter», sa Miljøpartiet De Grønne før valget. Så aksepterte de 1500 meter ny E18 som et første byggetrinn av E18 ut av Oslo, og i morgen vedtar Oslo bystyre trolig den reviderte avtalen for Oslopakke 3.

«Ikke tvilsomt»
Da fanger bordet, ifølge en av landets fremste juridiske eksperter på avtalerett.

- Konklusjon: Det er ikke tvilsomt at partene gjennom Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2039 har oppnådd enighet om at hele strekningen Lysaker-Drengsrud skal bygges ut, skriver jusprofessor Geir Woxholth i en betenkning Nettavisen har fått tilgang til.

Jusprofessoren har skrevet en rekke lærebøker og vitenskapelige artikler om avtalerett.

- Ordlyden på dette punkt er så klart at det ikke kan være noen tvil om at det er enighet om at hele strekningen Lysaker-Drengsrud skal bygges ut, er Woxholths konklusjon etter å ha gått gjennom avtalen som er gjort mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Vedtas av Bystyret onsdag kveld
På oppdrag fra Oslo Høyre har professoren gått gjennom ikke bare den reviderte avtalen om Oslopakke 3, men også det opprinnelige forslaget fra 2006 og den fornyede avtalen fra 2012.

Den nye avtalen er underskrevet av Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Høyre i Oslo - og Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet i Akershus.

Formelt binder ikke avtalen Oslo før Bystyret vedtar den i onsdag kveld, men de tre politikerne som har skrevet under er Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Andreas Halse fra Arbeiderpartiet og Eirik Lae Solberg fra Høyre.

Milliardutbygging av E18 vestover
Når bystyret har vedtatt avtalen, så er den bindende, ifølge jusprofessoren. Og da kan det ikke «være noen tvil om at det er enighet om at hele strekningen Lysaker-Drengsrud skal bygges ut», er konklusjonen.

Miljøpartiet De Grønne har senere sagt at de kun har sagt ja til de første 1500 metrene fra Oslo, men Woxholth mener at avtalen er soleklar på at hele strekningen på to mil skal bygges ut: - Jeg kan vanskelig se at det kan være noen tvil overhodet om forståelsen av avtalen på dette punkt, skriver han.

I tillegg til å være dr. juris, professor og ekspert på både kontraktsrett og avtalerett, så har Geir Woxholth en lang karrerie bak seg - blant annet ti år i Justisdepartementets lovavdeling.

«Vi vant kampen om E18»
Juristens konklusjon avviker fra det den nasjonale talsmannen for Miljøpartiet De Grønne nylig uttalte, nemlig at partiet vant kampen om E18.

- Partene har kun forpliktet seg til å bygge deler av den første parsellen på om lag 2 km fra Lysaker til Strand. Det er en reduksjon på 19 km fra den opprinnelig vedtatte utbyggingen av E18 fra Filipstad til Drengsrud i Asker, skriver partiet på sin hjemmeside.

Les hva MDG mener: Tidenes kollektivsatsing i Oslo

«Ingen vei tilbake»
Nå sier gruppelederen for Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, at dette ikke er korrekt: - Denne betenkningen fra Norges ledende ekspert på offentlig avtalerett fjerner enhver tvil om hvordan avtalen skal forstås, sier Lae Solberg til Nettavisen.

Han viser til at de neste byggetrinnene blir omfattet av planprosessene i Bærum, Asker og Akershus. - Når avtalen vedtas av Oslo bystyre i morgen er det derfor ingen vei tilbake. Byrådet i Oslo har ikke lenger mulighet til å stoppe eller styre utbyggingen av E18, en vei som ligger i to andre kommuner, sier Lae Solberg.

Flertall for avtalen i Oslo
Da Oslopakke 3 ble behandlet i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo forrige onsdag, ble innstillingen støttet av alle partiene unntatt Rødt og Fremskrittspartiet. Dermed er det et klart flertall i Oslo bystyre for avtalen.

Rødts representant ville ikke støtte noe Oslopakke som øker E18s kapasitet inn til Oslo, og tolker avtalen slik at «resten av utbyggingen av E18 Vestkorridoren fortsatt ikke er stansa, og at det er godt mulig at planene blir realisert», sa Rødts representant Marit Halse.

Tror Oslo kan blokkere
Representantene fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV hevdet at Oslo kan blokkere en videre utbygging ved ikke å godkjenne nye bompenger til E18-utbyggingen.

- I praksis betyr dette at Oslo bystyre skal godkjenne de konkrete satsene på E18 før de kan vedtas av Stortinget, heter det i referatet.

Etter det Nettavisen erfarer er denne tolkningen fremmed for Samferdselsdepartementet, som viser til at slike spørsmål avgjøres i de kommunene/fylket prosjektet ligger - ikke i nabokommunen.

Mest sannsynlig vil Bærums reguleringsplan for de neste skrittene bli vedtatt ved årsskiftet 2019/2020.